Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Carex fuliginosa

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Carex fuliginosa (γονέας: Σύνθετο Carex fuliginosa) Εναλλακτική θέση Είδος Carex fuliginosa (γονέας: Γένος Carex)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 12 Φεβρουάριος 2019