Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 223776

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Geobalanus oblongifolius (γονέας: Γένος Geobalanus) Αντιστοιχία Είδος Geobalanus oblongifolius (γονέας: Γένος Geobalanus)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 15 Φεβρουάριος 2019