Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Coleus amboinicus

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Coleus amboinicus (γονέας: Γένος Coleus) Αντιστοιχία Είδος Coleus amboinicus (γονέας: Γένος Coleus)

Δημιουργήθηκε από kitty12 τον Φεβρουάριος 07, 2021