Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alexi1651

Ημερομηνία

Οκτώβριος 26, 2023 07:46 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sharone

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2024

Περιγραφή

I suspect this is the species after careful examination but I’m fairly new at IDing mosses, any help is appreciated! : )

Growing in association with Poa secunda ssp. secunda. on a N-facing slope on soil.

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

irinaber

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2021 10:12 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ankhen

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 10:30 ΠΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

odonatachr

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2024 02:11 ΜΜ MSK

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eoperipatustotoro

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2024 02:28 ΜΜ MSK

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pintail

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2024 08:40 ΜΜ KST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

palustrisbotany

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Wisconsin, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Tiny population of three mature plants with minimal recruitment (found two juvenile plants). Habitat is the stabilized mossy edge of a small blowout in a fantastic sand prairie at the southeast-sloping base of a gravel esker. Note the recently acquired fire damage from a controlled burn. Associates include indicators of high quality dry sand prairie such as Nuttalanthus canadensis, Viola pedatifida, Artemisia campestris, Helianthus occidentalis, Koeleria macrantha, and Dichanthelium praecocius.

The opinion of Opuntia experts on this population seems to have converged on O. cymochila. Here’s what I noticed vs. Lower Wisconsin River Valley populations: More spines per areole, the largest of which tend to be either yellow or reddish at base compared to brownish or grayish throughout, and more reflexed; different pad shape, with cuneate bases and a broad apex, resulting in a somewhat triangular shape; and very dense yellow glochids which seem much longer and sturdier than “typical” O. macrorhiza. I will say this also does not look like a perfect match for typical O. cymochila, either. To my untrained eye that species tends to have spines on more of the surface of its cladodes rather than just the apical 1/2 or so. I tried to document these plants pretty well so hopefully I didn’t miss any important characters.

Calling all the Opuntia people… @aidancampos, @derekstephenhollingshead, @davidferguson etc.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

m_gokmen

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 10:16 ΠΜ +03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 09:52 ΠΜ CDT

Περιγραφή

First observation for Denton County and first Denton Co record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

squaylei2000

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2024 12:22 ΜΜ CDT

Περιγραφή

New to state park and a new county record.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

allison_athena_autry

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2024 03:35 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2024 12:02 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frank-g

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

a particularly pink-flowered plant

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

60” DBH

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ft. Aidan Campos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

in a Catahoula sandstone barrens/glade, among sandstone and sand. First photo is from Allison Autry, who was with me at the time.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

swampythings

Ημερομηνία

Μάιος 7, 2023 01:44 ΜΜ EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2024 02:26 ΜΜ CDT

Τόπος

Wimberley, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 01:53 ΜΜ CDT

Τόπος

Blue Ridge, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2024 11:20 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

northeast_naturalist

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2024 01:25 ΜΜ CDT

Τόπος

Blue Ridge, TX, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sepals w/ marginal glands; lvs absent at anthesis; calyx lobes < tubes

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jim_keesling

Ημερομηνία

Μάρτιος 21, 2021 07:10 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Decent portion of this subpopulation unfortunately bulldozed and mulched.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Mesic sloping riparian forest.
Primary photo featuring Aidan Campos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2024

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

observed during the total solar eclipse

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

meringuene

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2024 11:11 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Περιγραφή

@roman_romanov

does this look like an algae or something similar?

in a calcareous seep

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sambiology

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2024 12:10 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rpmundo

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2009 06:32 ΠΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

marplant

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2016

Τόπος

Ojinaga, MX-CH, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2020

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evolvulux

Ημερομηνία

Μάιος 2018

Περιγραφή

Most high elevation individuals had downward major spines.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarponce17

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cesarponce17

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kturner2

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 8, 2021 05:05 ΜΜ MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2019 11:50 ΠΜ MST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

harpia

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2023 11:27 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

danielavarela

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:53 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oafrosas

Ημερομηνία

Μάρτιος 4, 2020

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artemesia

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Arkansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keekeekilla

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2021 12:52 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ck2az

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Τόπος

Arizona, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lithostrotionella

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 01:05 ΜΜ PDT

Περιγραφή

hybrid D. patens x D. nudicaule

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

flyingmasat

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2023 10:51 ΠΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgek22

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2024

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nancyed

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

riparian_paparazzi

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2023 03:47 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bosqueaaron

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 01:29 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

madisonba13

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

reidhardin

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 28, 2023 04:43 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

zazzaraceae

Ημερομηνία

Ιούνιος 2023

Τόπος

Utah, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

walle_js

Ημερομηνία

Ιούλιος 2023

Τόπος

Nuevo León, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Echinocereus perplexus W. Blum & A.P. Campos sp. nov.

https://www.ipni.org/n/77333476-1

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Ιδιωτικό

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

phytoplanktonpete

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

New Mexico, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Habitat photo included

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pedro_alonso

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 03:27 ΜΜ MST

Τόπος

Mulegé, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jrebman

Ημερομηνία

Μάρτιος 28, 2019 11:15 ΠΜ MST

Τόπος

Mulegé, MX-BS, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Kansas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Missouri, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dewald2

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2019

Τόπος

Tutume, BW-CE, BW (Google, OSM)

Περιγραφή

Makgadikgadi Salt Pans (bare pans) and Makgadikgadi Saline Grassland (short Odyssea paucinervis grassland)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

idamarienb02

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 15, 2023 10:15 ΠΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ταράξακος (Γένος Taraxacum)

Παρατηρητής

zmx

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2023 02:57 ΜΜ +06

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Bos mutus

Παρατηρητής

mrflower_cn

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fragmansapir

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2019 11:23 ΠΜ IDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

ft Aidan Campos

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mikaelb

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2017 05:41 ΜΜ CDT

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation is for the plant in the top left. The Ornate Box Turtle was eating its fruit.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kucycads

Ημερομηνία

Αύγουστος 22, 2023 08:36 ΠΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hr_dragonfly

Ημερομηνία

Οκτώβριος 5, 2023 03:20 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Οκτώβριος 10, 2023 08:19 ΜΜ CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mycoheterotrophism

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

photo by aidan campos

feat. me + O. lindheimeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rslhaupt

Ημερομηνία

Μάιος 3, 2021 11:23 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

manesalinas

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2014

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gonzalezii

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2015 04:50 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

theo_witsell

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 21, 2018 05:32 ΜΜ CDT

Περιγραφή

Common in high quality novaculite glade and woodland complex.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

amarely

Ημερομηνία

Ιούνιος 1, 2020 10:51 ΠΜ UTC