Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Σταχτογλάρονο (Onychoprion anaethetus)

Παρατηρητής

nikborrow

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 16, 2010

Τόπος

Sanaag, SO (Google, OSM)