Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 608361

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Amphibian Species of the World 6.0
Είδος Bufo sachalinensis (γονέας: Γένος Bufo) Αντιστοιχία Είδος Bufo sachalinensis (γονέας: Γένος Bufo)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 21 Απρίλιος 2022