Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Carex petricosa var. petricosa

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Ποικιλία Carex petricosa petricosa (γονέας: Είδος Carex petricosa) Αντιστοιχία Ποικιλία Carex petricosa petricosa (γονέας: Είδος Carex petricosa)

Δημιουργήθηκε από mftasp τον 22 Οκτώβριος 2019