Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Φτέρη (Ομοταξία Polypodiopsida)

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Υποσυνομοταξία Angiospermae (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta) Μη εξωτερικό
Ομοταξία Cycadopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Ομοταξία Ginkgoopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Ομοταξία Gnetopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Ομοταξία Liliopsida (γονέας: Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Ομοταξία Lycopodiopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Ομοταξία Magnoliopsida (γονέας: Υποσυνομοταξία Angiospermae)
Ομοταξία Pinopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Ομοταξία Polypodiopsida (γονέας: Συνομοταξία Tracheophyta)
Υφομοταξία Equisetidae (γονέας: Ομοταξία Polypodiopsida)
Υφομοταξία Marattiidae (γονέας: Ομοταξία Polypodiopsida)
Υφομοταξία Ophioglossidae (γονέας: Ομοταξία Polypodiopsida)
Υφομοταξία Polypodiidae (γονέας: Ομοταξία Polypodiopsida)
Τάξη Acorales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Alismatales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Amborellales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Apiales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Aquifoliales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Arecales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Asparagales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Asterales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Austrobaileyales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Berberidopsidales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Boraginales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Brassicales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Bruniales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Buxales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Canellales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Caryophyllales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Celastrales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Ceratophyllales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Chloranthales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Commelinales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Cornales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Crossosomatales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Cucurbitales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Cyatheales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Cycadales (γονέας: Ομοταξία Cycadopsida)
Τάξη Dilleniales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Dioscoreales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Dipsacales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Ephedrales (γονέας: Ομοταξία Gnetopsida)
Τάξη Equisetales (γονέας: Υφομοταξία Equisetidae)
Τάξη Ericales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Escalloniales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Fabales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Fagales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Garryales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Gentianales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Geraniales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Ginkgoales (γονέας: Ομοταξία Ginkgoopsida)
Τάξη Gleicheniales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Gnetales (γονέας: Ομοταξία Gnetopsida)
Τάξη Gunnerales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Huerteales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Hymenophyllales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Icacinales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Isoetales (γονέας: Ομοταξία Lycopodiopsida)
Τάξη Lamiales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Laurales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Liliales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Lycopodiales (γονέας: Ομοταξία Lycopodiopsida)
Τάξη Magnoliales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Malpighiales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Malvales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Marattiales (γονέας: Υφομοταξία Marattiidae)
Τάξη Metteniusales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Myrtales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Nymphaeales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Ophioglossales (γονέας: Υφομοταξία Ophioglossidae)
Τάξη Osmundales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Oxalidales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Pandanales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Paracryphiales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Petrosaviales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Picramniales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Pinales (γονέας: Ομοταξία Pinopsida)
Τάξη Piperales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Poales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Polypodiales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Proteales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Psilotales (γονέας: Υφομοταξία Ophioglossidae)
Τάξη Ranunculales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Rosales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Salviniales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Santalales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Sapindales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Saxifragales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Schizaeales (γονέας: Υφομοταξία Polypodiidae)
Τάξη Selaginellales (γονέας: Ομοταξία Lycopodiopsida)
Τάξη Solanales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Trochodendrales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Vahliales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Vitales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Τάξη Welwitschiales (γονέας: Ομοταξία Gnetopsida)
Τάξη Zingiberales (γονέας: Ομοταξία Liliopsida)
Τάξη Zygophyllales (γονέας: Ομοταξία Magnoliopsida)
Οικογένεια Tiganophytaceae (γονέας: Τάξη Brassicales)

See https://www.inaturalist.org/flags/240790. POWO doesn't include nodes coarser than family

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Bruniales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Acorales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Geraniales 16

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Schizaeales 5

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Fagales 14

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Apiales 19

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Malvales 30

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Celastrales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Commelinales 10

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Saxifragales 32

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Asterales 144

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Zingiberales 18

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Cycadopsida 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Cucurbitales 13

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Brassicales 32

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Dioscoreales 16

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Pinopsida 44

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Arecales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Gentianales 74

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Laurales 3

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Pinales 44

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Zygophyllales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Lamiales 262

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ophioglossidae 36

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Marattiidae 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Cycadales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Equisetales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Alismatales 20

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Vitales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Dilleniales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Gnetopsida 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Caryophyllales 146

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Polypodiopsida 1508

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Boraginales 11

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Angiospermae 1935

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Santalales 11

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Selaginellales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Liliopsida 480

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Polypodiales 1453

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Oxalidales 4

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ranunculales 42

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ophioglossales 36

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Gnetales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Lycopodiopsida 291

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Cyatheales 3

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Rosales 69

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Garryales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Proteales 60

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Magnoliales 11

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Myrtales 74

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Solanales 38

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Aquifoliales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Hymenophyllales 8

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Piperales 9

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ephedrales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Isoetales 2

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Ericales 65

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Polypodiidae 1469

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Marattiales 1

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Sapindales 22

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Fabales 119

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Cornales 4

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Poales 83

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Lycopodiales 287

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Malpighiales 105

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Liliales 42

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Magnoliopsida 1455

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Dipsacales 15

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Asparagales 289

Αποκλίσεις με φορά προς τα κάτω για Equisetidae 2

Downstream flagged taxa: 133
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 04, 2020