Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Μπελαντόνα (Atropa bella-donna)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Atropa bella-donna (γονέας: Γένος Atropa) Αντιστοιχία Είδος Atropa bella-donna (γονέας: Γένος Atropa)

Downstream flagged taxa: 3
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Atropa bella-donna
Atropa bella-donna caucasica
Atropa bella-donna bella-donna
Δημιουργήθηκε από t_e_d τον Δεκέμβριος 29, 2023