Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Γουνοφόρα Φώκια Της Γουαδελούπης (Arctocephalus townsendi)

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Mammal Diversity Database. 2019
Είδος Arctocephalus townsendi (γονέας: Γένος Arctocephalus) Αντιστοιχία Είδος Arctocephalus townsendi (γονέας: Γένος Arctocephalus)

Note. Treated as Arctocephalus philippii townsendi in The Society of Marine Mammology's List of Marine Mammal Species and Subspecies, 2021 Version. Retained as a separate species from A. philippii on The IUCN Red List of Threatened Species, 2015.

Δημιουργήθηκε από loarie τον Ιανουάριος 05, 2019