Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Χειλανθή (Οικογένεια Lamiaceae)

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Οικογένεια Lamiaceae (γονέας: Τάξη Lamiales) Εναλλακτική θέση Οικογένεια Lamiaceae (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Δημιουργήθηκε από loarie τον Μάιος 18, 2021

Προσδιορίζει το πλαίσιο Ταξινομικής Βαθμίδας για Lamiaceae που πηγάζει από Plants of the World Online

Κάλυψη με φορά προς τα κάτω: Κατάταξη υποείδος

Σχέσεις Πλαισίου Ταξινομικής Βαθμίδας: 6239

Αποκλείσεις: 22

Άγνωστη μέτρηση σχέσεων: 290

Μαρκαρισμένες καλυμμένες ταξινομικές βαθμίδες: 43