Στατιστικά

Άγνωστο
Άγνωστο
Άγνωστο
{{ t.preferredCommonName( ) || t.english_common_name || t.name }}

Impostazioni di visibilità delle osservazioni

Al fine di permettere ai curatori un utilizzo dei dati ai fini di tutela e conservazione di specie ed habitat, invitiamo gli utenti a:

1) aderire al progetto BIO-EGAP Ticino e Lago Maggiore (https://www.inaturalist.org/projects/bio-egap-ticino-e-lago-maggiore), se non già iscritti;

2) nella home page del progetto, a lato della carta delle osservazioni, cliccare su "La tua adesione" (ingl. Your membership);

3) in "Impostazioni" (ingl. Settings), alla domanda "Vuoi rendere visibili le coordinate private/oscurate delle tue osservazioni ai curatori del progetto?" spuntare l'opzione "Si, non importa chi aggiunge l'osservazione al progetto" (ingl: Yes, no matter who adds the observation to the project).

Vi ringraziamo per la collaborazione.

I curatori e gestori del Progetto.

Posted on Μάρτιος 17, 2021 0955 ΠΜ by claudio_f claudio_f
Περισσότερες αναρτήσεις ημερολογίου

Πρόσφατες παρατηρήσεις Προβολή όλων

Φόρτωση σε εξέλιξη...
Περισσότερες Παρατηρήσεις

Πληροφορίες

Scopo del progetto è quello di raccogliere informazioni sulla presenza di specie (animali e vegetali) nel territorio dell’Ente di Gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore.

Per maggiori informazioni sull’Ente di Gestione visitare il sito www.parcoticinolagomaggiore.com

The aim of the ...περισσότερα ↓

paolilli αυτό το πρότζεκτ δημιουργήθηκε στις Μάρτιος 29, 2017
Ενσωματώστε ένα widget για αυτό το πρότζεκτ στην ιστοσελίδα σας