Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Σύνθετο Carex pallescens

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Τμήμα Acrocystis (γονέας: Υπογένος Carex) Μη εξωτερικό
Τμήμα Albae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Alliiformes (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Ceratocystis (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Chartotechium (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Chlorostachyae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Clandestinae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Collinsiae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Cryptostachyae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Digitatae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Fecundae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Frigidae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Glaucescentes (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Graciles (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Grallatoriae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Griseae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Hallerianae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Hymenochlaenae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Limosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Longirostres (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Molliculae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Occlusae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Paludosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Paniceae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Phacocystis (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Pictae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Praelongae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Racemosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Radicales (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Rhomboidales (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Rhynchocystis (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Rostrales (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Scirpinae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Secalinae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Spirostachyae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Squarrosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Strigosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Stylosae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Sylvaticae (γονέας: Υπογένος Carex)
Τμήμα Triquetrae (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex bostrychostigma (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex caryophyllea (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex concinna (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex cruciata (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex curvicollis (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex ericetorum (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex esquiroliana (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex fastigiata (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex flacca (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex fuliginosa (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex globularis (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex haematostoma (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex hirta (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex indica (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex ivanoviae (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex ligata (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex liparocarpos (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex luzulina (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex macrochaeta (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex nebrascensis (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex oligocarya (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex pallescens (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex sabynensis (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex sartwelliana (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex setigera (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex tomentosa (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex tristachya (γονέας: Υπογένος Carex)
Σύνθετο Carex vanheurckii (γονέας: Υπογένος Carex)

https://onlinelibrary.wiley.com/action/downloadSupplement?doi=10.1111%2Fjse.12722&file=jse12722-sup-0001-Roalsonetal_appendix_20920.pdf

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jse.12722

Group GC, Roalson EH, Jiménez-Mejías P, et al (2021) A framework infrageneric classification of Carex (Cyperaceae) and its organizing principles. Journal of Systematics and Evolution 59:726–762. https://doi.org/10.1111/jse.12722

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Phacocystis 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ceratocystis 2

Δημιουργήθηκε από rynxs τον 30 Μάρτιος 2023