Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 603617

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Reptile Database: 21 December 2019
Είδος Pseudemys floridana (γονέας: Γένος Pseudemys) Αντιστοιχία Είδος Pseudemys floridana (γονέας: Γένος Pseudemys)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 22 Μάρτιος 2022