Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Symphyotrichum bahamense

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Symphyotrichum bahamense (γονέας: Υπογένος Astropolium) Εναλλακτική θέση Είδος Symphyotrichum bahamense (γονέας: Γένος Symphyotrichum)

Δημιουργήθηκε από jeremygilmore τον Οκτώβριος 23, 2023