Το Ημερολόγιο του Птахи Київщини

Αρχεία Ημερολογίου για Ιανουάριος 2023

Ιανουάριος 26, 2023

Сиворакша (Coracias garrulus)

Неодноразово зустрічалася в районі Міжрічинського регіонального ландшафтного парку, працівники парку фіксували сиворакш на території у 201* роках. Cо сторони Київщини бачили біля села Сувід на березі річки Десна. На Чернігівщині біля полігону Десна та на півночі області.

24.08.2015 с.Тужар, Чернігівська обл. Оксана Ралдугіна
30.07.2017 Полігон Десна, Чернігівська обл., 6 особин, Наталя Скубрій
29.07.2020 Чорнобильська зона, біля м.Чорнобиль, Київська обл. Андрій Сімон
05.07.2021 Чорнобильська зона, біля с.Страхолісся, Київська обл. Андрій Сімон

Posted on Ιανουάριος 26, 2023 0523 ΠΜ by sergotravelian sergotravelian | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 30, 2023

Чернь червонодзьоба (Netta rufina)

На Київщині нечастий пролітний вид. Зазвичай зустрічаються поодинокі самчики чи самиці, рідше траплялися пари та скупчення декількох особин, а восени спостерігали самицю з виводком із 6 дорослих каченят.

Найчастіше чернь червонодзьобу спостерігали у Києві, траплялася на Дніпрі, на Бортницькому каналі та на міських озерах: 30.12.2016, 10.02.2017, 04.03.2018, 21.03.2021, 04.01.2023, 28.10.2023

А по області черні траплялися на рибгоспах:
с.Забір'я: 03.04.2021, 12.11.2022
с.Хлепча: 16.09.2022

Posted on Ιανουάριος 30, 2023 1243 ΜΜ by sergotravelian sergotravelian | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο