Λεπτομέρειες Ταξινόμησης Ophrys oestrifera

Σχέση: Απόκλιση

iNaturalist Greece Plants of the World Online
Είδος Ophrys oestrifera (γονέας: Τμήμα Fuciflorae) Ένα-προς-ένα Υποείδος Ophrys scolopax cornuta (γονέας: Είδος Ophrys scolopax)

Deviating from POWO, see flags here https://www.inaturalist.org/flags/519683 and
https://www.inaturalist.org/flags/378454

Downstream flagged taxa: 2
Αναφερόμενη Ταξινομική Βαθμίδα
Ophrys oestrifera
Ophrys oestrifera minuscula
Δημιουργήθηκε από loarie τον Φεβρουάριος 12, 2019