Το Ημερολόγιο του Флора Владимирской области | Vladimir Oblast Flora

Αρχεία Ημερολογίου για Φεβρουάριος 2021

Φεβρουάριος 01, 2021

Итоги 2020 года.

В 2020 году самым наблюдаемым растением в проекте является сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) - 216 наблюдений. Больше всего наблюдений данного вида сделал пользователь - @zefirka (72).

Месяц | Month Вид | Species Наблюдений | Observations Лидер наблюдений | Leader of observations
Январь Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 8 @zefirka (4)
Февраль Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 8 @vist (3)
@zefirka (3)
Март Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 13 @vist (7)
Апрель Ель обыкновенная (Picea abies) 38 @vist (33)
Май Звездчатка ланцетолистная (Rabelera holostea) 65 @sokolkov2002 (20)
Июнь Герань лесная (Geranium sylvaticum) 69 @sokolkov2002 (51)
Июль Марьянник дубравный (Melampyrum nemorosum) 39 @fedor_kondrachuk (11)
Август Пижма обыкновенная (Tanacetum vulgare) 39 @vist (11)
Сентябрь Тимьян ползучий (Thymus serpyllum) 37 @rucfavin (37)
Октябрь Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 8 @vist (5)
Ноябрь Брусника (Vaccinium vitis-idaea) 8 @vist (6)
Декабрь Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) 13 @zefirka (12)
Posted on Φεβρουάριος 01, 2021 0138 ΜΜ by vist vist | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο