Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Carex saxatilis

Σχέση: Εναλλακτική θέση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Carex saxatilis (γονέας: Σύνθετο Carex hirta) Εναλλακτική θέση Είδος Carex saxatilis (γονέας: Γένος Carex)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 12 Φεβρουάριος 2019