Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 603562

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Clements Checklist v2021
Είδος Canachites canadensis (γονέας: Γένος Canachites) Αντιστοιχία Είδος Canachites canadensis (γονέας: Γένος Canachites)

Δημιουργήθηκε από birdwhisperer τον 22 Μάρτιος 2022