Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Υπογένος Vignea

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υπογένος Carex (γονέας: Γένος Carex) Μη εξωτερικό
Υπογένος Euthyceras (γονέας: Γένος Carex)
Υπογένος Psyllophorae (γονέας: Γένος Carex)
Υπογένος Siderosticta (γονέας: Γένος Carex)
Υπογένος Uncinia (γονέας: Γένος Carex)
Υπογένος Vignea (γονέας: Γένος Carex)

Subgenera not in POWO. Had to destroy the old taxon relationship because it was too large to edit.

Source: https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fjse.12722&file=jse12722-sup-0001-Roalsonetal_appendix_20920.pdf

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Uncinia 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Carex 9

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Euthyceras 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Vignea 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Siderosticta 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Psyllophorae 1

Downstream flagged taxa: 3
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Carex remota
Carex macrocephala bracteata
Carex stipata stipata
Δημιουργήθηκε από rynxs τον Μάρτιος 24, 2023