Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

fmgee

Ημερομηνία

Μάρτιος 16, 2017 08:33 PM PDT

Περιγραφή

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Αγριοκαρδαμούδα (Capsella bursa-pastoris)

Παρατηρητής

silversea_starsong

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 12, 2010 02:31 PM AEST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

grisper1

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2016

Τόπος

Australia (Google, OSM)

Περιγραφή

Field Notes - In puddles on sand bank