Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Heracleum sibiricum

Σχέση: Αντιστοιχία

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Heracleum sibiricum (γονέας: Γένος Heracleum) Αντιστοιχία Είδος Heracleum sibiricum (γονέας: Γένος Heracleum)
Δημιουργήθηκε από loarie τον 13 Μάρτιος 2023