Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 77075

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Είδος Caracara plancus (γονέας: Γένος Caracara) Αντιστοιχία Είδος Caracara plancus (γονέας: Γένος Caracara)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 19 Δεκέμβριος 2018