Το Ημερολόγιο του Summer 2021 BioBlitz!

Ιούλιος 26, 2021

Thank you!

Thanks for participating in the Cayuga Nature Center's Summer BioBlitz! We post data from our BioBlitzes on the Paleontological Research Institution's website: https://www.priweb.org/science-education-programs-and-resources/bioblitz. Data from this past weekend's event will be available in the next few weeks.

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 26, 2021 1253 ΜΜ από ihz2 ihz2 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 25, 2021

A great bioblitz, and still going!

As of Sunday morning, we've got 122 people participating, over 1,000 observations, and you all are seeing lots of cool organisms! Thanks for participating!

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 25, 2021 0257 ΜΜ από ihz2 ihz2 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία