Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hyeryon

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2019 05:45 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Αύγουστος 2023

Περιγραφή

First bird for Christchurch and third for Canterbury!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

georgiasteel

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2023 03:34 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 03:04 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silavkul

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2018 01:57 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

silavkul

Ημερομηνία

Απρίλιος 2018

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

caromachin

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

cgbc

Ημερομηνία

Μάιος 2016

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sjmurray55

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2010

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

One of two, video here https://youtu.be/tuixVO2uApw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

christopherstephens

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2020 02:20 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Αύγουστος 9, 2020 01:25 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

whale_nerd

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

andreacala

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2023 11:54 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

There were countless dead Gannets on the cliff, most of them adults. I asked a ranger what might have killed these birds, and he said they had starved to death. Fishing grounds are further and further away with less and less fish, and so the Gannet population here is nearing collapse. He said by comparison to 2017, the colony for this time of the year is at 20%. He then told me he was deeply concerned about Cyclone Gabrielle's impact. At this point I hadn't yet realized what was coming other than a few days of rain and stiff winds, and so I heeded his advise, and did what everybody else was doing: Stock up with emergency supplies, and get prepared.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

noahfenwick

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 6, 2023 05:23 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μαύρος Κύκνος (Cygnus atratus)

Παρατηρητής

victor_alexeyev

Ημερομηνία

Απρίλιος 22, 2020 05:36 ΠΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

shaun-lee

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 2023

Τόπος

Auckland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

victor_alexeyev

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

njanowski

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 1, 2023 01:15 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πρασινοκέφαλη Πάπια (Anas platyrhynchos)

Παρατηρητής

daninowosad

Ημερομηνία

Ιανουάριος 24, 2023 08:23 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

unsure on ID

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

siuyeung

Ημερομηνία

Νοέμβριος 19, 2011 01:01 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gizz

Ημερομηνία

Ιανουάριος 25, 2023 01:31 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

patrickc

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 11, 2022 06:20 ΜΜ ACST

Περιγραφή

Australian Ringneck

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joanna470

Ημερομηνία

Ιανουάριος 23, 2023 08:41 ΠΜ NZDT

Τόπος

Marshall Road (Google, OSM)

Περιγραφή

Very dark juvenile fantail on roadside verge amongst mahoe, kanuka and dense exotic trees. Normally see usual coloured fantails here too. This is not my photo but this is very similar to what I saw

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

genevieveearly

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Μανδαρίνος (Aix galericulata)

Παρατηρητής

sea-kangaroo

Ημερομηνία

Ιανουάριος 8, 2015 11:24 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Surprise!

Not terribly wary, but not overly friendly either.

Interestingly, there was a sighting of a male here not long before:
https://www.flickr.com/photos/flyingkiwigirl/15699750462

Addendum: I wrote the DOC office and they said that this is the same male but in eclipse plumage (which would explain the pinkish beak in my photos).

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyernst

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2008

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

petemcgregor

Ημερομηνία

Ιούλιος 8, 2022 11:54 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Single bird a few hundred metres upstream in the branch from which the track from the riverbed to Top Maropea hut begins. Reluctant to fly — scrabbled from its hiding place behind a large boulder and stood watching us for several minutes in the rain until finally flying upstream.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tgosliner

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Falkland Islands (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwihunter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 31, 2022 11:29 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

duckweed44

Ημερομηνία

Απρίλιος 2021

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnlaurence

Ημερομηνία

Ιανουάριος 7, 2023 10:40 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Photo: Caleb McDonald

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattward

Ημερομηνία

Ιούνιος 2011

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

This was an unusual and weird day as I recall, seeing this animal so far off course...

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ericcleveland

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Ιανουάριος 2023

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ecoman

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 30, 2022 07:54 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

bradley_birdsnz

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2017

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Juvenile Saddleback on Adele island only bird seen that day but there are probably around 50-60 on the island

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

annalisep

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 3, 2022 01:31 ΠΜ -03

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

hamishg

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 27, 2022 12:17 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Juvenile

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

c_a_critter

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ryber

Ημερομηνία

Μάρτιος 31, 2015 06:28 ΠΜ AWST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Ιούνιος 16, 2020 04:27 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kiwipalaeo

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

Female on Rakiura Track, around a hundred metres below the old saw mill between North Arm and Port William Huts

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2020 01:53 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Ιούλιος 14, 2018 04:55 ΜΜ NZST

Τόπος

Whitehorse, YT, CA (Google, OSM)

Περιγραφή

Updated location 3 October. It was near Takhini hot springs not Fort Selkirk

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

benackerley

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2018 11:24 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

remi_bigonneau

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Southland, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mokaumuseum

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

New Zealand (Google, OSM)

Περιγραφή

Looking for identification

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

skipperdogman

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Wellington, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

In love with these images!
So happy that I finally have decent images of my own of these birds!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 12, 2022 10:47 ΠΜ NZDT

Περιγραφή

Little juvenile song thrush still getting fed by mother.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kathy_bill

Ημερομηνία

Μάρτιος 14, 2003 04:00 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 10:15 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Περιγραφή

I found this poor little guy sitting on some rocks at Charteris Bay with a gash on his neck. We called DOC and then brought it to the Willowbank Wildlife Hospital, so hopefully he makes a full recovery.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 9, 2022 11:37 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

chrystal1914

Ημερομηνία

Νοέμβριος 27, 2022 11:44 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

john_barkla

Ημερομηνία

Αύγουστος 2020

Τόπος

Tasman, NZ-NE, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Dead on sandy beach

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2022 09:28 ΠΜ NZST

Περιγραφή

Some of my best photos.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

catchwords

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Taranaki, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

oscarkokako

Ημερομηνία

Νοέμβριος 8, 2020 02:49 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:46 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Bronze morph.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

I'm kind of astonished. This is the second possible grey duck sighting we've had in less than a week, with the first one sadly being a hybrid. This is certainly the most pure grey duck I've ever seen - they face is absolutely perfect, and I believe the feet were olive-grey, though it was tough to see, and sometimes looked a little orange at times. The only thing I am uncertain about is the speculum, which isn't showing perfectly. Is it a necessity for the speculum to be showing? Like last time, I'll be notifying a few people: @that_bug_guy - sorry to bother you again. @jason_graham @tripleaxel

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outinthefield

Ημερομηνία

Μάρτιος 2011

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 03:08 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 4, 2022 02:56 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 04:50 ΜΜ NZDT

Περιγραφή

Canadian geese and black swan in background and foreground of the first photo. Observation for the spoonbill.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022 08:06 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Αύγουστος 12, 2022 02:58 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κέα (Πτηνό) (Nestor notabilis)

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Selwyn, NZ-CA, NZ (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:42 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 13, 2022 05:41 ΜΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

Carrying her two little babies on her back. Super cute!

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Αύγουστος 21, 2022 02:55 ΜΜ NZST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Canterbury, NZ (Google, OSM)

Περιγραφή

A pair of black billed gulls taking a well deserved afternoon nap.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Οκτώβριος 18, 2022 11:18 ΠΜ NZDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

abereid

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 2022

Τόπος

Otago, NZ (Google, OSM)