Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Κλαίουσα Ιτιά (Salix × pendulina tristis)