Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Βήχιο (Tussilago farfara)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 29, 2024 01:44 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ευρωπαϊκός Θαλασσαετός (Haliaeetus albicilla)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Οκτώβριος 30, 2023 04:17 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Οκτώβριος 21, 2023 04:26 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σφήκα Η Ευρωπαϊκή (Vespa crabro)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Περιγραφή

Finder: Jorin Kreft

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ασπλήνιο Το Πράσινο (Asplenium viride)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 03:32 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2023 02:31 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δασοσκαπτοποντικός (Clethrionomys glareolus)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 21, 2023 12:27 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ιφικλείδης Ο Ποδαλείριος (Iphiclides podalirius)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούνιος 19, 2023 12:10 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 29, 2023 12:16 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 2023

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2023 04:31 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ozy_jackrabbit

Ημερομηνία

Απρίλιος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Δρυοκολάπτης (Dryocopus martius)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 01:59 ΜΜ CET

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 22, 2022 05:06 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Ανθόχαρις Της Καρδαμίνης (Anthocharis cardamines)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 22, 2022 01:44 ΜΜ CEST

Τόπος

Sängershöh (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 01:25 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 12:01 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 12:56 ΜΜ CEST

Τόπος

Stenshuvud (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 12, 2022 12:59 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 05:25 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 2021

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Οκτώβριος 29, 2011 09:51 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 10, 2021 03:16 ΜΜ CET

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 8, 2019 04:39 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2018 11:23 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 2019

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2013 12:59 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αλπική Μαρμότα (Marmota marmota)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2013 11:41 ΠΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2013 08:33 ΠΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Οιδίποδας Ο Κυανωπός (Oedipoda caerulescens)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Αύγουστος 13, 2021 01:36 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Αύγουστος 2021

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Στραβολαίμης (Jynx torquilla)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 2020

Τόπος

Niedersachsen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Hessen, DE (Google, OSM)

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2020 03:38 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 26, 2013 01:40 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Γιγαντόγλαρος (Larus marinus)

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2015 04:36 ΜΜ CEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2021 02:01 ΜΜ CEST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriankreft

Ημερομηνία

Ιούνιος 25, 2021 04:17 ΜΜ CEST