Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 608563

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Γένος Gulosus (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae) Αντιστοιχία Γένος Gulosus (γονέας: Οικογένεια Phalacrocoracidae)

Δημιουργήθηκε από birdwhisperer τον Μάιος 05, 2022