Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Carex korshinskyi

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Carex korshinskyi (γονέας: Τμήμα Acrocystis) Εναλλακτική θέση Είδος Carex korshinskyi (γονέας: Γένος Carex)

Δημιουργήθηκε από rynxs τον 29 Μάρτιος 2023