Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Καστανόπλευρη Πάρουλα (Setophaga pensylvanica)

Παρατηρητής

elena836

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Αύγουστος 20, 2023 07:51 ΜΜ CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σκιουράκι Του Merriam (Neotamias merriami)

Παρατηρητής

dalemeister

Ημερομηνία

Ιούνιος 2, 2023 10:39 ΠΜ PDT

Περιγραφή

Zen Munk enjoying a spiritual moment

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Νανόμπουφος (Asio otus)

Παρατηρητής

mickeylong

Ημερομηνία

Μάρτιος 2023

Περιγραφή

Two seen in tamarisks.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 05:20 ΜΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Περιγραφή

Pale underside

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Δακτυλιόραμφος Γλάρος (Larus delawarensis)

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Ιανουάριος 14, 2023 06:49 ΠΜ EST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Χιονόγλαυκα (Bubo scandiacus)

Παρατηρητής

naturephotosuze

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

California, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Snowy Owl
Unbelievably, a snowy owl has made its way to Southern California. What a beauty!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

milliebasden

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 22, 2022 01:39 ΜΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 20, 2022 10:03 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 18, 2022 10:45 ΠΜ PST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 07:59 ΠΜ PST

Περιγραφή

An amazingly common sight when there aren’t millions of beach goers picking them up! Found at least a dozen without trying today on a beach emptied due to rainy weather

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kimssight

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2, 2022 08:56 ΠΜ PDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

g_heaton

Ημερομηνία

Απρίλιος 2022

Περιγραφή

Finally found one! Light underside distinguishes this from black-bellied slender salamander. This salamander was in a narrow coast live oak woodland at the bottom of a canyon. Santa Rosa Island.