Αρχεία Ημερολογίου για Μάιος 2021

3 Μάιος 2021

May Update

Hello - I send Green Greetings! New tree leaves have changed the world outside my window and at my favorite wetlands. While not in full swing, Odonata observations and species numbers are increasing by the day - both migratory and local emergence. We’re seeing many of the usual as well as a few of the things that are not as common.

The key to finding is taking a look - at the usual spots and new locations. Happy Trails!

Posted on Δευτέρα 03 Μάιος 2021 21:23:56 UTC by jimlem jimlem | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο