Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

katelyn3

Ημερομηνία

Ιούνιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δαχτυλιδόουρη Γάτα (Bassariscus astutus)

Παρατηρητής

taosit

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:00 AM CDT

Περιγραφή

Found in the ceiling of Dillard's Department Store

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

eric_keith

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2014 05:52 PM CDT

Περιγραφή

Shrubby upland in Lake Arrowhead State Park

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keith_kisselle

Ημερομηνία

Ιανουάριος 16, 2022 12:29 PM UTC

Τόπος

Mill Creek, OK, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cintylee

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022 09:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Ιούνιος 6, 2022 11:33 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

dryopteris2

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 03:18 PM CDT

Τόπος

Quitman, MS, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jmfindigo

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jamo

Ημερομηνία

Μάιος 2011

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

pierre-glez

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2017

Τόπος

Querétaro, MX (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2022 11:47 AM EDT

Περιγραφή

Sp 4

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alex_bogart

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2021 04:26 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βάτος (Γένος Rubus)

Παρατηρητής

stella195

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2021 05:18 PM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

emma_m_sanchez

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 08:32 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kristyn_95

Ημερομηνία

Μάιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cmeckerman

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:59 AM CDT

Τόπος

Austin, TX, USA (Google, OSM)

Περιγραφή

This observation was made as part of a BioBlitz at Decker Tallgrass Prairie in Austin, TX.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

djringer

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2007 06:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankmargaret

Ημερομηνία

Νοέμβριος 26, 2021 04:47 PM CST

Περιγραφή

Seems to grow in a geometric design

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

frankmargaret

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2021 11:37 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2002

Περιγραφή

L. piscoensis
Another individual from the same population as this showing the hairs which made Ritter place it in Oreocereus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2002

Περιγραφή

H. pluriflorus

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 31, 2002

Περιγραφή

Described by Ritter as Oreocereus tacnaensis and accepted as such by POWO but probably a hybrid with a, now disappeared, Weberbauerocereus.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2002

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 26, 1997

Τόπος

Sud Cinti, Bolivia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 24, 2003

Τόπος

Charcas, Bolivia (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 6, 2003

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sheriff_woody_pct

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

james5

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 01:14 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Seeding.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jartigas

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2012 12:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

corriner

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2020 03:56 PM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jefferykarafa

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2021 04:04 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

muddle

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2020 05:01 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 6, 2016 08:26 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wild-about-texas

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jordandcochran

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2021 11:26 AM CDT

Τόπος

Lubbock, TX, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annettepatton

Ημερομηνία

Μάιος 11, 2022 11:00 AM MDT

Τόπος

Moab, UT, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryan_durand

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2020 10:20 AM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

preternaturalist

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2021 11:45 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sedgequeen

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2020 12:03 PM PDT

Περιγραφή

E. E. Wilson Wildlife Area. Voucher #19875.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 3, 2017 11:44 AM -04

Περιγραφή

Showing the characteristic difference in spine colour between new and old segments.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Περιγραφή

With Selaginella eatonii

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildcarrot

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 11:40 AM CDT

Τόπος

Decatur, TX, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joyhayes1920

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 01:27 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

blacknbluesa1

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joeysantore

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:23 AM CDT

Τόπος

67856 N.L., Mexico (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 2007

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

samanthac1

Ημερομηνία

Απρίλιος 7, 2020 05:12 PM MDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

a_wandering_ecologist

Ημερομηνία

Ιανουάριος 6, 2022 08:30 AM PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adkonings

Ημερομηνία

Απρίλιος 14, 2010 10:52 AM MDT

Περιγραφή

Probable hybrid between O. rufida & O. azurea parva

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noaboa

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 10:15 AM ADT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scopic

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 03:02 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2016

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakeantonioheaton

Ημερομηνία

Μάρτιος 2019

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annikaml

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2022 11:36 AM CDT

Περιγραφή

@sambiology, what is this weird thing?

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Μάρτιος 22, 2022 09:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wanderfoot

Ημερομηνία

Μάρτιος 23, 2022 03:21 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

keira_c

Ημερομηνία

Νοέμβριος 28, 2020 05:05 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alabamaplants

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2021 01:28 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

najera_tutor

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 17, 2018 06:31 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

avocat

Ημερομηνία

Μάρτιος 10, 2019 10:14 AM PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

nathantaylor

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2016

Περιγραφή

Probably E. sp. nov.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wolfgangb

Ημερομηνία

Απρίλιος 2006

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Νοέμβριος 21, 2020 02:10 PM EST

Περιγραφή

B. angustifolia x B. halimifolia hybrid (both parents present)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Μάρτιος 2021

Τόπος

Florida, US (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

natemartineau

Ημερομηνία

Νοέμβριος 16, 2021 08:47 AM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lydiamc

Ημερομηνία

Ιανουάριος 19, 2022 01:45 PM EST

Περιγραφή

Euphorbia hammeri

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kellyjbee

Ημερομηνία

Απρίλιος 5, 2019 09:48 AM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jayhorn

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 11, 2021 03:58 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:44 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 02:45 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:04 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:21 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 03:25 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 07:13 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rlhardin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 18, 2022 07:18 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Απρίλιος 19, 2021 02:29 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sandrae34242

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2021 10:44 AM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whale_nerd

Ημερομηνία

Οκτώβριος 25, 2017 09:22 AM HST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Potentially Clematis sp. 2, formerally C. reticulata (Weakley’s FSUS: East TX 2020).

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Potentially Clematis sp. 2, formerally C. reticulata (Weakley’s FSUS: East TX 2020)

EDIT (not C. arenicola) after viewing Murphy's 'TAXONOMIC STUDY OF THE CLEMATIS RETICULATA SPECIES COMPLEX
(RANUNCULACEAE: SUBGENUS VIORNA)'

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jakes26

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2, 2021 10:30 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

edalessa

Ημερομηνία

Ιούλιος 2020

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 25, 2021 12:19 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 15, 2021 09:33 AM EST

Περιγραφή

What about trivialis

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mrtnlowr

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2015

Τόπος

Potosí, BO (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

scottward

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2021

Περιγραφή

Wtf

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

afranck

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2020

Περιγραφή

Best guess I have (allegedly synonymous with P. micropteryx)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

brandoncorder

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2019

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gibbonsg1962nc

Ημερομηνία

Μάιος 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

david275

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 4, 2017 01:26 PM EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αμερικανικός Αλιγάτορας (Alligator mississippiensis)

Παρατηρητής

david275

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2022 10:18 PM EST

Περιγραφή

Yes, this alligator has a football. I assume he plays for UF.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

verotessier

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

baxter-slye

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2, 2022 12:48 PM CST

Περιγραφή

@aidancampos this one only has bristles on a few places, but not near the leaves.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aidancampos

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2021

Τόπος

Texas, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Floodplain sedge meadow w/ @verotessier

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wildlandblogger

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2021 12:58 PM CDT