Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σενέκιο (Γένος Senecio)

Παρατηρητής

dhoare

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2021 01:17 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

adriaan_grobler

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2014

Περιγραφή

Pauridia minuta?


Small geophyte, mostly <5 cm tall. Single white flower with three stamens, tepals longer than floral tube, on a long pedicel. Leaves several per plant, narrow, filiform, 3-5 cm long. Limited to a very small area in moist sand over a shallow rock shelf.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderwalker

Ημερομηνία

Απρίλιος 28, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Απρίλιος 1, 2021 11:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

tonyrebelo

Ημερομηνία

Αύγουστος 2014

Περιγραφή

Redthread Heath


Another lithophyte.

How these species get their seeds into these minute cracks amazes me more than how they manage to survive in cracks that are almost invisible all through summer.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

lucstrydom

Ημερομηνία

Ιανουάριος 21, 2021 05:19 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 22, 2020 09:40 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Only 2 plants at High altitude, on a Peak at 1150m.

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

evieb

Ημερομηνία

Νοέμβριος 25, 2020 11:04 ΠΜ SAST

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

outramps-tanniedi

Ημερομηνία

Νοέμβριος 23, 2020 11:42 ΠΜ SAST

Περιγραφή

Has proteioid (sort of) leaves

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wonderwalker

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 14, 2020

Περιγραφή

Growing in freshwater marsh area just above coastal rock pools

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

botaneek

Ημερομηνία

Νοέμβριος 10, 2020 10:13 ΠΜ SAST

Περιγραφή

north side, fire escape

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Μάρτιος 3, 2020 08:08 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

biankefouche

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 19, 2020 10:05 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mariette4

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2018 07:48 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

peterlupton

Ημερομηνία

Νοέμβριος 9, 2019 12:49 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

alanhorstmann

Ημερομηνία

Αύγουστος 6, 2019 01:54 ΜΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mdayin

Ημερομηνία

Οκτώβριος 3, 2019 10:55 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

rolandmorisse

Ημερομηνία

Ιούλιος 6, 2019 12:29 ΜΜ SAST

Περιγραφή

Observed in Vukani loop

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

margieherron

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 7, 2019 11:46 ΠΜ SAST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2009 09:19 ΠΜ SAST

Τόπος

KNP3south (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

richardgill

Ημερομηνία

Ιούνιος 24, 2009 08:16 ΠΜ SAST

Τόπος

KNP3south (Google, OSM)