Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Υπεροικογένεια Chalcidoidea

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Chalcidoidea που πηγάζει από Universal Chalcidoidea Database

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη είδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 6210

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 329

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 4
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Conura
Mymar
Quadrastichus
Zagrammosoma multilineatus