Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Μυρμηγκίδες (Οικογένεια Formicidae)

Δεν καλύπτεται από κανένα πλαίσιο ταξινομικής βαθμίδας

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Formicidae που πηγάζει από AntCat

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 11609

Αποκλείσεις: 576

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 133

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 16