Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 481740

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Styphnolobium affine (γονέας: Γένος Styphnolobium) Αντιστοιχία Είδος Styphnolobium affine (γονέας: Γένος Styphnolobium)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Ιούλιος 28, 2021