Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιανουάριος 29, 2023

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

elisabeth48

Ημερομηνία

Ιανουάριος 4, 2023 04:33 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Δεκέμβριος 29, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Νοέμβριος 2, 2022 10:07 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

wilson175

Ημερομηνία

Οκτώβριος 16, 2022 09:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022 07:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toolgrrl

Ημερομηνία

Οκτώβριος 6, 2022 08:21 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artman7

Ημερομηνία

Οκτώβριος 2022

Τόπος

Georgia, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Assumed to be artificially displaced by humans.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satchison

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

First observation for me.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 29, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 8, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Οκτώβριος 4, 2022 06:40 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stomlins701

Ημερομηνία

Οκτώβριος 1, 2022 06:52 PM CDT

Περιγραφή

On moonflower

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 25, 2022 10:38 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Αύγουστος 17, 2022 04:54 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

stomlins701

Ημερομηνία

Αύγουστος 18, 2022 07:38 PM CDT

Περιγραφή

At moonflowers

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

docriebe

Ημερομηνία

Αύγουστος 16, 2022 09:57 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

satchison

Ημερομηνία

Αύγουστος 2022

Τόπος

Alabama, US (Google, OSM)

Περιγραφή

Sitting in a tree by a security light.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:25 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 10:18 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artman7

Ημερομηνία

Ιούλιος 31, 2022 09:10 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούλιος 30, 2022 02:18 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mkrotzer

Ημερομηνία

Ιούλιος 29, 2022 01:42 AM CDT

Περιγραφή

Haysop Hill (photo taken 07/29/22)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 12:13 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 10:37 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 01:03 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούλιος 28, 2022 11:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούλιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Ιούλιος 25, 2022 03:06 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούλιος 26, 2022 09:06 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 24, 2022 12:41 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2022 03:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:03 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Μάιος 1, 2022 08:46 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Ιούλιος 19, 2022 02:17 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Αύγουστος 25, 2021 08:52 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 18, 2022 09:51 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Ιούλιος 15, 2022 12:04 AM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Ιούλιος 22, 2019 10:01 PM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούνιος 26, 2022 10:00 PM CDT

Περιγραφή

Forewing length measured at 21.22 mm, more than needed for BugGuide's parameters of 16-19 mm for this species.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Ιούνιος 22, 2022 04:14 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούνιος 20, 2022 12:11 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Ιούνιος 17, 2022 10:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούνιος 11, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 10:32 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Ιούνιος 5, 2022 10:24 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Ιούνιος 9, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Μάιος 2022

Τόπος

United States (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jesseholifield

Ημερομηνία

Ιούνιος 3, 2022 05:33 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 27, 2022 11:04 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

captbert

Ημερομηνία

Μάιος 28, 2022 04:23 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

toolgrrl

Ημερομηνία

Μάιος 20, 2022 05:49 AM CDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Μάιος 24, 2022 01:40 PM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

joannerusso

Ημερομηνία

Μάιος 21, 2022 11:19 PM EDT

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάιος 15, 2022 10:47 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

gaudettelaura

Ημερομηνία

Μάιος 19, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Μάιος 16, 2022 12:40 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάιος 9, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Απρίλιος 27, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάιος 4, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

vcharny

Ημερομηνία

Μάιος 6, 2022 11:22 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Μάιος 5, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kbakkegard

Ημερομηνία

Απρίλιος 30, 2022 01:29 PM CDT

Περιγραφή

Just out of the pupa!

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Πράσινη Πάρουλα (Setophaga virens)

Παρατηρητής

jeffgarner

Ημερομηνία

Απρίλιος 23, 2022 08:02 AM EDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 01:58 PM CDT

Περιγραφή

Found on Black Cherry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

aklellis

Ημερομηνία

Απρίλιος 20, 2022 09:42 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

mattmatt75

Ημερομηνία

Απρίλιος 17, 2022 12:59 PM -05

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Απρίλιος 16, 2022 08:51 AM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Απρίλιος 13, 2022 12:01 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Απρίλιος 11, 2022 10:56 AM CDT

Περιγραφή

Found on Persimmon

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Απρίλιος 12, 2022 11:09 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

ashleybosarge

Ημερομηνία

Απρίλιος 9, 2022 10:28 AM CDT

Περιγραφή

A few of many

Ετικέτες

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 09:23 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artman7

Ημερομηνία

Απρίλιος 6, 2022 01:22 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Οκτώβριος 7, 2021

Περιγραφή

Identified by Michael Sabourin on BugGuide 04/06/22.

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Απρίλιος 4, 2022 07:53 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 24, 2021

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 30, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 25, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Σεπτέμβριος 1, 2017

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

jason82127

Ημερομηνία

Ιούλιος 20, 2019 04:24 PM UTC

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Μάρτιος 20, 2022 12:31 PM CDT

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Ιούλιος 23, 2018

Περιγραφή

While doing some research on recent Moth photos; I noticed a similar looking caterpillar like this one - it was on the Grape Leaffolder Moth (Desmia funeralis) MPG website.

http://mothphotographersgroup.msstate.edu/species.php?hodges=5159

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

howardhorne

Ημερομηνία

Μάρτιος 19, 2022 10:02 AM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 18, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artman7

Ημερομηνία

Μάρτιος 17, 2022 08:49 PM CDT

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

artman7

Ημερομηνία

Μάρτιος 12, 2022 09:58 AM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 6, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johnmorgan

Ημερομηνία

Μάρτιος 1, 2022

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

kchiasson

Ημερομηνία

Μάρτιος 9, 2018 12:35 PM CST

Περιγραφή

Found on Black Cherry

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

johntrent

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 23, 2022 10:42 PM CST

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Κοινή Γκρίζα Αλεπού (Urocyon cinereoargenteus)

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 11, 2022 06:41 PM CST

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Τι

Άγρια Γαλοπούλα (Meleagris gallopavo)

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 14, 2022 10:04 AM CST

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)

Φωτογραφίες / ήχοι

Παρατηρητής

sdoss56

Ημερομηνία

Φεβρουάριος 9, 2022 01:27 PM CST

Τόπος

Pinson, AL, USA (Google, OSM)