Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Petaurista petaurista

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Mammal Diversity Database. 2019
Είδος Petaurista petaurista (γονέας: Γένος Petaurista) Αντιστοιχία Είδος Petaurista petaurista (γονέας: Γένος Petaurista)

Jackson, S.M.; R.W. Thorington Jr. (2012). "Gliding Mammals – Taxonomy of Living and Extinct Species". Smithsonian Contributions to Zoology. 638: 1–117.

Δημιουργήθηκε από loarie τον Ιανουάριος 05, 2019