Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Symphyotrichum cordifolium

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Symphyotrichum cordifolium (γονέας: Γένος Symphyotrichum) Αντιστοιχία Είδος Symphyotrichum cordifolium (γονέας: Γένος Symphyotrichum)
Downstream flagged taxa: 1
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Symphyotrichum cordifolium
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 17, 2019