Το Ημερολόγιο του Groningen-Haren-Onnen-OnnerEs

Αύγουστος 04, 2021

Transect monitoring tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie

Transect monitoring
Achterliggende gedachten:

Met transect monitoring kan je eender waar, eender wanneer, diverse soortgroepen op een gestandaardiseerde manier tellen en registreren, waarbij zoekinspanning en geografische referentie volledig gedocumenteerd worden.
Je kan dit zelfs doen voor meerdere soortgroepen tegelijkertijd en door elkaar. Belangrijk is dat je alle waarnemingen van de te monitoren groepen registreert. (op het ogenblik dat dit niet meer haalbaar is, stop je het transect)

Opgeslagen worden: begin en eindtijd, lijst met waarnemingen per soortgroep, afgelegde route.
De bruikbare parameters per soort worden:
● meldingsfrequentie in een aantal lijsten
● aantal waarnemingen
● aantal individuen
● zoektijd tot een soort gevonden wordt
(alles steeds in relatie tot zoektijd of -afstand, mogelijkheid om te splitsen per soort, habitat, seizoen, waarnemer, .... etc.)

De mogelijkheid voor streeplijsten hadden we al. Die kan bv. ook verder gebruikt worden om een volledige lijst van de aanwezige soorten te documenteren zonder elke individuele waarneming te registreren als puntwaarneming.
Transect monitoring voert daar nog een stukje verbetering en precisie aan toe.
Wanneer je eenzelfde transect voldoende regelmatig herhaalt, kan die informatie dienen om de detectiekans (in de tijd) te becijferen: hoeveel zoekwerk moet je leveren om een soort te ontdekken als die aanwezig is ?
Herhaaldelijk gelopen transecten leveren de beste informatie op, maar ook eenmalig gelopen transecten zijn nuttig. Je kan dus zelf kiezen waar, wanneer, hoe lang en hoe vaak je dit wil doen.

Het aanmaken van Transecten kan vooralsnog met de Android app ObsMapp en iObs

Αναρτήθηκε στις Αύγουστος 04, 2021 1107 ΠΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούλιος 28, 2021

127- Akkervogels, Grauwe kiekendief rapporten

2020 - 1990

2020

Van Rijn S. & W. van Manen (2020). Terreingebruik, dispersie en sterfte van jonge rode wouwen in Nederland. Voortgangsrapport 2019. Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels. (PDF)

Schaub T. & M. Postma (2020). Mannetje Bruine Kiekendief Circus aeruginosus brengt drie jongen tot uitvliegen na verlaten van broedsel door vrouwtje in vroeg jongenstadium. De Takkeling 28 (1): 69 - 77. (PDF)2019

Both C. & Klaassen RHG (2019) How are our long-distance hikers who winter in Africa fare? How do Dutch long-distance migrants thrive wintering in Africa? Limosa 92 (3): 138 - 153. ( Summary , ENG Summary )

Godijn N. & Wiersma P. (2019). Monitoring and research experiment of high-quality farmland Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon 2018. Montagu's Harrier - Knowledge Center Field Birds, Scheemda.

Schaub T., Klaassen RHG, Bouten W., Schlaich AE & Koks BJ (2019). Collision risk of Montagu's Harriers Circus pygargus with wind turbines derived from high-resolution GPS tracking. IBIS - International Journal of Ornithology. https://doi.org/10.1111/ibi.12788 (PDF available on request / available on request tonio.schaub@grauwekiekendief.nl).

Schlaich AE & Klaassen RHG (2019). Mapping the life of Montagu's Harrier in the Sahel through a combination of high-tech GPS logger research and old-fashioned fieldwork Ecology of Montagu's Harriers Circus pygargus wintering in the Sahel revealed by a combination of high-tech GPS tracking and old-fashioned fieldwork. Limosa 92 (3): 175 - 183. ( Summary , ENG Summary )

Schlaich AE (2019). Migrants in double jeopardy. Ecology of Montagu's Harriers on breeding and wintering grounds. PhD. diss. University of Groningen, The Netherlands. ( PDF )

Wieringa A., Klaassen RHG, Schlaich AE & Koks BJ (2019). Increased food provisioning by female Montagu's Harriers in years with food shortage weakens sex-specific roles in parental care. Ardea 107: 149 - 158. https://doi.org/10.5253/arde.v107i2.a5 (PDF available on request / available on request raymond.klaassen@grauwekiekendief.nl).
2018

Wiersma P., Godijn N., de Jongh B., Luske B., Noordijk J., Prins U., Rozendaal G., Slikboer L., Verbeek P. & Zeegers T. (2018). Integrated report on the experiment of high-quality farmland Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017 . Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda.
2017

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W. & Koks BJ (2017). Migrating Montagu's harriers frequently interrupt daily flights in both Europe and Africa. Journal of Avian Biology 48: 180 - 190. https://doi.org/10.1111/jav.01362

Schlaich AE, Bouten W., Bretagnolle V., Heldbjerg H., Klaassen RHG, Sørensen IH, Villers A. & Both C. (2017). A circannual perspective on daily and total flight distances in a long-distance migratory raptor, the Montagu's harrier Circus pygargus. Biology Letters 20170073. https://doi.org/10.1098/rsbl.2017.0073

Sørensen IH, Schlaich AE, Klaassen RHG, Heldbjerg H. & Koks BJ (2017). Rare case of an adult male Montagu's Harrier Circus pygargus over ‐ summering in West Africa, as revealed by GPS tracking. Journal of Ornithology 158: 753 - 760. ( Summary , PDF available on request / available on request almut.schlaich@grauwekiekendief.nl)
2016

Ottens HJ, Hakkert J. & Wiersma P. (2016). Effect of delayed mowing on skylark breeding success. Report Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda ( PDF )

Schlaich AE, Klaassen RHG, Bouten W., Bretagnolle V., Koks BJ, Villers A. & Both C. (2016). How individual Montagu's Harriers cope with Moreau's Paradox during the Sahelian winter. Journal of Animal Ecology 85: 1491 - 1501. ( PDF )
2015

Augiron S., Gangloff B., Brodier S., Chevreux F., Blanc JF., Pilard P., Coly A., Sonko A., Schlaich A. , Bretagnolle V. & Villers, A. ( 2015) Winter spatial distribution of threatened acridivorous avian predators: implications for their conservation in a changing landscape. Journal of Arid Environments. 113: 145-153 . https://doi.org/10.1016/j.jaridenv.2014.10.001

Kuiper MW, Ottens HJ, van Ruijven J., Koks BJ, de Snoo GR, Berendse F. (2015). Effects of breeding habitat and field margins on the reproductive performance of Skylarks (Alauda arvensis) on intensive farmland. Journal of Ornithology Volume 156 (3): 557 - 568. ( PDF )

Kuiper MW (2015). The value of field margins for farmland birds. PhD diss. Wageningen University, the Netherlands. ( PDF )

Schlaich AE, Klaassen RHG, Bouten W., Both C. & Koks BJ (2015). Testing a novel agri-environmental scheme based on the ecology of the target species, Montagu's Harrier Circus pygargus. Ibis 157 (4): 713 - 721. https://doi.org/10.1111/ibi.12299

Vansteelant WMG, Bouten W., Klaassen RHG, Koks BJ, Schlaich AE, van Diermen J., van Loon JJ & Shamoun-Baranes J. (2015). Regional and seasonal flight speeds of soaring migrants and the role of weather conditions at hourly and daily scales. Journal of Avian Biology 46: 25 - 39. doi.org/10.1111/jav.00457 ( PDF )
2014

Jukema J. & Wiersma P. (2014). Climate change and advanced primary moult in Eurasian Golden Plovers Pluvialis apricaria. Ardea 102: 153 - 159. ( PDF )

Klaassen RHG, Hake M., Strandberg R., Koks BJ, Trierweiler C., Exo KM., Bairlein F. & Alerstam T. (2014). When and where does mortality occur in mgiratory birds? Direct evidence from long-term satellite tracking of raptors. Journal of Animal Ecology 83 (1): 176 - 184. ( PDF )

Klaassen RHG, Reneerkens J. (2014). Introduction: Bird tracking; transmitter and logger research on birds in the Netherlands. Introduction: An overview of bird tracking studies in the Netherlands (ENG Summary ). Limosa 87 (2): 58 - 73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Bouten W., Both C. & Koks BJ (2014). First results of the year-round follow of hen harriers nesting in cropland in East Groningen. First results of year-round tracking of Hen Harriers Circus cyaneus breeding in the agricultural landscape of East-Groningen (ENG Summary ). Limosa 87 (2): 58 - 73. ( PDF )

Klaassen RHG, Schlaich AE, Franken MS, Bouten W. & Koks BJ (2014) GPS loggers reveal behavior Montagu's harriers in farmland in East Groningen. Living Nature 115 (2): 61 - 66. ( PDF )

Ottens HJ, Kuiper MW, Flinks H., van Ruijven J., Siepel H., Koks BJ, Berendse F. & de Snoo GR (2014). Do field margins enrich the diet of the Eurasian Skylark Alauda arvensis on intensive farmland? Ardea 102: 161 - 171. ( PDF )

Ottens HJ & Postma M. (2014) Trends and breeding results of Montagu's Harrier Circus pygargus in the Netherlands in 2008 - 13. De Takkeling 22: 107 - 119. ( PDF )

Trierweiler C., Klaassen RHG, Drent RH, Exo KM., Komdeur J. & Bairlein F. (2014). Migratory connectivity and population-specific migration routes in a long-distance migratory bird. Proceedings of the Royal Society of London. Series B. Biological Sciences 281 (1778): 20132897-1-20132897-9. ( PDF )

Wiersma P., Ottens HJ, Kuiper MW, Schlaich AE, Klaassen RHG, Flanders O., Postma M., Koks BJ (2014). Analysis of the effectiveness of field bird management in the Province of Groningen: Evaluation report . Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda.
2013

Kuiper MW, Ottens HJ, Cenin L., Schaffers AP, van Ruijven J., Koks BJ, Berendse F. & de Snoo GR (2013). Field margins as foraging habitat for skylarks (Alauda arvensis) in the breeding season. Agriculture, Ecosystems & Environment 170: 10 - 15. https://doi.org/10.1016/j.agee.2013.03.001

Ottens HJ (2013) Evaluation report of the Monitoring Network for Agricultural Species in Collective Management Areas in Drenthe in 2013. Montagu's Harrier - Knowledge Center Field Birds, Scheemda. ( PDF )

Ottens HJ, Kuiper MW, Scharenburg CWM & Koks BJ (2013) Field edge management is not the key to success for the Skylark in East Groningen. Field margins are not the ley to success for the Skylark Alauda arvensis; a case study in Eastern Groninge, the Netherlands. Limosa 86 (3): 140 - 152. ( Summary , ENG Summary ).

Ottens HJ, Wiersma P. & Koks BJ (2013) Winter food for field birds in Groningen and Drenthe. Winter food for farmland birds in Groninge and Drenthe. Limosa 86 (3): 192 - 202. ( Summary , ENG Summary ).

Trierweiler C., Mullié W C., Drent RH, Exo KM., Komdeur J., Bairlein F., Harouna A., de Bakker M. & Koks BJ (2013) A Palearctic migratory raptor species tracks shifting prey availability within its wintering range in the Sahel. Journal of Animal Ecology 82 (1): 107-120. ( PDF )
2008

Trierweiler C., Visser EG, Arisz A. & Koks BJ (2008) Habitat use of Montagu's Harriers Circus pygargus in the agricultural landscape 2003-2006 investigated using radiotelemetry. Montagu's Harrier - Field Birds Knowledge Center, Scheemda. ( PDF )Veldleeuwerik op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma


Grauwe Kiekendief wingtagman XnW-0nB jagend in Nieuw Scheemda (2016) © Sjoerd Sipma


Gele kwikstaart op akker tijdens MAS-telling in Oost-Groningen (2016) © Sjoerd Sipma


Drinkend mannetje grauwe kiekendief in Senegal (2009) © Ben Koks


Satellietzendervrouw Cathryn in Nieuw Scheemda, net terug uit Senegal (2009) © Hans Hut


Prooioverdracht (PO) van grauwe kiekendieven bij Oude Schans (bewerkte foto, 2010) © Adri Clements


Jagend vrouwtje grauwe kiekendief (2010) © Jan Altena


Nest met vier jonge grauwe kiekendieven in het Noarderleech bij Ferwert in Noord-Friesland (2010) © Ben Koks


Mannetje Grauwe Kiekendief met Veldleeuwerikprooi in Oost-Polen (2009) © Ben Koks


Velduil bij winterveld in het Drentse Eext (2010) © Ben Koks


202029 april 2020 Trouw

De Velduil, het spook in de schemer door Koos Dijksterhuis


Velduil. April 2020, Oost-Groningen © Rein Hofman
22 april 2020 Vakblad Natuur Bos Landschap

Collega Raymond Klaassen reageert op de stelling: 'Met natuur-inclusieve landbouw gaan we de natuur redden.'
21 april 2020 World Curlew Day, RTV Drenthe

'De dag van Drenthe' collega Henk Jan Ottens vertelt over het wulpenonderzoek in Drenthe vanaf 6:58 min.


Wulp in akkerland. April 2020, Drenthe © Annemarie Loof
30 januari 2020 Leeuwarder Courant

Velduil Romke gaat vanaf Wynserpolder 'offline' en duikt in Libië weer op door René Smid


Gezenderde velduil Romke © Raymond Klaassen20197 september 2019 ROEG!

De wulp maakt een goede kans in Drenthe Er zijn goede kansen om de wulp als broedvogel te behouden voor Drenthe, aldus onderzoeker Henk Jan Ottens. In het voorjaar heeft hij meerdere wulpenkuikens van een zendertje voorzien om uit te zoeken of en hoe ze volwassen worden.

Een jonge wulp die nog maar een paar dagen uit ht ei is in Drenthe (2019) © Sylvia de Vries

Madeleine Postma tijdens de radio-opnames van Vroege Vogels (2019) © Rob Buiter

5 september 2019 Vroege Vogels

Vogeltrekjournaal: kiekendieven op trek Aan het eind van de zomer maken de kiekendieven zich op voor de trek naar Afrika. Maar niet iedere kiek is een Afrikaganger.19 maart 2019 RTV Noord

Internationale wetenschappers praten in Groningen over bescherming zeldzame vogels Vijftig wetenschappers uit dertien landen komen donderdag en vrijdag in Groningen bijeen om te praten over de bescherming van de velduil en de blauwe kiekendief.

Blauwe kiekendief jong in de Groningse akkers (2019) © Sylvia de VriesRingsessie bij boer Stegeman in Flevoland (2012) © Ben Koks


Ruigpootbuizerd tweede KJ man jagend bij wintervoedselveldje Finsterwolde Buitengebied-Oost (2014) © Sjoerd Sipma

Blauwe kiekendief GPS-loggerwijfje Simone (2012) © Harold van der Meer - HMnatuurfotografie


De bekende grauwe kiekendiefman Franz met satellietzender in Oost-Groningen (2008) © Hans Hut

Deense zenderkiek Michael in de picture in Senegal (2010) © Leen Smits

Grauwe kiekendief wingtagman TnB - /nO (2016) © Richard Oud
Een lezing neemt ongeveer anderhalf uur spreektijd in beslag. De onderwerwerpen waarbij wordt stilgestaan zijn akkervogels en het landschap, grauwe kiekendieven en de ecologie van de soort, het beschermingswerk, de innige samenwerking tussen verschillende partijen, ons onderzoek en agrarisch natuurbeheer.

Er worden uitsluitend voordrachten gehouden buiten het veldseizoen (maanden september t/m maart). De kosten bedragen € 0,19 per verreden kilometer en € 100,- voor een lezing.

U kunt een lezing aanvragen via info@grauwekiekendief.nl.Madeleine Postma en Jitty Hakkert op de Sovon Dag

Hier vindt je links naar de artikelen die wij geschreven hebben voor Nature Today.2020
16-dec-2020 Ruigpootbuizerd heeft een gemakkelijke winter in muizenrijk Oost-Groningen06-okt-2020 Waar blijven de in Nederland geboren blauwe kiekendieven23-sep-2020 Jonge Nederlandse rode wouwen in eerste levensfase vaak in Duitsland

28-aug-2020 Grauwe kiekendief broedt eindelijk weer eens in Overijssel16-jun-2020 Trekgedrag van bruine kiekendieven uit de lage landen en Scandinavië10-apr-2020 Pilotproject 'Natuurrijke slaperdijken Groningen' van start

03-mrt-2020 Mannetje bruine kiekendief brengt drie jongen alleen groot30-jan-2020 'Nederlandse' Velduil trekt naar Libië

2019
17-nov-2019 Vlieggedrag kiekendieven bepaalt aanvaringsrisico met windturbines02-nov-2019 Over de traditionele rolverdeling bij grauwe kiekendieven07-aug-2019 Eerste zelfstandige stappen van jonge Nederlandse Rode Wouwen niet zonder gevaar

22-jul-2019 Opnieuw een succesvol steppekiekendiefpaar in Nederland29-jun-2019 Waddenfonds investeert in natuurrijkere slaperdijken in Groningen13-apr-2019 Geslaagde expertmeeting blauwe kiekendief en velduil

07-apr-2019 Volg online: ruigpootbuizerds naar de Arctis24-mrt-2019 Aan de slag voor patrijs en veldleeuwerik in polder Ravenswoud (FR)31-jan-2019 Overschot aan jonge mannen bij overwinterende geelgorzen
2018
22-nov-2018 'De man op de dijk', het grenzeloze verhaal van de grauwe kiekendief16-aug-2018 Vrouwtje steppekiekendief van 2017 keert terug; nu in een gemengd 'huwelijk'20-jul-2018 Nestbescherming Drentse wulpen veelbelovend

21-jun-2018 Grauwe klauwier kroon op werk Boerenbuitengebied Muntendam06-jun-2018 Storm in Sahara breekt grauwe kiekendieven op tijdens de voorjaarstrek25-apr-2018 Liefhebber van de slaperdijk: de eerste gezenderde ruigpootbuizerd van Nederland

28-mrt-2018 Wulp: boerenlandvogel in verdrukking02-mrt-2018 Noodzaak nestbescherming van bruine kiekendief in akkerland01-mrt-2018 Bruine Kiekendief in de Lage Landen ook akkervogel

02-feb-2018 Kwelders als 'plan B' voor foeragerende grauwe kiekendieven05-jan-2018 Welke vogels maken 's winters gebruik van vogelakkersNieuwsbrief - november 2020

Met o.a.

Gek van kieken

Even voorstellen... Kjell Janssens

Promotieproject over interactie roofvogels en windturbines

Een jaar later...

Nieuwsbrief - juni 2020

Met o.a.

Kiekendieven zoeken en afstand houden

Wulpenkuikens in Drenthe

Rijke Dijken van de Delta

Versierde poten en terugmeldingen

Een boom vol rammelende sleutelbossen
Dit was het jaar van GKA - 2019

Met o.a.

Rietgorzen in de Zegenpolder

Afscheid van collega Oike

Grauwe kiekendief 'Abe'

Het jaar van de wulp

In vogelvlucht... 2019


Nieuwsbrief 2018 Nr 2

Met o.a.

Willem-Pier Vellinga

Jan Loots

Maria en Meint Woortman

Broedende Wulpen

Jaaroverzicht

Nieuwsbrief 2018 nr 1

Met o.a.

Heijmans En Thijsse Prijs

Nel Sangers

Niels Godijn

Windturbines

Gele Kwikstaarten
Nieuwsbrief 2017 Nr 2

Met o.a.


Steppekiek

Handelswijze Steppekiek

Veldverslag Frankrijk

Grauwe Kieken Zenderen

Akkervogelsymposium

Nieuwsbrief 2017 nr 1

Met o.a.

Gouden Grutto

Patrijzen Tellen

Geringde Ruige Dame

Pech Of Geluksvogel?

Tellen Op Slaapplaatsen
<!-- #content -->


Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag

Kijk voor meer informatie op: https://circl.nl/special/energy-trans​...

Windpark Krammer

Sri Lanka
Nice Mongabay article on iNat and Sri Lanka https://news.mongabay.com/2021/03/sri-lankas-budding-biologists-get-their-science-on-with-inaturalist/

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
127- Akkervogels, Grauwe kiekendief rapporten

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0239 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

128. Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag, WarmteNetten, Batterijen

Vanwege de groei van hernieuwbare energie wordt het stroomaanbod steeds onvoorspelbaarder. Omdat de productie van met name wind- en zonne-energie niet constant is wordt het voor de netbeheerders moeilijker om de balans op het net te handhaven. Batterijopslag belooft een belangrijke rol te gaan spelen bij die handhaving. Op het moment dat er veel elektriciteit uit hernieuwbare bronnen beschikbaar is, kan de elektriciteit namelijk worden opgeslagen. En bij pieken in de stroomvraag kan direct een beroep worden gedaan op de batterij. Door overschotten aan hernieuwbare energie op te slaan in batterijen wordt mogelijk zelfs een kostbare uitbreiding van het Nederlandse elektriciteitsnetwerk voorkomen. Maakt dat het verdienmodel van batterijopslag ook sluitend of is daar meer voor nodig?

Om onze energiemix snel te vergroenen hebben we meer nodig dan duurzame technieken. Een duurzaam verdienmodel is minstens zo belangrijk. Wie het verdienmodel voor een duurzame techniek sluitend krijgt, heeft goud in handen. In deze serie behandelen we veelbelovende technieken en gaan we dieper in op het verdienmodel achter de techniek. Waar liggen kansen? Welke obstakels moeten nog worden weggewerkt? Wat is feit en wat is fictie? Bij elke sessie ontleden specialisten uit de branche de techniek én het verdienmodel. Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. In deze editie beantwoorden we de grote vraag: wat zijn de kansen en obstakels voor snelle opschaling van waterstof in Transport & Logistiek? Kom naar Circl en praat mee!

Met in dit programma onder meer:

Ingenieur
Juriaan Mieog / Associate Director Environment & Energy RHDHV

Operator
Robin Geijer / Network Development Manager at PitPoint

Jurist
Michelle De Rijke / Partner at Van der Feltz advocaten

Bankier
Erik Botter / Relatiemanager Sector Utilities, Oil&Gas ABN AMRO


Energy Transition Thursday #9: WarmteNetten

Daarbij lichten ze de werking van de techniek toe, duiden ze het juridisch kader en verkennen ze hoe financiering kan bijdragen aan versnelling van de techniek. In de negende aflevering van Energy Transition Thursday gaan we in op warmtenetten.


Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag

Kijk voor meer informatie op: https://circl.nl/special/energy-trans​...

Windpark Krammer

Sri Lanka
Nice Mongabay article on iNat and Sri Lanka https://news.mongabay.com/2021/03/sri-lankas-budding-biologists-get-their-science-on-with-inaturalist/

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm

https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

 1. The recent talk on pollinators I gave to @cumbriawildlife
  for their 'Get Cumbria Buzzing' initiative is now posted online: https://youtube.com/watch?v=100obiZc5oI. Sound quality on first 2-3 slides is really poor than suddenly becomes really good so

 2. Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

  Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

 3. Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

  Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Arnold van den Burg:
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

 4. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

  Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw
  Wim de Vries:
  ‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
  Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

 5. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 6. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

 7. Webinar Webinar Historische ecologie van de NL landschappen; Veenmoerassen (deel IV)
  Vierde in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Aanleiding
  Tot ver in de middeleeuwen bestond meer dan de helft van ons land uit veenmoerassen. Die moerassen kenden destijds een uitzonderlijk grote ecologische en landschappelijke variatie: van de uitgestrekte open hoogvenen, via beekdalen met broekbossen en zeggenveenmoerassen tot bijzondere kalkmoerassen en uitgestrekte laagveenmoerassen achter de kust. Die variatie hing vooral af van de lokale en regionale hydrologie.

  Vanaf de middeleeuwen beschikten mensen over de technieken om deze veenmoerassen op grote schaal te gaan ontginnen en om te zetten in een gevarieerd cultuurlandschap van veenakkers, veenweiden en hooilanden (waaronder ook talrijke blauwgraslanden). Daarbij ontvouwde zich zo mogelijk nog een grotere landschapsecologische variatie vanwege de talrijke gradiënten van natuurlijk, extensief en intensief gebruikt veenland, wat leidde tot een ongekende rijkdom aan flora en fauna.

  De intensivering van de landbouw heeft na de Tweede Wereldoorlog veel van deze ecologische rijkdom vernietigd. De vraag tijdens het seminar van 27 mei is hoe historisch-ecologische detailkennis van veenmoerassen en veenweidegebied tot een dieper inzicht kan leiden van deze bijzondere ecosystemen en welke mogelijkheden er komende decennia zijn voor ecologisch en cultuurlandschappelijk herstel. Drie gerenommeerde veendeskundigen delen hun kennis met ons als toehoorders en gaan in debat over de relevantie van deze kennis voor de toekomstige praktijk.
  Veenmoerassen: donderdag 27 mei

 8. Webinar https://www.npostart.nl/VPWON_1325827
  Hilco Documentaire Otter in Nederland, een legende keert terug
  Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor.

 9. Webinar Was vannacht op de radio maar ben helaas tijdens het luisteren in slaap gevallen..dus blijkbaar was niet de hele uitzending interessant. Regelmatig schuiven leuke gasten aan tafel bij Milou, zoals de filmer, JNM er, Groninger Bioloog Hilco. Hilco kwam zijn Noorderplantsoenfilm promoten bij ons op het werk en vertelde toen over zijn film De otter wat steeds beter ging lopen en waarbij steeds meer partijen zich aansloten zodat de film steeds beter ging worden. Ik dacht dat de eerste twee jaar alleen Prov Groningen en Drenthe meededen.
  Hilco woonde bij de Oude Venen bij De Veenhoop waar Milou Brand nog les heeft gegeven op een plaatselijke zeilschool.
  Otterspotter Hilco uit Opeinde, Friesland, bij Milou https://www.nporadio1.nl/over/milou-brand
  (Hilco zat bij de JNM en ging elk weekeinde wel op pad)
  https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13
  Hilco uit OpEinde is oud JNM 'er, studeerde Bio in Stad en maakte twee films gerelateerd aan Groningen: "Noorderplantsoen" en "Otter in de stad" https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13

 10. Documentaire De Otter, een legende keert terug is het resultaat van enorme inzet en oneindig veel geduld van Jansma. Hij moest er zo ongeveer zijn hele sociale leven voor opgeven. "Ik heb de afgelopen jaren onder een ottersteen geleefd", zegt hij in Miss Podcast. Want hoewel de otter terug is, zijn er slechts zo'n 450 otter-individuen in Nederland. Toen Jansma met filmen begon, waren dat er nog veel minder.

  Bovendien is het diertje zeer schuw. "De eerste dieren die waren uitgezet hadden een zender, zodat je ze kon tracken. Maar zelfs de mensen die dat deden, hadden 'm nog nooit gezien."

  Uitdaging
  Jansma is dan ook regelmatig voor gek verklaard, dat hij van plan was een documentaire over de otter te maken. "In het veld zie je ze nauwelijks. Om ze te vinden en dan ook nog eens te filmen, dat was echt een uitdaging."

  "Het zijn er nog niet heel veel, maar er zit een ontzettend stijgende lijn in." Maar het neemt niet weg dat we er ons voor moeten blijven inzetten. Op de laatste woensdag van mei, de 26e, is het Wereld Otterdag. De documentaire van Jansma wordt dan opnieuw uitgezonden.

  In Miss Podcast gaat Hilco Jansma met presentator Milou Brand in gesprek over belangrijke geluiden van zijn leven. Een gesprek over opgroeien temidden van natuur, of liefde daarvoor is aangeleerd of in de genen zit, of we dan de stad maar beter kunnen afschaffen en over hoe Jansma een eenzijdige vriendschap opbouwde met de otter.
  https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/bfc97520-f9c6-4707-98fb-12490e50c0bc/ik-heb-de-afgelopen-jaren-onder-een-ottersteen-geleefd

128-Energy Transition Thursday #6: Warmte koude- opslag, WarmteNetten, Batterijen

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0239 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

129- Suffolk Wildlive trust Farmland Ponds wildlife havens in the landscape

This fascinating webinar takes an in depth look at the lowland farmland pond and its value for wildlife. Hosted by the Suffolk Ponds Group, with support from Natural England Catchment Sensitive Farming and the Norfolk Ponds Project, this webinar is aimed at farmers, landowners, environmental professionals and interested members of the public.The Friends of Bartonsham Meadows: A Herefordshire Wildlife Trust City Branch Presentation

Cumbria Wildlife Trust - High Fell - Farmland Birds

Cumbria Wildlife Trust - High Fell - Farmland Birds

Join our panel for a discussion on why our insects are so vital, the threats facing them, and the action everyone can take to help populations to recover and thrive.

Take action for insects today: www.wildlifetrusts.org/take-action-insects.

This is the third episode in a monthly Wild LIVE series from The Wildlife Trusts. To be informed of upcoming episodes sign up here: http://www.wildlifetrusts.org/wild-live

Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm


 1. The recent talk on pollinators I gave to @cumbriawildlife
  for their 'Get Cumbria Buzzing' initiative is now posted online: https://youtube.com/watch?v=100obiZc5oI. Sound quality on first 2-3 slides is really poor than suddenly becomes really good so

 2. Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

  Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

 3. Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

  Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Arnold van den Burg:
  ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
  Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

 4. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

  Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw
  Wim de Vries:
  ‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
  Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

 5. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

  Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

  Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

 6. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
  Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
  Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

129- Suffolk Wildlive trust Farmland Ponds wildlife havens in the landscape

Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0238 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

130. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart

A.s. maandag 15 maart om 19.30 uur, zal Chiel Noordeloos een interessante digitale lezing geven over voorjaarspaddenstoelen. Iedereen is van harte welkom om deze lezing via zoom bij te wonen (ook niet-leden) Aanmelden voor de lezing is niet nodig. De link voor de lezing zal een dag eerder hier vermeld worden: https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/
Hopelijk zien we je maandag online 🙂 Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd

 1. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart

Insel der Pinguine NOCH 3 TAGE

Südgeorgien ragt mitten im Südpolarmeer wie ein Gebirge aus dem Wasser. Hier leben Millionen Königs- und Gelbschopfpinguine, tausende Seeelefanten, sowie mehr als drei Millionen Seebären.

 1. Wildes Deutschland: Die Rhön bis 02.06.2021 ARD Mediathek


  Die Rhön wird oft als das Land der offenen Fernen bezeichnet. Auf kein anderes Mittelgebirge in Deutschland trifft diese Bezeichnung besser zu. Von den Bergkuppen aus kann man den Blick weit übers Land schweifen lassen.
 2. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 3. Making-of: Das geheime Leben der Rothirsche 21.04.2021 ARD Mediathek


  Hirsche in freier Wildbahn zu filmen ist aufwändig und kompliziert, weil sie sehr scheu sind und ziemlich versteckt leben. Für die Dokumentation konnten die Verhaltensweisen der Hirsche mit speziellen Kamerafallen gefilmt werden.

 4. Wildes Deutschland: Die Schwäbische Alb 27.09.2021 ARD Mediathek


  Im Herzen Baden-Württembergs liegt eines der artenreichsten Mittelgebirge Deutschlands: die Schwäbische Alb. Einst erstreckte sich hier ein kalkreiches Jurameer. Über die Jahrtausende entstanden hier viele verschiedene extreme Lebensräume.

 5. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! 18.01.2021 ∙ Erlebnis Erde ∙ Das Erste


  Seit Millionen von Jahren beherrschen Haie die Meere. Als geschickte Jäger in den Tiefen der Ozeane kennen wir sie vor allem aus tropischen Gewässern. Über die Haie des Nordes und ihre faszinierenden Überlebensstrategien wissen wir wenig.

 6. Die verschmusten Rochen von Antigua (3)25.09.2020 ∙ Verrückt nach Meer ∙ Das Erste


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 7. Erlebnis Erde: Haie eiskalt! bis 18.01.2022


  Die Tour durch die Karibik führt das kleine Kreuzfahrtschiff in den Hafen von Antigua. Von dort aus strömen die Passagiere zu den Sightseeingspots der Insel. Heiko, Simone und Britt machen sich auf den Weg zum "Schwimmen mit den Rochen".

 8. Wildes Deutschland: Die Berchtesgadener Alpen bis 18.06.2022


  Der Film ist ein bildgewaltiges Naturporträt über Deutschlands einzigen Alpennationalpark mit extremen Lebensräumen wie der Karstlandschaften des Steinernen Meeres, dem Watzmann mit der höchsten Felswand der Ostalpen oder dem Königssee.

 9. Erlebnis Erde: Die Donau bis 18.08.2022


  Gut 600 Kilometer fließt die Donau durch Deutschland - von der Quelle im Schwarzwald bis zur Grenze unterhalb von Passau. In ihrem Oberlauf ist die Donau kein freier Fluss mehr. Sie ist zerstückelt in eine Kette von Stauseen. Der Fluss als Verkehrsweg, Kraftwerkskühler und Stromlieferant mit meist verheerenden Auswirkungen: Wer hat nicht die dramatischen Bilder vom Frühjahr 2013 im Kopf, wenn von der Donau die Rede ist, vom Jahrhunderthochwasser, geborstene Dämme, verzweifelte Menschen, meterhohe Fluten, die alles mit sich rissen und Existenzen vernichtet haben.


 1. Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 44 min. Griff der Naturgewalten
  Die Nordfriesischen Inseln sind geprägt von einer Dynamik, die deutschlandweit einzigartig ist. Sie bieten Lebensräume für seltene Arten, und müssen sich obendrein permanent selbst gegen die Kraft des Meeres behaupten. Die Dokumentation zeigt Tiere, die erfolgreich im Griff der Naturgewalten leben wie Kegelrobben, Schlangennadeln und Gespensterkrebse.

  Ostfriesischen Inseln "Im Griff der Naturgewalten"


  Wenn eine Sturmflut die Nordsee zum Toben bringt, trifft es besonders Deutschlands nördlichste Insel Sylt mit voller Wucht. Ihre Westküste verliert im Durchschnitt pro Jahr 1 Million Kubikmeter Sand. Doch nicht nur Sturmfluten verändern die Nordfriesischen Inseln. Die zunehmende Erwärmung der Nordsee sorgt für eine „Globalisierung unter Wasser“. Zudem beeinflussen Ebbe und Flut den Lebensraum vieler Tiere dramatisch.
  Sylt, Föhr, Amrum, Pellworm und Nordstrand liegen vor der Westküste Schleswig-Holsteins im nordfriesischen Wattenmeer. Anders als die Ostfriesischen Inseln unterscheiden sich ihre Landschaften; sie beherbergen andere Tierarten und kämpfen mit diversen Schwierigkeiten. Für alle ein Problem ist der Einfluss des Menschen: Auf Föhr hat die landwirtschaftliche Nutzung nahezu sämtliche Brutmöglichkeiten für Vögel zerstört. Amrum dagegen entwickelte sich zur Vogelinsel Nummer eins, denn die Insel hat ausgedehnte Naturschutzflächen. Zudem gibt es keine Verbindung zum Festland – im Gegensatz zu Sylt, wo der Hindenburgdamm einen bequemen Zuwanderungsweg für Füchse und andere Raubtiere bietet.
  Das Wattenmeer steht vor großen Veränderungen: Der Anstieg des Meeresspiegels könnte einige Bereiche dauerhaft überfluten; es droht zu „ertrinken“. Außerdem wird das Wasser immer wärmer und begünstigt damit eine Zuwanderung fremder Arten.
  Beständigkeit ist daher für die tierischen und menschlichen Bewohner der Nordfriesischen Inseln ein Fremdwort. Die Dokumentation entdeckt ungewöhnliche Symbiosen und neue „Wohngemeinschaften“. Sie zeigt Probleme, aber auch Chancen für den Erhalt der Tier- und Inselwelt auf.
 2. Tot April te zien, Verfügbar vom 05/03/2021 bis 03/04/2021 "Geboren aus Sand"
  Wie eine Perlenkette reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Sie verfügen über faszinierende Landschaften und einzigartige Ökosysteme. Dabei bieten sie nicht nur Lebensräume für seltene Arten, sondern sind auch selbst ständig vom Rhythmus der Gezeiten bestimmt. Die Dokumentation zeigt die Naturspektakel und Tierarten der Inseln.

  Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"


  Inmitten Wattenmeeres, das zum UNESCO-Weltnaturerbe gehört, reihen sich die Ostfriesischen Inseln an der niedersächsischen Nordseeküste entlang. Zu den sieben bewohnten Inseln Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog, Spiekeroog und Wangerooge kommen noch einige unbewohnte hinzu. Als Barriereinseln brechen sie die Wucht der Nordsee und spielen so eine wichtige Rolle im Küstenschutz. Noch entscheidender sind sie für die Tierwelt. Viele seltene und bedrohte Arten finden auf den Ostfriesischen Inseln ihre letzten Rückzugsgebiete.
  Geschaffen wurden die Inseln allein durch das Zusammenspiel von Wind, Strömungen und Gezeiten. Sie sind buchstäblich aus dem Sand heraus geboren. Jede Insel hat ihren eigenen Charakter, und anders als die Nordfriesischen Inseln gleichen sich ihre Landschaften sehr: lange Strände, ausgedehnte Dünenlandschaften und weitläufige Salzwiesen. In jedem dieser Lebensräume zeigt die Dokumentation winzige Kreaturen, mutige Kämpfer wie die Sandregenpfeifer und überraschende Besucher wie den Igel, der vom Festland auf die Inseln kam.
  Die Inseln gehören zum Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer. Naturschutz hat hier oberste Priorität. Und das spürt vor allem die Tierwelt. So finden rund 1.500 gefährdete Tierarten hier eine Zuflucht. Vor allem für Vögel sind sie ein Paradies: Ob als Zugvogel im Frühjahr und Herbst oder als Brutvogel – sie alle schätzen die Ursprünglichkeit und Ruhe der oft sogar autofreien Inseln, den Schutz vor Raubtieren und das reiche Nahrungsangebot des Wattenmeeres.

  113. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"
  WESTPARK

  1. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  2. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  3. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  4. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  5. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  6. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
  7. Buxton Field Club
  8. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
  9. 16 -Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service

   16 - Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service
   The Beginners Guide will cover the history of traps, what they are and how they work. The camera trap being used in the 'Watching Nature Recover' project (Browning Recon Force Advantage) will be covered in more detail along with the basics of setting up, where to locate your trap and what to do with the images and videos on your camera. This event is part of the 'Watching Nature Recover' Local Nature Projects for Powys and for the Brecon Beacons National Park.

  10. 17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021

   17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021
   Pushed out of their natural habitat, wild animals are making a home for themselves in North American cities. In this first episode a look at how animals of the East coast Appalachian forest are faring in areas of human habitation.

  11. 18 - When the Animals Come to Town: West Coast Wild America (3-3) Planet Earth 07/04/2021

   18 In the American West, urban development has disrupted the habitats of Kit Foxes, Beavers and Mountain Lions. The diverse ecosystem of one of the richest and most dynamic regions on Earth is under threat, with each species reacting differently to the encroachment of man.

  ‘The Oldest Lake in Europe: The Birds and Wildlife of Lake Prespa’
  my talk at 7pm on Sat 6 March 2021
  Really looking forward to this talk about a very special place for two SPECIAL and formative institutions for me – the Buxton Field Club and the Derbyshire Ornithological Society. If you are a member you can watch free and if you are NOT a member you can watch free live streamed at YouTube here. Please join us
  https://www.youtube.com/channel/UCrg0DPEb7LrOTzoShH6ZRkA
  Next Meeting is van Rachel die een 130 are groot natuurgebied heeft op 20 maart of 22 maart om 19:00 https://buxtonstreetbystreet.co.uk/2021/02/26/free-virtual-wildlife-talk-with-buxton-field-club/

  1. Arte Wattenmeeres UNESCO-Weltnaturerbe Ostfriesischen Inseln "Geboren aus Sand"
  2. Wildes Deutschland: Die Rhön

  Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
  https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm

  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

  www.Nederweert24.nl
  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
  2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
  3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

   Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

   Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

  4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
   Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
   Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

  1. Wildes Deutschland: Die Rhön 15 maart


  Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0238 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  131. Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d

  A.s. maandag 15 maart om 19.30 uur, zal Chiel Noordeloos een interessante digitale lezing geven over voorjaarspaddenstoelen. Iedereen is van harte welkom om deze lezing via zoom bij te wonen (ook niet-leden) Aanmelden voor de lezing is niet nodig. De link voor de lezing zal een dag eerder hier vermeld worden: https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/
  Hopelijk zien we je maandag online 🙂 Het delen van dit bericht wordt zeer gewaardeerd
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/

  Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
  https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
  Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
  5. Webinar Historische ecologie vd NL landschappen deel I
  6. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  7. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  8. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  9. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  10. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  11. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
  12. Buxton Field Club
  13. Buxton Field Club
  14. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
  15. Webinar KNCV

  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

  www.Nederweert24.nl
  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  15 maart 2021: Digitale lezing over voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos
  Mede ingegeven door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen wil de NMV een serie digitale lezingen aanbieden die via Zoom gevolgd kunnen worden. Op maandag 15 maart zal Machiel Noordeloos om 19.30 uur het spits afbijten met een lezing over voorjaarspaddenstoelen.

  Link naar de lezing
  Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94032293212


  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema
  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

  Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

  1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
  2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
  3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

   Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

   Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

  4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
   Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
   Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

  5. Webinar
   Veenmoerassen: donderdag 27 mei

  6. Webinar https://www.npostart.nl/VPWON_1325827
   Hilco Documentaire Otter in Nederland, een legende keert terug
   Unieke beelden tonen hoe de otter op jacht gaat naar voedsel, hoe er wordt gespeeld en zelfs hoe een moederotter haar jong zijn eerste zwemles geeft. Dit alles is gefilmd in een decor van de prachtige natuur dat Nederland waterland te bieden heeft. Met het groeien van de populatie trekt de otter verder op zoek naar nieuwe territoria. Daarom wordt er op grote schaal in de provincies gewerkt aan hun bescherming, bijvoorbeeld door wegen af te zetten met gaas en te voorzien van faunatunnels. Er is nog een lange weg te gaan in het natuurlijk herstel, maar de otter toont ons het goede spoor.

  7. Webinar Was vannacht op de radio maar ben helaas tijdens het luisteren in slaap gevallen..dus blijkbaar was niet de hele uitzending interessant. Regelmatig schuiven leuke gasten aan tafel bij Milou, zoals de filmer, JNM er, Groninger Bioloog Hilco. Hilco kwam zijn Noorderplantsoenfilm promoten bij ons op het werk en vertelde toen over zijn film De otter wat steeds beter ging lopen en waarbij steeds meer partijen zich aansloten zodat de film steeds beter ging worden. Ik dacht dat de eerste twee jaar alleen Prov Groningen en Drenthe meededen.
   Hilco woonde bij de Oude Venen bij De Veenhoop waar Milou Brand nog les heeft gegeven op een plaatselijke zeilschool.
   Otterspotter Hilco uit Opeinde, Friesland, bij Milou https://www.nporadio1.nl/over/milou-brand
   (Hilco zat bij de JNM en ging elk weekeinde wel op pad)
   https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13
   Hilco uit OpEinde is oud JNM 'er, studeerde Bio in Stad en maakte twee films gerelateerd aan Groningen: "Noorderplantsoen" en "Otter in de stad" https://www.nporadio1.nl/.../uitzendingen/3603598-2021-05-13

  8. Documentaire De Otter, een legende keert terug is het resultaat van enorme inzet en oneindig veel geduld van Jansma. Hij moest er zo ongeveer zijn hele sociale leven voor opgeven. "Ik heb de afgelopen jaren onder een ottersteen geleefd", zegt hij in Miss Podcast. Want hoewel de otter terug is, zijn er slechts zo'n 450 otter-individuen in Nederland. Toen Jansma met filmen begon, waren dat er nog veel minder.

   Bovendien is het diertje zeer schuw. "De eerste dieren die waren uitgezet hadden een zender, zodat je ze kon tracken. Maar zelfs de mensen die dat deden, hadden 'm nog nooit gezien."

   Uitdaging
   Jansma is dan ook regelmatig voor gek verklaard, dat hij van plan was een documentaire over de otter te maken. "In het veld zie je ze nauwelijks. Om ze te vinden en dan ook nog eens te filmen, dat was echt een uitdaging."

   "Het zijn er nog niet heel veel, maar er zit een ontzettend stijgende lijn in." Maar het neemt niet weg dat we er ons voor moeten blijven inzetten. Op de laatste woensdag van mei, de 26e, is het Wereld Otterdag. De documentaire van Jansma wordt dan opnieuw uitgezonden.

   In Miss Podcast gaat Hilco Jansma met presentator Milou Brand in gesprek over belangrijke geluiden van zijn leven. Een gesprek over opgroeien temidden van natuur, of liefde daarvoor is aangeleerd of in de genen zit, of we dan de stad maar beter kunnen afschaffen en over hoe Jansma een eenzijdige vriendschap opbouwde met de otter.
   https://www.nporadio1.nl/nieuws/binnenland/bfc97520-f9c6-4707-98fb-12490e50c0bc/ik-heb-de-afgelopen-jaren-onder-een-ottersteen-geleefd

  1. Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d

  Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0237 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  132. Zuidenwind Grauwe Kiekendief

  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/

  Op de Krammer zijn Enercon E-115 windturbines gebouwd. Waarom is juist deze turbine zo geschikt? Pim Veth gaat in Aurich naar het bezoekerscentrum van Enercon en bespreekt met Klaas Guldie waarom juist voor deze windturbine gekozen is en hoe hij precies werkt. Bekijk deze nieuwste aflevering nu hieronder!

  Hoe werkt dat nou precies met het hijsen van een rotorblad? En zou het niet superleuk zijn om dat vanaf bovenin een windturbine te volgen? Presentator Pim Veth bracht in deel I van deze aflevering met chauffeur Harry een rotorblad naar de Krammer. In deze aflevering zien we hoe dit blad gehesen wordt. Gelukkig hebben de bouwers geen hoogtevrees. Maar of Pim ook zo goed tegen de hoogte kan? Bekijk dit en meer in de nieuwste Krammerdocumentaire hieronder!

  https://www.windparkkrammer.nl/over-de-bouw/

  Het zal niemand ontgaan zijn: Windpark Krammer wordt voor een gedeelte gebouwd met rupskranen én torenkranen. Het gebruik van deze torenkranen is uniek in Nederland. Voor de liefhebbers: het zijn kranen van het merk Liebherr type 1000 EC-B 125. Maar waarom zijn deze kranen precies nodig en kunnen niet alle turbines opgebouwd worden met ‘normale’ rupskranen?


  SMALLE DIJKTorenkraan
  Een torenkraan neemt in de eerste plaats een stuk minder ruimte in. Windpark Krammer wordt gebouwd op en om de Krammersluizen. Soms komt er zelfs een turbine te staan op een smalle dijk waar nu nog voor een gedeelte water is. Het is nagenoeg onmogelijk om met grote kranen en veel transport op deze dijken te werken.
  Daarbij is het zelfs een wereldprimeur dat de torenkraan wordt geïntegreerd in het fundament van de turbine! Hoe dat precies gaat, is terug te lezen in het stuk over de fundaties.
  HOGE WINDSNELHEID
  Gelukkig waait het hard op de Krammersluizen. Met een torenkraan kan met hogere windsnelheid gebouwd worden en de turbine wordt in één keer afgebouwd. Normaal gesproken wordt een turbine in twe delen opgebouwd: de toren en de rest.
  OP- EN AFBOUW
  Het fundament van de torenkraan blijft na de bouw van een turbine gewoon Opbouw torenkraan op fundament
  staan. Zo kan er ook gemakkelijk een onderdeel vervangen worden indien nodig. Uniek aan de torenkraan is ook de opbouw: hij bouwt zichzelf namelijk op. In totaal zijn tijdens de bouw van Krammer drie torenkranen actief op circa 18 locaties. De rest van de turbines wordt opgebouwd via een rupskraan.
  Zie hieronder de animatie van de hele bouw van Windpark Krammer waar ook de torenkraan in geanimeerd is:  Hoe werkt het vogel- en vleermuisdetectiesysteem van de Krammer nou precies? Onze eigen Gijs van Hout en ecoloog Roland-Jan Buijs vertelden daar in een item voor Omroep Zeeland van alles over. 🤩
  Dat item interesseerde ook de NOS, radio BNR, EditieNL en het jeugdjournaal en zij maakten er een eigen item over. Terugkijken/-luisteren? Dat kan hier:
  🎥 Omroep Zeeland: http://bit.ly/2SnC8HX
  🎥 Jeugdjournaal: http://bit.ly/3750N9m
  🎥 NOS: http://bit.ly/2vdsgs6
  🎥 EditieNL: http://bit.ly/31vHUvh (vanaf 7:10)
  🎙 BNR Spitsuur: http://bit.ly/2OBx4i5 (vanaf 1:45:35)
  Windpark Krammer ligt bij de Krammersluizen te midden van de Grevelingen, Oosterschelde en het Krammer-Volkerak, alle drie Natura-2000-gebieden. Het park met 34 molens draait nu ruim een jaar. Een aantal molens is uitgerust met camera's, microfoons en speakers. Die staan vooral in het gebied waar de zeldzame zeearend jaagt.

  Waarschuwingssysteem voor de zeearend
  Want die broedt vlakbij, in het Krammer-Volkerak, en het doel is dat ook zo te houden. "Maar het signaleringssysteem werkt ook voor andere grote vogels als de lepelaar, kraanvogel en de grote zilverreiger", zegt ecoloog Roland-Jan Buijs die betrokken was bij de bouw van het park.
  "We vinden hier wel dode vogels, maar niet veel", zegt Buijs. "Dat komt vooral omdat de tip van de turbinebladen zestig meter hoog boven de grond hangt. Dat is bewust gedaan. De meeste vogels vliegen op 20 tot 35 meter, dus gaan daar onderdoor. Maar grote roofvogels zoals de zeearend kijken vooral naar beneden en daar is dit waarschuwingssysteem voor bedacht."

  Afgelopen jaar werden zo'n twintig dode vogels aangetroffen. Gelukkig geen zeearenden, maar vooral meeuwen en eenden. Buijs: "Het kunnen er meer zijn, omdat er misschien ook vogels in het water terecht komen en die vinden we dan niet. Toch is het met 34 molens niet veel."

  Hoe werkt het?
  De camera's aan de molens 'kijken' 360 graden rond. Arriveert er een vogel binnen een straal van 600 meter, dan schakelen de molens zichzelf tijdelijk uit. Zolang de vogel binnen de 600 meter blijft, staan de rotorbladen stil. Daarna duurt het zeven tot tien minuten voordat ze weer volledig geactiveerd zijn.

  Op de molens zijn ook speciale microfoons geïnstalleerd om de ultrasone geluiden op te vangen van vleermuizen. Wordt er binnen een uur drie keer ultrasoon geluid opgevangen dan stopt de turbine, totdat er minstens vijftien minuten geen ultrasoon geluid meer is opgenomen. "Vrijwel dagelijks staan er molens tijdelijk stil omdat er een vogel langs vliegt", zegt projectmanager Van Hout. Hier zie je hoe een groepje molens zichzelf uitschakelt:

  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
  https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/

  www.Nederweert24.nl

  15 maart 2021: Digitale lezing over voorjaarspaddenstoelen door Machiel Noordeloos
  Mede ingegeven door de beperkingen die de coronamaatregelen met zich meebrengen wil de NMV een serie digitale lezingen aanbieden die via Zoom gevolgd kunnen worden. Op maandag 15 maart zal Machiel Noordeloos om 19.30 uur het spits afbijten met een lezing over voorjaarspaddenstoelen.

  Link naar de lezing
  Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/94032293212


  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  Lezingen Natuurinclusieve Landbouw, Theunis Piersma en Sjoerd Miedema

  Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

  Kennisclip over beschermen weidevogels m.m.v. KennisCentrum Natuur en Leefomgeving, Nordwin College en Van Hall Larenstein.

  1. Computerwetenschapper dr. Dieuwke Hupkes over discriminerende algoritmes en deepfake video’s. Moeten we AI een halt toe roepen?
  2. Een jaar geleden stond ons leven ineens op z’n kop. Het kabinet kondigde vanwege het oprukkende coronavirus in korte tijd een aantal ingrijpende maatregelen af. Horeca gesloten, bijeenkomsten verboden, verpleeghuizen dicht. Een jaar later maken we de balans op met wetenschappers en andere experts. Wat weten we inmiddels van het virus (en wat niet)? Welke blijvende gevolgen heeft de coronacrisis voor de samenleving? En hoe zien wetenschappers hun rol in het gepolariseerde debat?
  3. Webinar ‘Zeezoogdieren in de Noordzee’ Zeezoogdieren spreken sinds mensenheugenis tot de verbeelding. Een rustende zeehond wordt steevast omringd door selfie-nemende strandgangers die soms veel te dicht komen.

   Hoe was 2020 voor de zeezoogdieren in het algemeen? Is het Belgisch deel van de Noordzee nog populair bij bruinvissen? Hoeveel strandingen waren er? Wat is de doodsoorzaak? Misschien heb jij ook vragen over zeezoogdieren?

   Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

  4. Webinar burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ door Stijn van de Vondel van DuinPanne, West -Vlaanderen Duizend inwoners zullen meedraaien als volwaardige ‘burgerwetenschappers’. Ook verenigingen, scholen en bedrijven kunnen meedoen. De deelnemers hangen aan hun raam meetsensoren voor stikstofdioxide (NO2), een belangrijke indicatie voor lucht-verontreiniging door het verkeer. Het is meteen een Europese primeur dat deze metingen op zo’n grote schaal uitgevoerd worden. Welke tuinen en parken behoren tot de koelste of warmste van Vlaanderen? Hoe snel warmt de bodem op? En hoe zit het met jouw tuin in vergelijking met andere meetpunten?
   Vind het antwoord vanaf vandaag op de stippenkaart, te vinden op http://standaard.be/curieuzeneuzen & in de app DS Nieuws! Met hun dashboard kunnen deelnemers de gemeten hitte en droogte van de afgelopen 24 uur in hun tuin raadplegen.
   Volg hier zelf het dashboard van de sensor op de groene universiteitscampus Drie Eiken in Wilrijk en op de Stadscampus, hartje Antwerpen.

  Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0237 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

  133. Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties

  NS codes Boeken BookChoice Juni 2021
  Met de spatiebalk zet je de microfoon in ZOOM aan en laat je de Spatiebalk LOS dan is de microfoon weer
  uit. Lekker snel en makkelijk als de focus op de Zoom applicatie is. https://www.edp24.co.uk/news/business/bbc-springwatch-will-showcase-rewilding-and-regenerative-farming-7990676
  Een deel van de originele sites met informatie

  1. De Nederlandse Mycologische Vereniging lezingen maandagavond (website)/ West Vlaanderen Agenda, Waternetwerk
  2. KNNV-afdelingen Youtube lezingen Korstmossen, Insecten, Gierzwaluwen, Nachtvlinders (agenda)
  3. KNNV-afdelingen organiseren lezingen over diverse natuuronderwerpen (Lezingen)
  4. En ook bij IVN-afdelingen worden online-lezingen gegeven (agenda)
  5. De Groene Agenda uit Rotterdam, Naturalis Spotlight Youtube, Waternetwerk, , West-Vlaanderen,
  6. De Natuurkundige Genootschappen Groningen / Natuurkundig Gezelschap Middelburg
  7. Het UMCG heeft samen met Dagblad van het Noorden de Medische Publieksacademie opgericht. Het UMCG wil met de Medische Publieksacademie een brug slaan tussen het toponderzoek dat in het UMCG plaatsvindt en de interesse hiervoor van het publiek. De Medische PublieksAcedemie UMCG Agenda (umcg.nl/live?)
  8. Op dit YouTube-kanaal plaatsen we sinds maart 2017 de opnames van de lezingen. Ons eigen 'lezing gemist', om het zo maar te noemen! UMCG Youtube kanaal (umcg.nl/live?)
  9. EventBrite Biodiversity, EventBrite Dragonflies,
  10. EventBrite Odonata,
   ZoogdierenVereniging,
   EventBrite in het weekend , Wildlife Events op Facebook , STOWA

  11. EventBrite Natural, EventBrite Ecology, EventBrite Rewilding Lezingen, EventBrite Vogel Lezingen, Birds Events op Facebook
  12. EventBrite Wildlife, Natuurmonumenten Events op Facebook
  13. EventBrite Mammals, Zoogdieren Events op Facebook
  14. EventBrite Muizen, NMV Mycologen Agenda
  15. EventBrite Vleermuizen ,Vleermuizen Events op Facebook
  16. EventBrite Otters, Otter Events op Facebook
  17. EventBrite Cameravallen, Kamera vallen Events op Facebook
  18. NHGL Limburg, Limburg Events op Facebook
  19. Wild Life Events op Facebook , STOWA/ West Vlaanderen Agenda
  20. KNAW, de Akademie van Kunsten en De Jonge Akademie op sociale media en blijf op de hoogte van onze activiteiten. Meer informatie op knaw.nl/blijfopdehoogte
  21. TNO Webinars Energie Duurzaamheid, Studium Generale Groningen
  22. NHGL Kring Maastricht Heerlen, STOWA, Devon Wildlife Trust Playlist
  23. Amsterdam De Zwijger livecast, De Zwijger Podcast, Devon Wildlife Trust Playlist
  24. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting, https://groenepeper.com/programma/, ASN Webinar Fondsmanager, Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar, Archief Natuurkennis.nl OBN Ecologisch Webinar , Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca , Veenweiden NOB
  25. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/natur-und-tiere/
  26. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/planet-earth/
  27. https://www.arte.tv/de/videos/entdeckung-der-welt/
  28. https://www.arte.tv/fr/videos/voyages-et-decouvertes/
  29. https://www.arte.tv/en/videos/discovery/
  30. https://www.arte.tv/de/videos/letzte-chance/
  31. https://www.arte.tv/en/videos/last-chance/

  Vrijdag 23 november 2021

  1. op de VGG Toogdag, met als thema: “Kansen voor het Groninger Landschap”:


  Oktober


  24-26 september 2021
  1. Jt jubileumweekend
   t is de officiële uitnodiging voor het jubileumweekend van 24-26 september 2021 in De Biotoop in Haren. Dit grote evenement komt steeds dichterbij en we willen graag weten wie er komen om alles zo goed mogelijk te kunnen organiseren.

  7 oktober
  CoP Beken en Rivieren:
  Laat ons weten: wat zijn uw instrumenten en oplossingsrichtingen bij dilemma’s rond water vasthouden in beekdalen?

  September

  4 September 2021

  1. Friese Vrijwilligersdag Natuur Online + Veldactiviteiten
   Online + Veldactiviteiten https://www.slideshare.net/SOVON/presentations in Friesland natuurmonitoring en -onderzoek, herkenning van soorten, toepassing van onderzoeks/telmethoden https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/friese-vrijwilligersdag-natuur

  Zaterdag 8 september

  1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl

  Zaterdag 11 september

  1. Tijdens de jaarlijkse Open Energie Dag op 11 september openen duurzame energieprojecten de deuren om een breed publiek kennis te laten maken met hun project. Gedreven mensen vertellen enthousiast over het project en leggen uit hoe het werkt. Er zijn al verschillende locaties hiervoor aangemeld. Energiecoöperaties die hun zonne- of windpark of duurzaam warmteproject aan burgers willen laten zien, kunnen zich nog aanmelden.
   De Open Energiedag is het hoogtepunt van de campagne 'Dáár krijg je Energie van' van de brancheorganisaties NVDE, Energie Samen, NWEA, Holland Solar, Vereniging Warmtepompen en Branchevereniging Bodemenergi
   Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl

  2 september (16-17 uur)

  1. Webinar ‘Geulpatronen van beken en de implicaties voor beekherstel’ op

  September

  Vrijdag 24 Augustus
  Donderdag 24 Augustus

  1. 14:00-15:30 Magical Marsh Fritillaries A look at this iconic butterfly that makes its home in the Brecon Beacons National Park and the work being done to restore populations and to restore and manage its habitat in the Brecon Beacons National Park along with an exciting new breeding programme. https://www.eventbrite.co.uk/e/magical-marsh-fritillaries-zoom-tickets-162042075209

  Augustus

  zondag 25 juli

  1. Aanvang: 0.00 uur
   Startpunt: Het Oude Politiebureau (HOP), Zaagmuldersweg 3

  Saturday 24 Juli
  14th Osprey Festival

  1. 10:00 -10:20 Tsleil Waututh Nation Opening
   10:30 – 11:00 Kultsia Barbara Wyss storytelling
   11:20 – 11:45 Wil George
   11:40 – 12:10 Al Grass interviewed by Ryan Brandlmayr
   12:15 – 12:40 Rachelle George

  Vrijdag 23 juli

  1. Aanvang: 11.00 uur
   ERN Webinar - Vulture Comeback in the Rhodope Mountains
   https://www.eventbrite.nl/e/ern-webinar-vulture-comeback-in-the-rhodope-mountains-tickets-163622363895
   The European Rewilding Network would like to invite you on a 1-hour journey through one of Europe’s biodiversity hotspots in the Bulgarian/Greek cross border area of eastern Rhodope Mountains. You will get the opportunity to hear all about the comeback, recovery and further expansion of the black and griffon vulture populations in this part of the Balkan region. You will learn about various innovative actions of the rewilding team, from establishing and running the first anti-poison dog unit, monitoring the dispersal and movements of vultures, boosting the availability of wild prey and carcasses through restoring the red and fallow deer population to reducing mortality through factors such as poaching, poisoning and collisions with power lines.

  Zaterdag 10 juli

  1. Natuurbosdag met Lezingen Natuurbosdag 2021 https://live.natuurbosdag.nl
   10.00 Welkom en inleiding
   NJN en Wanda van Wilde Wegen
   10.20 Over Oerbosonderzoek en omvorming naar natuurlijker bos
   Henk Koop – Oerwoudonderzoeker Ecobus Consult
   11.00 Koffie- en theepauze
   11.15 Een toekomst voor de oude boskernen met wilde bomen en struiken in Noord-Holland en in ’t Gooi https://live.natuurbosdag.nl
   Bert Maes – Ecologisch Adviesbureau Maes
   12.10 Behoud Groen Erfgoed; Wilde bomen en struiken in Nederland
   Lodewijk van Kemenade – Projectleider Landschapsbeheer Flevoland
   12.50 Lunchpauze
   13.45 NJN: 100 jaar jong & wild het bos in
   NJN – Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie
   14.20 De minifauna van het bos
   Bram Mabelis – ecoloog https://live.natuurbosdag.nl
   15.05 Natuurbos in de zoeker
   met Lodewijk van Kemenade
   15.50 Afsluiting Natuurbosdag
   NJN & Wanda van Wilde Wegen

  2. Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska, by Samantha Franks Wild Frontier: https://us02web.zoom.us/j/83390570316 Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and https://www.eventbrite.co.uk/e/wild-frontier-landscapes-and-wildlife-of-alaska-by-samantha-franks-tickets-149104380215 Following a PhD at Simon Fraser University in Vancouver, Canada on the migration strategies of Western Sandpipers, Sam ‘migrated’ to the UK in 2013. Now a Senior Research Ecologist with the BTO, she has the opportunity to apply her passion for shorebirds leading the BTO’s research on breeding waders, and has a particular fondness for Curlew. In her spare time, Sam is a ringer and photographer. She is keen to influence the next generation of wildlife conservationists, and https://us02web.zoom.us/j/83390570316 endeavours to ensure her daughter knows the difference between a godwit and a curlew from a young age.

  Worden de andere wijken ook nog door BuurtKracht benaderd of doet Margot Ribberink maar een paar wijken in het land

  Vrijdag 8juli

  1. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e
   https://www.stowa.nl/50-jaar

  1. Donderdag 8 juli
   Hartelijk dank voor uw aanmelding voor het Symposium Vliegers op de Vliegbasis op donderdag 8 juli 2021. De digitale link voor deze bijeenkomst volgt binnenkort.
   Het symposium wordt georganiseerd in samenwerking met De Natuurverdubbelaars. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met Iris Visser via iris@natuurverdubbelaars.nl of 06-30230644.

  2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

  3. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   De bedoeling is een gesprek over de foto's van probleemplekken op gang te brengen e

  Vrijdag 9 juli

  1. FREE 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
   Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide https://www.bis.org.uk/diaryevent/323

  2. FREE County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

  Dinsdag 6 juli

  1. FLORON j Sauwerd van 10.00-13.00 uur.
  2. Wijksafari Margot Ribberink, een bekende weervrouw, en Buurkracht organiseren en praten de avond aan elkaar. Iedereen in en om de wijk is uitgenodigd en kan deelnemen. Ook de gemeente en de woningbouwverenigingen zijn van de partij.
   Op 8, 9 en 10 juli is het zo ver. Dan organiseert Utrechts Landschap de tweede editie van de Utrechtse Natuurdagen, ditmaal op Park Vliegbasis Soesterberg. Het thema is 'Vliegers op de Vliegbasis'. https://utrechtslandschap.nl/utrechtsenatuurdagen

  Zaterdag 3 Juli

  1. Tuinen Dagen

  Donderdag 1 Juli

  1. 17:00 Wetenschapper Koos Biesmeijer van Naturalis en groenkenner Jan Graafland van Weleda bestaat 100 jaar! https://www.naturalis.nl/agenda/live-in-gesprek
  2. ‘De Kracht van Kennis’, waarmee we aandacht willen vragen voor 50 jaar STOWA. We kijken terug, maar we blikken vooral vooruit. De eerste activiteit was een talkshow onder leiding van Sacha de Boer over het campagnethema.
   https://www.stowa.nl/50-jaar

  Juli

  1. 19:00 Wild Frontier: Landscapes and Wildlife of Alaska is a journey through the fascinating geology and ecology of Alaska's diverse landscapes, the flora and fauna that call them home, and the relationship between Native Alaskans and their natural environment. This talk will travel from the coastal temperate rainforests of Southeast Alaska, to the rich marine waters of Prince William Sound; the alpine heights of the Alaska Range, to the boreal forests of the Interior; to the vast stretches of subarctic and Arctic tundra stretching to the Bering and Beaufort Seas.

  Juni

  30 juni

  1. Webinar Surf Microsoft

  Webinar Bouwen met Natuur: 29 juni
  (9:00-10:30 uur) Op 29 juni organiseert de werkgroep Bouwen met Natuur een webinar om het programma af te sluiten. In de afgelopen 5 jaar hebben STOWA en 10 waterschappen gezamenlijk kennis (laten) ontwikkelen en gebundeld in het programma Bouwen met Natuur. Bouwen met Natuur (BmN) is een wijze van werken bij verbeteringsprojecten in beeksystemen. Daarbij worden natuurlijke processen benut om waterdoelen te realiseren. In de webinar wordt de kennis uit dit programma gedeeld met een bredere groep. Voor meer informatie en aanmelden zie https://www.stowa.nl/agenda/webinar-bouwen-met-natuur. https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/bouwen-met-natuur/join/ajtrl39d
  https://www.stowa.nl/onderwerpen/waterkwaliteit/realiseren-van-ecologische-waterkwaliteitsdoelen-krw/bouwen-met-natuur
  https://waterschap-aa-en-maas.webinargeek.com/watch/_FpxHLo1YNk/
  Zaterdagochtend 26 juni: Fort Giessen

  1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
  2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden https://www.stowa.nl/50-jaar
  4. 09:00 De WindVogel Algemene Ledenvergadering online ALV

  donderdag 24 juni

  1. 13:0018:00 Entrance New energy Forum
  2. I15:00 Startel Backup Cloud Azure
  3. I
   5 Beekdalen: donderdag 24 juni

  4. 14:00 tot 16:15 uur.PowerToThePaling In Nederland verhinderen vele tienduizenden blokkades zoals stuwen, gemalen en waterkrachtcentrales de toegang tot grote delen van het leefgebied van de paling. Blokkades op zwemroutes zijn één van de belangrijkste oorzaken voor de kritieke situatie waarin de paling verkeert.
   Grootschalig https://ravon.nl/powertothepalingprijs
   Voor het eerst is grootschalig en volledig dekkend gekeken naar de toegankelijkheid van alle Nederlandse wateren voor paling en daarmee ook andere vissoorten.
   Presentatie resultaten https://ravon.nl/powertothepalingprijs
   De resultaten zullen tijdens het Palingprijs webinar worden gepresenteerd. Aanmelden is gratis.
   Welke waterbeheerder wint de Paling Prijs
   Uit de analyses blijkt hoeveel leefgebied voor paling is ontsloten en waar nog kansen liggen. Hiermee wordt ook duidelijk welke waterbeheerder de meeste knelpunten heeft opgelost en het meeste leefgebied heeft ontsloten en dus de Paling Prijs wint.

  5. 24 juni 2021 van 14:00 tot 16:15 uur.Power to the Paling Prijs webinar, dat online plaatsvindt op

  Woensdag 23 Juni

  1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst

  Dinsdag 22 juni

  1. 09:30 tot 16:30 Symposium 'Heel Brabant bouwt natuurinclusief!' https://vimeo.com/555091245/e0ac812de1
  2. 09:00 Deventer Teams &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV
  3. 09:00 Zeeuwind Algemene Ledenvergadering online ALV  21 juni

  1. 09:30 Webinar Natuurambities grote wateren: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksprojecten-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Natuurambitie-Grote-Wateren-concreet-in-de-praktijk-1.htm


  5 ,20Juni

  1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
  2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

  Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen FYSIEK VogelBescherming VERZET

  1. Bijeenkomsten Natuurinclusief Bouwen
  2. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  3. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

  Vrijdag 18 juni

  1. 16.00 tot 17.30 u. online ALV op vrijdag 18 juni, van 16.00 tot 17.30 u. Update over 2021 tot nu toe
   Verantwoording jaarrekening 2020


  Woensdag 16 Juni

  1. ALV’s organiseren, te weten op 16 juni en op 23 juni. Maar waarom? Voor een geldige besluitvorming door de ALV over een statutenwijziging, is een opkomst van 2/3 deel van onze leden nodig en een meerderheid van 75% van de stemmen. Indien die opkomst
  2. 09:00 Deventer &Grunniger Power Algemene Ledenvergadering online ALV


  Maandag 14 juni 2020

  1. 20:00 uur. Algemene Leden Vergadering (ALV) op maandag 14 juni 2020 om 20:00 uur.

  Vrijdag 11 Juni

  1. 09.00 - 10.00 vindt het webinar Klimaatadaptatie in stad en dorp

  Donderdag 10 Juni

  1. WerkgroepSessie Vinkhuizen Grunniger Power Opgeven via Website
  2. Nationaal Park Drentsche Aa otter- & beverlezing door Cindy de Jonge op 10 juni 2021
  3. https://www.5groningen.nl/nieuws/online-5g-seminar-leefomgeving
  4. https://opscongres.online/ Conferentie Noord

  Woensdag 9 Juni

  1. 1 Drentsche Aa Thema-avond: Cindy de Jonge neemt ons mee in het leven van de Otter. 2021 is tevens uitgeroepen tot 'Jaar van de Otter' Nationaal Park Drentsche A
   Otter en bever lezing Nationaal Park Drentsche Aa
   Nationaal Park Drentsche Aa organiseert op 10 juni aanstaande om 20:00 uur een digitale Otter en Bever lezing, verzorgd door Cindy de Jonge. Aanmelden kan via de aanmeldpagina: https://fd9.formdesk.com/provdrenthe/otterenbeverlezing
   Het ene dier laat zijn sporen duidelijk zichtbaar in het landschap achter, de ander leeft een meer verborgen bestaan. Toch kun je ze beide in Nationaal Park Drentsche Aa tegenkomen. Dat is uniek en dat is niet altijd zo geweest.
   Door menselijk ingrijpen waren otters en bevers uitgestorven in Nederland. Inmiddels zijn ze terug. Dankzij een succesvol herintroductie programma maken ze weer deel uit van onze natte natuur.
   2021 is door de Zoogdiervereniging uitgeroepen tot het jaar van de otter. De hoogste tijd om eens nader kennis te maken met zowel de otter als de bever. Wat zijn de verschillen en wat zij hun overeenkomsten. Misschien hebben ze meer gemeen dan je in eerste instantie zou verwachten..."
   Als kind was Cindy al 'kind aan huis' in het Drentsche Aa gebied. Ze zag de otters en de bevers naar het Drentsche Aa gebied komen door de karakteristieke sporen die ze achterliet. Sindsdien is Cindy verliefd op deze bijzondere dieren in het magnifieke Drentsche Aa landschap
   Cindy de Jonge is al jaren als vrijwilligster betrokken bij het NEM, Netwerk ecologische monitoring van de otter in Drenthe. Daarnaast is ze sinds kort werkzaam bij ecologisch adviesburo Bureau Biota. In samenwerking met verschillende partijen houdt ze zich bezig met de bevers in Noord Nederland.

  2. Grunneger Power Vinkhuizen

  Dinsdag 8 Juni

  1. 19:00 Natuur & Milieu gratis webinar Michelle Prins en Afkenel Schipstra je alles vertellen over productie, transport, opslag en toepassing v
  2. Marco Glastra Heden en Toekomst van het Groninger Wierdenlandschap
  3. Lezing Amfibieen Natuurlijk Delflaand KNNV Delft
  4. 18.45 untill 20.30“Birds and the Bees:Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global Responsibility and Leadership”. Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
   https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
   https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

  Maandag 7 Juni

  1. 19:30 Machiel Noordeloos Fluweelboleten NMV

  5 Juni

  1. 19:00-20:00 Carnivorous plants are unique, wickedly cool plants that are functional and fun to look at! They help keep unwanted insects at bay and help beautify bog gardens - which are ideal for our PNW conditions. Bog gardens can exisit in those poor drainage spots where nothing else can. Join Jerry Addington, owner of Courting Frogs Nursery, along with our own Trevor Cameron, C.P.H. for this
  2. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells https://circl.nl/special/energy-transition-thursday%20DO%2027%20MEI,%2016.00%20-%2017.00%20ENERGY%20TRANSITION%20THURSDAY%20#13%20|%20FUEL%20CELLS

  Vrijdag 4 Juni

  1. Kleine MarterAchtigen
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agendaoverzich
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-kleine-marterachtigen-deel-2

  Donderdag 3 Juni

  1. 09:00-12:00 BIJ12 "vegetatiekarteringen en habitatkaarten bij medewerkers "Hoe verloopt het proces van inwinnen en verwerken van vegetatiegegevens?
   Waarom zijn goede karteringen van belang?
   Aan welke eisen moet een goede kartering voldoen?
   Hoe worden karteringen vergeleken?
   Welke hulpmiddelen zijn er voor het maken van een kartering?
   https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

  2. 09:45 - 12:00 Landelijke Veenweide Oploop
   https://landelijke-veenweide-oploop-online-2021.b2match.io/agenda?my=true

  3. ONLINE LEZING: Bijen in de (moes)tuin: Wat kan ik voor u doen? (Beringen)

  Woensdag 2 Juni

  1. Veenweiden NOB

  Dinsdag 1 Juni

  1. 19.10 u. Lezing “Bij-zonder landschap” door Joeri Cortens, Natuurpunt CVN,
   Inleiding door Jan Mampaey, diensthoofd Provinciaal Natuurcentrum

  2. Ingenieur pak je rol in de energietransitie; van het gas los - maar hoe dan?
  3. 13:40 De energietransitie moet sneller door Marjan Minnesma, Urgenda
  4. 14:10 Het gaat om de juiste stappen door Albert van der Molen, Stedin
  5. 18:45 to 20:30 pm PHD Fee talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz
  6. 1 Groninger Wetenschapsquiz TerugKijken Ben Feringa en Cisca

  Mei

  Zondag 30 Mei

  1. 10.30 u.: Opening webinar vimeo.com/event/962808/c70dc76200
   Igor Philtjens, gedeputeerde van de provincie Limburg, bevoegd voor het provinciaal Domein Bokrijk

  2. 10.35 u.: Opening Week van de Bij
   Peter Cabus, secretaris-generaal van het Departement Omgeving

  3. 10.40 u.: Wilde bijen in Bokrijk
   Maarten Jacobs, onderzoeker /bijenspecialist.

  4. 11.00 u.: Week van de Bij 2021, ‘Bijenhelden breken uit!’
   Bart Vandepoele, educator Week van de Bij

  5. 11.15 u.: Bijen op school
   Karel Coenen, MOS- begeleider Provinciaal Natuurcentrum Limburg

  6. 11.25 u.: Voorstelling eerste bijen-kinderboek
   Britt van Marsenille, meter Week van de Bij

  7. 11.40 u.: Voorstelling van het nieuwe Suske en Wiske-album ‘Het blije bijenteam' en het educatief project ‘Plan Bij’
   Bruno Remaut, educator Week van de Bij

  8. 11.50 u.: Slottoespraak
   Zuhal Demir, Vlaams minister van Omgeving, Justitie, Toerisme en Energie.
   Moderator: Jan Mampaey, diensthoofd van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg

  9. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   vimeo.com/event/962808/c70dc76200 https://www.weekvandebij.be/week-van-de-bij-2021-bijenhelden-breken-uit

  Zaterdagochtend 29 mei

  1. NatuurInclusief Bouwen
  2. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
  3. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  4. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden
  5. 09:15 tot ongeveer 12:00 WIlde Narcis Landschapsbeheer Koekange
  6. Lezing Amfibieen https://delfland.knnv.nl/agenda/help-de-amfibieen-in-je-tuin/
  7. KNNV Lezing Delfland
  8. Natuur Drenthe Vermeerderen Narcissen(Koekange)

  Vrijdag 28 Mei

  1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de
  2. KNNV Lezing Delfland

  27 mei
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

 3. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  1. 4 Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  3. 6 Historische akkers: 23 september 2021
  4. 7 Duinen: 28 oktober 2021
  5. 8 Waddengebied: 25 november 2021
  6. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  7. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  8. Rivierengebied, donderdag 22 april
  9. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  10. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  11. Beekdalen, donderdag 24 juni
  12. Historische akkers, 23 september
  13. Duinen, 28 oktober
  14. Waddengebied, 25 november
  15. KNNV Lezing Delfland

  Donderdag 27 mei

  1. 11:00 – 11:45 | Educatie als pijler voor inclusiviteit in de digitale sector
   13:00 – 13:45 | The journey of the Amsterdam Doughnut Coalition and Sustainable ICT
   *this session is in English
   14:00 – 14:45 | Circulair afvalmanagement in het WO, HBO en MBO
   15:00 – 15:45 | Building a Circular Economy for Digital Infrastructure *this session will be in English
   16:00 – 16:45 | Duurzame mobiliteit na corona

  2. 19:00 vervolgdiscussie Windvogel strategie
  3. 27 Mei ABNAMRO Energie Transitie Thursday Full Cells

  Donderdag 27 Mei

  1. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  2. 5 Beekdalen: donderdag 24 juni
  3. Dragonflies in Devon - Conservation Communities
  4. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English

  Woensdag 26 mei

  1. 11:00 – 11:45 | Hotspot Klimaatadaptatie. De leefbare stad: naar een robuuste groene leefomgeving
  2. 13:00-13:45 | Duurzame digitale infrastructuur als innovatiemotor van Nederland *this session is in English
  3. 14:00-14:45 | Power Purchase Agreement
   15:00-15:45 | Grenzeloos digitaal werken aan je klimaatdoelen
   16:00-16:45 Minder energie, meer op maat
   19:00 VWH landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers

  4. 20:00 uur Krammer digitale informatiebijeenkomst.
  5. overleg landschapsplannen Westpoort 2 met de gemeente en Bosch & Slabbers
  6. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
   15:00 – 20:30 week van Pinksteren VanDerValk Hoogkerk, VGG ToogDaG Landschap

  7. Zeeuwind organiseert daarom op woensdag 26 mei 2021 van 19.00 - 20.00 uur een digitale bijeenkomst om de beoogde wijzigingen in de statuten toe te lichten. Wat betreft bevoegdheden zijn de statuten in lijn gebracht met de huidige governanc
  8. 20:00 uur Bloemen en insecten, niet zonder elkaar, KNNV Heuvelrug Frans Bussel

  Dinsdag 25 mei

  1. 13:00 – 13:45 | Groen de crisis uit: de stem van de jongeren
   14:00 – 14:45 | De echte vleesprijs
   15:00 – 15:45 | Het verhaal van Peel Pioneers: producent van lokale, innovatieve, circulaire sinaasappelingrediënten.

  2. Dinsdag 25 mei (19:00-20:30 uur)
   2. Infoavond: Vinkhuizen van het aardgas en op het warmtenet https://us02web.zoom.us/j/89685740596

  3. 19:30 uur VERZET 25 meiNatuurlijk Delflaand KNNV Delft "Wilde bijen in de Tuin VERZET
  4. 19:30 uur i BAT030 PHD Lezing Vleermuizen in Utrecht https://us02web.zoom.us/j/82958424484?pwd=SEhYWmRpVnBSajh5SklnRmRPa0Ixdz09

  Maandag 24 Mei

  1. Nederlandse Mycologische Vereniging en de Bryologische en lichenologische Werkgroep van de KNNV een online-lezing over bijzondere groepen schimmels, waaronder vrij levende schimmels, korstmossen en (korst)mosparasieten. Aan de hand van aansprekende soorten zal Henk-Jan van der Kolk verschillen en overeenkomsten in levenswijze van deze groepen schimmels toelichte
   https://zoom.us/j/93611965475

  21 mei

  1. Weersextremen en de watersector7 sessies van 09:00 - 10:00 over weersextremen, van klimaatadaptatie in de stad, naar de effecten van droogte en verzilting, het vinden van alternatieve bronnen en bijvoorbeeld slimme nieuwbouw.
  2. 09:00 Peter Kuipers Munneke "Weer- en klimaatscenario's" (meteoroloog en weerpresentator bij NOS) de reeks af met een introductie op de oorzaken van weer- en klimaatverandering en de gevolgen op korte en lange termijn voor Nederland. Hij belicht de waterhuishouding vanuit vier invalshoeken: zee, rivieren, neerslag en grondwater.
   Karin van der Wiel (klimaatwetenschapper bij het KNMI) neemt ons die ochtend mee in de nieuwe klimaatscenario's, die het KNMI in 2023 presenteert. Als deelnemer kun je jouw vragen stellen.

  3. Webinar terugkijken klimaatadaptatie in de stad, Effecten van droogte en verzilting
  4. 11 juni: Klimaatadaptatie in stad en dorp
  5. 9 Juli Droogte: effecten en adaptatie - hogere zandgronden
  6. 10 Sep Verzilting: effecten en adaptatie - kust en riviermondingen
  7. 15 Okt Alternatieve bronnen: voldoende zoet water voor alle gebruikers
  8. 12 Nov Greenfield: slimme nieuwbouw
  9. 10 Dec Belangenafweging en klimaatextremen: hoe maak je keuzes?


  Donderdag 20 Mei

  1. 19:00 uur. Algemene Ledenvergadering GP (ALV) in 2021 Via deze nieuwsbrief ontvang je de voorbereidende stukken én de link om in te loggen.
  2. 19:30 tot 21:30 - Duinpanne, Olmendreef 2, 8660 De Panne De volgende lezing staat gepland op donderdag 20 mei over het burgerwetenschapsproject ‘Curieuzeneuzen in de tuin’ en zal ter plaatse in Duinpanne doorgaan als de maatregelen het toelaten.
   Inschrijven kan via deze link: https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/curieuzeneuzen-de-tuin
   Indien het toch een webinar wordt brengen we je op de hoogte per mail.

  3. Gerrit Hendriksen, KNNV Deventer, zal jullie meenemen in de Stadsflora van Deventer en Mike Hirschler, IVN Deventer, zal wederom een natuurquiz met jullie doen.

  Woensdag 19 Mei

  1. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.
  2. 19 mei om 14.00 uur.
  3. 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  4. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering
  5. 19:00 Beheer Credit woensdag 19 mei om 14.00 uur.
  6. 19:00 tot 20:30 uur geeft Maik Janssen via Zoom een online excursie over de Tengere distel op de Wierdijk. Hij neemt je mee in de ecologie, herkenning en het lopende soortbeschermingsproject.

  18 Mei
  dinsdag 18 mei om 11.00 uur.
  dinsdag 18 mei om 14.00 uur.
  woensdag 19 mei om 14.00 uur.

  1. 11:00 Beheer Credit
  2. 14:00 Beheer Credit 19:00 'Living with Otters in the North East of England’
  3. 19:00 VWH Hoogkerk Jaarvergadering

  Maandag 17 mei (19:00-20:30 uur)

  1. 09:00 Circulair Bouwen Antwerpen
  2. 14:00 Beheer Credit
  3. 15:00 KnelPunten van de Otter, Zie Lutra YouTube
   https://www.zoogdiervereniging.nl/nieuws/2020/2021-wordt-het-jaar-van-de-otter
   https://www.zoogdiervereniging.nl/agenda/2021/webinar-hoe-lossen-we-knelpunten-op-om-otters-te-redden

  4. Webinar Circulariteit Leeuwarden en Water Test HanzeHogeSchool Rug Vitens "Nothern Knowledge
  5. 19:00 Infoavond: Help de energietransitie komt eraan
   Waarom gaan we (nu al) van het aardgas af, waarom een warmtenet?.

  Zaterdag 15 Mei

  1. 19:00 – 20:30 Slakken van Borneo NMV Nederlandse Macologische Vereniging WFD Dag Norg Excursie

  13 Mei

  1. https://dezwijger.nl/live
   Vorig jaar presenteerde wethouder Laurens Ivens de Groenvisie Amsterdam: een plan voor radicale vergroening in de stad. Het stadsbestuur heeft inmiddels 26,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het vergroenen van de stad in 18 grote projecten. Maar hoe moet je radicaal vergroenen in een steeds dichter bevolkte stad? En hoe balanceer je de verschillende “groene waarden”: van recreëren tot biodiversiteit en van gezondheid tot klimaatadaptatie? Een gesprek met actieve “vergroeners” en voorbeelden uit Singapore en Parijs.

   Je kunt deze Livecast online streamen en je kunt meepraten via Zoom door online te reserveren (zie onderstaande link).

  13 Mei

  1. 20.00 tot 21.00 KNNV Lezing "Bomen en heesters herkennen" Online via Zoom te geven van 20.00 tot 21.00 uur De cursus is gratis. U kunt zich opgeven bij Jan Uilenbroek

  Dinsdag 11 Mei

  1. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  2. 19.58 "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen. Stichting Tinallinge Plus

  3. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Piet Veel
  4. Webinar 'Kleine marterachtigen' deel 2 KM is verzet
  5. "De landschapsgeschiedenis van het Hogelandster Wierdengebied" door Prof.dr.ir. Theo Spek, hoogleraar Landschapsgeschiedenis en hoofd van het Kenniscentrum Landschap van de
   Rijksuniversiteit Groningen.

  Maandag 10 Mei

  1. 19:30 uur De boeiende wereld van de roesten. Spreker: Aad Termorshuizen
   Vanavond kom je terecht in de bijzondere wereld van de roestschimmels. Dit zijn schimmels die alleen op groene, levende planten voorkomen en een intrigerende levenscyclus hebben met tal van sporen en voor veel soorten ook nog eens met het merkwaardige fenomeen van een “verplichte” waardplantwisseling. Voor een deel bedreigen ze de wereldvoedselvoorziening, maar de meeste soorten leiden een onschuldig bestaan in de natuur. Iedereen die daar oog voor heeft kan deze schimmels waarnemen en determineren. Hoe dat kan, wordt toegelicht in deze lezing.

  8 Mei

  1. 19:30 KNNV Lezing EngelsmanPlaat Veel
  2. World Migratory Bird Day - Nesting Birds at Brunette River and Burnaby Mountain A reminder that we will be GOING LIVE on Facebook during the event and RECORDING the session to SHARE publicly AFTER the event. Use this information to guide how you choose to share or not share your video and manage your own privacy in this public event.

  7 mei 2021

  1. 9.30 uur "Webinar over de bescherming van otters in Friesland"

  6 Mei

  1. 19:30 Kring Maastricht Lezing Hagedissen NHGL Natuur Historisch Genootschap live te volgen via Facebook
  2. Boomwachters Groningen biedt jou op donderdag 6 mei om 17.00u een gratis WEBINAR aan over “Biodiversiteit in je tuin of in de openbare ruimte.”Wankja Ferguson geeft het webinar, zij is landschapsecoloog. Meld je aan via @boomwachtersgroningen.nl #webinar #biodiversiteit
   https://www.facebook.com/Boomwachters.Groningen/posts/3904498866292940

  April

  v5
  29 April
  1. (NJN)Ingeborg de Boois (Wageningen Marine Research). In de Waddenzee wordt al meer dan 50 jaar onderzoek naar vis gedaan. Op basis van de lange tijdserie zien we veranderingen in de visfauna in de Waddenzee.
  2. Zes avonden in maart en april 2021, telkens om 19.30 uur facebook Humanistisch Verbond
  3. 23 maart: Erik Mannens
  4. 29 maart: Mieke De Ketelaere
  5. 30 maart: Jan Adriaenssens
  6. 19:50 Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (4/(4))
   Jan Adriaenssens, directeur City of Things bij imec, gelooft in een stad met veel groen en vooral veel flexibiliteit. Flexibiliteit in transport, en in de bestemming van ruimtes. Smart City-technologie is de ideale manier om deze flexibiliteit toe te voegen aan de stad.

  Woensdag 28 April

  1. Kees Faber en Karlien Meijer vertellen wat Herenboeren is, en vervolgens vertellen we meer specifiek hoe we het in Groningen aangepakt hebben.
   We vertellen over onze plannen, en wat jij kunt doen om het initiatief verder te helpen.
   Tijdens het verhaal beantwoorden we zo veel als mogelijk de vragen die vooraf gesteld zij

  1. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. Zaterdagmiddag 29 mei: Museum Klok en Peel, Asten
  4. Zaterdagochtend 19 juni: Fort Giessen
  5. Zaterdagochtend 26 juni: De Groenhoeve, Uden

  Dinsdag 27 April

  1. 18:00 Helen previously worked on the Devon Greater Horseshoe Bat Project. She has offered to share her knowledge of bats found in Devon, and talk about how bats represent a whole ecosystem and food web. Helen will show us ways in which we can help bat populations in our local area and changes we can make to our everyday gardening that will benefit these mammals. Devon Wildlife Trust Playlist
   https://us02web.zoom.us/j/9820192772?pwd=RzVuc3pqNFRjbC9YWWpQTm9YOVJzZz09

  26 April

  1. MAKA 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe https://www.degroeneagenda.nl/
  2. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  5. https://www.facebook.com/events/search/?q=wildlife
  6. "King's Eve", for those in the Netherlands - is our next eMAKA lecture. Antje Neumann from the University of Akureyri is going to dive into issues around tourism in the polar regions.
   Summary
   Wilderness is central to the Arctic and the Antarctic and related values are legally protected in both regions – in the Arctic mostly via domestic legislation of the Arctic States and in the Antarctic predominately through the international legal system provided by the Antarctic Treaty and the subsequently adopted instruments. Despite the legal recognition, however, wilderness values are barely considered in practice. This stands in sharp contrast to increasing pressures on Polar wilderness caused, among others, by tourism activities.
   This lecture will introduce the different premises and settings of wilderness protection in the Polar regions and discuss some of the major challenges in relation to tourism. Illustrations will be provided on the basis of case studies conducted in Alaska, Lapland and Svalbard.

  7. 26 april zal Chiel
   wederom ingaan op voorjaarspaddenstoelen en meer in het bijzonder op de
   voorjaarssatijnzwammen. De bijzondere leefwijze van deze groep komt
   daarbij ook aan bod. Daarnaast zal hij aandacht besteden aan diverse
   andere soorten waaronder plantenparasieten. Dit is een vervolg op de
   lezing van 15 maart. Het eerste deel van de lezing over
   voorjaarspaddenstoelen én de lezing over morieljes kunt u hier nog
   terugkijken:
   https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen

  24 April

  1. (Nederlandse Macologische)
  2. 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
  3. "Land van Ons" Rondwandeling over het perceel in Onnen van 26 hec.

  22 April
  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  1. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  2. 13:00 Bring your own koffie, thee of vitaminewatertje
  3. 13:10 Welkom – 10e Editie Vleermuizen in de stad
  4. 13:15 BAT 030: Het belang van vleermuisvrijwilligers bij monitoring
   – Jeroen Heemsbergen/Astrid van den Broek (Utrecht Natuurlijk)
   Waar vindt je vrijwilligers, hoe hou je ze gebonden?

  5. 13:40 Resultaten van verschillende onderzoeken in Utrecht
   – Marcel Schillemans (Zoogdiervereniging)
   Een overview met een focus op kraamverblijven.

  6. 14:05 Wat levert de meervleermuis op voor een stad?
   – Anne-Jifke Haarsma (Batweter- vleermuis onderzoek en advies)
   Een internationale verantwoordelijkheid

  7. ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/
  8. Jeugdbonden Plantengemeenschappen Lezing Joop
  9. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee

  1. 1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  5. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  6. Rivierengebied, donderdag 22 april
  7. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  8. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  9. Beekdalen, donderdag 24 juni
  10. Historische akkers, 23 september
  11. Duinen, 28 oktober
  12. Waddengebied, 25 november
  13. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/
  14. Floron Online Plantencursus
  15. Floron Lezingen op Youtube Kanaal
  16. 13:00 10e editie Vleermuizen in de Stad-dag
  17. 19:50 Fotografie avond door Guy Ackermans: waar op te letten en hoe pak je het aan?. Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (3/(4))
  18. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
  19. 19:30 Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) verzorgt ook controles en waarnemingen per vliegtuig op zee. Hoe gaat dit in zijn werk? Waar letten ze op? Wat stellen ze vast? Jan Haelters van het KBIN vertaalt de onderzoeksdata en geeft een antwoord op al die vragen.

  23 April:

  1. Wikipedia weekly iNaturalist Place ids
   https://www.youtube.com/watch?v=9fKP-oKh0b8


 4. 22 April:
  ZeeZoogDieren in de NoordZee (WestVlaanderen) http://www.marinemammals.be/

 5. 13:00 Lezing


 6. (NJN) INTRODUCTIE plantengemeenschappen Joop Schaminee
 7. 21 April

  1. Platform Funerair Erfgoed bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om 14.00 uur een webinar over (de bevordering van) biodiversiteit op begraafplaatsen. Biodiversiteit staat wereldwijd onder druk. Begraafplaatsen kunnen bij herstel een rol in spelen.
   Het zijn vaak groene oases in een stedelijke omgeving of stepping stones voor planten en dieren in agrarisch gebied dat gedomineerd wordt door monoculturen. Wat is die biodiversiteit op begraafplaatsen, hoe kun je die bevordere

  2. Warmtenet Selwerd Paddepoel Grunniger Power
  3. (KNNV Wageningen)Christa Heyting:‘Biodiversiteitsverlies wereldwijd: oorzaken, gevolgen en maatregelen’ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09
   De wereldwijde evaluatie van het Intergovernmental Panel on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) waarschuwt voor het massale uitsterven van planten en diersoorten als gevolg van menselijk handelen. Maar liefst één miljoen planten- en diersoorten worden met uitsterven bedreigd – méér dan ooit in de menselijke geschiedenis. De belangrijkste oorzaken van het verli https://www.degroeneagenda.nl/ https://zoom.us/j/97691056644?pwd=Y3BMbTR4enAxUlZMTTNBeDNSVko5Zz09

  4. 18:00-19:00 Weblezing ‘EEN STERKER EUROPA IN DE WERELD’ van woensdag 21 april 2021 van
   Tom Vandenkendelaere, Europees Parlementslid, gaat dieper in op het gemeenschappelijk buitenlands en het veiligheidsbeleid van de EU.
   http://bit.ly/een_sterker_europa_in_de_wereld.
   https://www.west-vlaanderen.be/activiteit/een-sterker-europa-de-wereld.

  20 April

  1. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS)
   Moth Trapping in Mid Wales - a Beginners Guide

  2. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  3. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  4. County Recorder Norman Lowe will show you how to get into moth trapping, the equipment you need and how to identify some of the easier, more common moths you are likely to attract in mid Wales. You'll also learn about some of the iconic moths that make their home within the Brecon Beacons National Park. https://www.bis.org.uk/diaryevent/326

  19 april:

  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

  19 April

  1. Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  2. 19:50 Hoe staan onze Boerenlandvlinders er nu voor? Ben Hoentjen/ Stefan Pronk
  3. 20:15 Bermen en meer, een digitale update van de provincie
   Kayleigh Aalderink (Provincie Drenthe)

  4. 20:45 Wespvlinders en ander nachtvlindernieuws Joop Verburg

  17 April

  1. 0.05-10.10 Mike Dilger, BDS President Message to attendees
  2. 10.10-10.30 Stephen Corcoran, BDS Area Coordinator, Northern Damselfly Survey in Deeside & Strathspey
  3. 10.30 – 11.00 Tom Bowser, Argaty Red Kites, Enhancing habitat for Dragonflies on a working farm
  4. 11.00 – 11.30 Pat Batty, Scotland Recorder & Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Azure Hawker surveying
  5. 11.30-11.45 Break & networking
  6. 11.45-12.00 Ruary McKenzie-Dodds
  7. 12.00-12.10 Daniele Muir, Scotland Officer (Conservation) Conservation work update
  8. 12.10-12.30 Eric McCabe, BDS volunteer recorder Dragonflies of Sweden
  9. 12.30-12.45 Questions for the morning speakers
  10. 12.45-14.00 Lunch & networking
   Break-out rooms with Area Coordinators

  11. 14.00-14.10 Andrea Hudspeth, Scotland Officer (Projects) Project work update
  12. 14.10-14.30 Toni Watt Northern damselflies at Castle Fraser
  13. 14.30-14.50 Jonathan Callis and David McCulloch, BDS volunteer recorders, Experiences of site monitoring as a BDS volunteer
  14. 14.50-15.00 Quick break
  15. 15.00-15.20 Nicole Digruber, People for Ponds Project participant Creating Dragonfly habitat in the community
   15.20-15.30 A message from our Trustees, Tom Cunningham, Organisation update
   15.30-15.45 Questions for the afternoon speakers
   15.45-16.00 Sum up by Jonathan Willet, Scotland Group Chair and

  15 April

  1. Land van Loos
  2. 16:00 Sam Licenties Webinar Heliview
  3. 16:00 Circl Energie Transition Kernenergie ABN AMRO https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  4. 19:30-21.00 uur Landschapsbeheer Groningenontstaansgeschiedenis van het landschap in het Gorecht en in het bijzonder de pingoruïnes. Waarom zijn de pingoruïnes zo waardevol en hoe herken je ze?
   Landschapsbeheer Groningen onderzoekt welke natte landschapselementen tussen Haren en Noordlaren daadwerkelijk pingoruïnes zijn. Samen met vrijwilligers voeren we op 28 locaties grondboringen uit om vast te stellen of we te maken hebben met een pingoruïne. Daarnaast voeren we bij 15 pingoruïnes herstelwerkzaamheden uit, zoals het plaatsen van rasters, het verwijderen van opschot en het verhogen van het waterpeil.

  5. 16:00 CoP Beken en Rivieren Presentatie
  6. 19:30 IVN Wilde Bijen door Jan Slaats, een kenner van de 363 soorten in Nederland voorkomende solitaire en sociale bijen (Apidea s.l.)
  7. 09:00Odonates: The Adult Life Stage - Harry LeGrand & John Petranka, NC Biodiversity Project(Chatham Conservation Partnership (CCP))
  8. 11:00Odonates: The Larval/Nymph (Aquatic) Life Stage - Dave Penrose, Penrose Environmental(Chatham Conservation Partnership (CCP))

   https://www.eventbrite.co.uk/e/ccp-webinar-dragonflies-damselflies-tickets-144078650121

  9. 19:50 Inleiding hommels: kenmerken meest algemene soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Anthonie Stip Gratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (2/(4))
  10. Stichting Warmtenetwerk een live webinar met als thema maatschappelijk draagvlak. Diverse vraagstukken zoals acceptatie van klimaatambities, draagvlak van burgers en lessons learned uit de proeftuinen in Purmerend komen tijdens dit webinar aan bod.
  11. 16:00 15 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.) De Aa en haar zijlopen zijn de dragers van het landschap, de landbouw en de natuur in Oost-Brabant. Al eeuwenlang. Daarom werken we aan https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cop-beken-en-rivieren-naar-een-robuust-veerkrachtig-en-stuurbaar-watersysteem-hethet stroomgebied van de Aa, om te zorgen dat het straks goed is toegerust op klimaatveranderingen, zoals de grotere kans op langdurige droogte en hevige regenval. In dit document staat hoe we dat samen met alle betrokkenen gaan doen. Het verhaal van de Aa omvat zowel een uitwerking per (hydrologisch) deelgebied (Horst, Flank, Zijbeekdal, Dorp&Stad en Beekdal) als een groot aantal bouwstenen per deelgebied. Op deze wijze kunnen planologen, geografen, landschapsarchitecten en stedenbouwkundigen actief aan de slag met water als mede-ordenend principe. https://us02web.zoom.us/j/87012231168

  14 April

  1. Aardkundige waarden en monumenten in Drenthe
   Anja Verbers https://www.ivn.nl/afdeling/zuidlaren/activiteiten/aardkundige-waarden-en-monumenten-in-drenthe

  Tuesday 13 April

  1. 19:00 Woodland Plants Identification, Native bluebell from a Spanish bluebell
   Led by Jess Smallcombe from DBRC,
   Learn about some of Devon's woodland plants, in particular ancient woodland indicators. Jess will take you through some of these species, teaching you what to look for in order to identify them.
   Can you to tell a native bluebell from a Spanish bluebell?
   Can you identify wood sorrel or wood anemone?Devon Wildlife Trust Playlist

  2. Het gaat slecht met de #biodiversiteit. Maar waarom is biodiversiteit zo belangrijk? Kunnen we het herstellen? Hoe?? Volg het gratis online minicollege van
   @AukeFlorian en ecoloog Raymond Klaassen op 13/4 @forum_groningen
   #biodiversity #landbouw #curious https://forum.nl/nl/agenda/biodiversiteit-onder-de-loep

  3. 19:30 IVN KNNV Deventer StinzenPlanten met Kahloot Quiz
  4. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen. https://platform.forum.nl/nl/biodiversiteit-onder-de-loep

  Monday 12 April

  1. 19:30 Gerard Koopmanschap een lezing over morieltjes (NMV)
   De paddenstoelenlezingen worden online gezet https://www.mycologen.nl/events/digitale-lezing-voorjaarspaddenstoelen/

  2. Kievitsbloemen in Eikendal, Diepenveen Wateropslaggebied en bij Hasselt
  3. 19:30-21:30 Wilde bijen leven anders dan honingbijen. Op deze avond hoor je over verschillende wilde bijen, hoe ze stuifmeel verzamelen en hoe ze nestelen. Ook komen mogelijkheden voorbij om je tuin met wat kleine ingrepen heel geschikt te maken voor wilde bijen.
  4. 20:30 Mark Sisson - "From Alaska to Argentina - Wildlife Through the Americas" Derbyshire Ornithological Society
  5. https://www.rtlxl.nl/programma/mysterious-planet/66e93ff2-1768-34bc-bf2f-a099c2914c7b Mysterious Planet Vijfdelige documentaireserie waarin we afreizen naar de uithoeken van de aarde om op zoek te gaan naar de bijzondere diersoorten die alleen voorkomen op deze uitzonderlijke plekken. Van de weelderige bossen van Indonesië tot de dorre Andes-woestijnen en van het Caribisch gebied tot de hooglanden van Ethiopië. Welke mysteries gaan er allemaal schuil achter deze opmerkelijke wezens?

  9 April

  1. The University of Edinburgh Criminology Reading Group Seminar Series 2020/2021 presents:
   "Does the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Protect Wildlife?"

   Dr Tanya Wyatt, Professor of Criminology, Northumbria University
   Humans are causing a biodiversity crisis, where one million species are facing extinction. Species are dying, in no small part, because they are overexploited, poached and trafficked and the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) is the main international instrument designed to protect traded wildlife. Does the state of the world’s species mean CITES is failing? I'll share my findings of my recent research project investigating the implementation of and compliance with CITES by all one hundred and eighty-three parties. It is imperative we know the nature and extent of the implementation of and compliance with CITES legislation in all parties to fully understand the impact of legal and illegal trade on species survival. Through extensive legislative content analysis, a Delphi iterative survey, and semi-structured interviews, this is a unique empirical study about CITES implementation and compliance. I'll share aa comprehensive analysis of the state of CITES, what is done well, what could be done better, and what the future might bring to try to curtail the slide of the world’s wildlife into extinction.
   Dr Tanya Wyatt is a Professor of Criminology at Northumbria University in Newcastle. She is a green criminologist specialising in wildlife crime and trafficking, and non-human animal abuse as well as the intersections with organised crime, corporate crime, and corruption. Her latest books are Is CITES Protecting Wildlife? and Wildlife Trafficking: a deconstruction of the crime, the victims and the offenders, Second edition.

  8 April

  1. (NJN)Buitenlandzomerkamp Slowakije vleermuisonderzoek soorten die we daar aan gaan treffen. methodes om vleermuizen Grote rosse vleermuis, die centraal staat in het onderzoek. Meld je aan om de link bijtijds te on
  2. KNNV Insecten in de Moestuin
  3. 19:30 Roofvogels en Uilen, KNNV Heuvelrug
  4. Vleermuizen uit Europa, Hoe herken je ze, Welke methodes zijn er voor waarneming inc Grote Rosse Vleermuis
  5. 19:50 Introductie cursus, inleiding wilde bijen: kenmerken meest algemene groepen/soorten incl. enige info over ecologie en habitat door Dick BelgersGratis KNNV cursus bloembestuivende insecten (1/(4))
  6. Small Mammals of the Great North Wood: Friends, Foes and Closest Relations! Wild small mammals that frequent the spaces and places of the Great North Wood, and their importance in the evolution and future development of our woodlands, grasslands and greenspaces.
  7. 19 april: Sabine Demey AI Humanistisch Verbond Faceb
  8. 20 april: Lode Lauwaert AI Humanistisch Verbond Faceb
  9. 27 april: Pieter Duysburgh AI Humanistisch Verbond Faceb
  10. Frans van Bussel neemt je op dinsdagavond 8 april 2021 in een online lezing mee in de wereld van roofvogels en uilen. Roofvogels spreken tot de verbeelding. Hoog in de lucht spieden ze naar prooien, die ze in een pijlsnelle duikvlucht verschalken. Ze jagen op vogels, muizen en zelfs insecten. Uilen daarentegen vliegen geruisloos

  7 April

  1. 16:00 Barn Talk Opslag, de gouden sleutel in een duurzaam energiesysteem https://circl.nl/special/energy-transition-thursday
  2. 19:00 Lezing KNNV Wageningen "Windmolens op Zee" Erwin Coolen Han Lindeboom:
   ‘Een Noordzee in transitie: hoe combineren we windmolens, voedselwinning en natuurbehoud?’
   De verwachte komst van 30.000 windturbines voor elektriciteit- en waterstofproductie op de Noordzee zal leiden tot een ander ecosysteem. Door o.a. begroeiing van palen en stenen wordt onderwater de biodiversiteit hoger, maar bovenwater kunnen effecten op vogels groot zijn. Ook is er het probleem dat de huidige visserij last heeft van grootschalige windparken, zeker als die in de beste visgebieden gebouwdworden. En internationale afspraken vragen om meer natuurbescherming op zee, iets wat tot nu toe in Nederland nauwelijks van de grond is gekomen. Kortom, we staan voor een enorme uitdaging. Han Lindeboom gaat in zijn lezing in op de huidige stand van zaken en mogelijke scenario’s voor de toekomst. Hij houdt zich actief bezig met dit onderwerp ook al is hij al enige jaren gepensioneerd als hoogleraar Mariene Ecologie.

   Erwin Coolen
   ‘Natuurontwikkeling op zee’
   De meesten van ons kennen de Noordzee als donkere zee met een zandbodem. Maar dit is niet altijd zo geweest: ooit was de bodem van onze Noordzee bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schelpdieren en andere organismen welig tierden. Inmiddels is onder andere door menselijk ingrijpen de biodiversiteit van ons grootste natuurgebied afgenomen en zijn nagenoeg alle natuurlijke riffen verdwenen. De Noordzee natuur kan dus wel een steuntje in de rug gebruiken. De komende jaren worden er veel nieuwe, grote windparken gebouwd in de Noordzee. Dit brengt kansen en risico’s voor de natuur met zich mee. De kansen doen zich met name onder water voor. Binnen windparken mag niet met sleepnetten over de bodem worden gevist. Hierdoor krijgt de natuur een kans om zich te ontwikkelen. Erwin Coolen vertelt hoe biodiversiteitsherstel kan plaatsvinden op de Noordzeebodem. O.a. door Programma de Rijke Noordzee waarvan hij directeur is.https://zoom.us/j/95480129856?pwd=ci9kdXZQYW9BcDVpNDZKWG1mYzFrdz09

  3. 19:30 Overleeft de Rechtstaat Big Tech Studium Generaal
  4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  6 april

  1. 19:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Programma Kunstof en 29 Maart 23:30 in "Oog op Morgen". De pandemie legt volgens Nasr bloot wat we lange tijd niet wilden zien: het politieke en economische systeem heeft de fundamenten van onze samenleving aangetast. In een uiterst persoonlijk en tegelijk rationeel betoog ontleedt Nasr de corona- en klimaatcrisis als twee rampen die wezenlijk met elkaar verbonden z
  2. 19:00 Green Minds Citizen Science' webinar. https://www.devonwildlifetrust.org/events/2021-04-06-take-action-wildlife-green-minds-citizen-science-webinar Join Nick Purdew (Green Minds Urban Ranger) and Jess Smallcombe (Devon Biological Records Centre Community Ecologist) for a talk on how you can become involved in observing and recording wildlife across Plymouth as part of the Green Minds project.

   We will show you how you can record your observations using iRecord, monitor long-term trends in biodiversity across the city, and introduce a toolkit and resources for identifying urban wildlife.

  3. 20:00 Louise Vet Landschapspijn!
   Waar zijn de insecten gebleven? Wie hoort er nog een grutto? De huidige strategie om het verlies aan biodiversiteit, wereldwijd en in Nederland, te stoppen heeft gefaald. De gevolgen daarvan worden steeds duidelijker. Biodiversiteitsherstel vergt een drastische verandering van ons totale grondgebruik, en zo zijn er meer uitdagingen op ruimtelijk gebied. Wat te denken van de noodzakelijke transitie van de landbouw, de energietransitie, de klimaatmitigatie en -adaptatie, woningbouw en wateropslag.

  4. 23:30 Hume City's Wildlife - iNaturalist Information Session Melissa Doherty - Urban Biodiversity Officer www.hume.vic.gov.au/gardensforwildlife

  4April

  1. 14:30 Sir David Attenborough's interview with Liz Bonnin and the messages of hope for the planet that it contained. Born in 1926, Sir David studied Natural Sciences at Cambridge, before spending two years in the Navy.
  2. "Stories of Hope" Tensmore films about conservation successes around the world and loads of ideas about what you can personally do to make a real difference for biodiversity, please check out Earth Optimism 2021'
  3. Peatlands in Belarus, Conservation leader Anna Trofimtchouk


  2 April
  20:00 Webinar: Ooievaars zonder grenzen
  Ah, die statige ooievaars... Wie geniet mee met ons van hun prachtige schouwspel telkens ze over ons hoofd cirkelen, elkaar klapperend begroeten of een indrukwekkend nest aan het bouwen zijn? Kris Struyf alvast wel. Meer nog, deze ooievaarskenner wijdt het merendeel van zijn tijd aan deze prachtige vogels, en schreef er een boek over. Hij is onze gast op deze ooievaarswebinar op vrijdag 2 april, en vertelt je alles over ooievaars, zijn ervaringen ermee én zijn boek 'ooievaars zonder grenzen'.

  1 April

  1. 12:00 Lunchpresentatie Natuurinclusief bouwen
   Goed stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht, vangt water op en biedt volop ruimte aan mens en dier. Door als woningcorporatie huizen en wooncomplexen natuurinclusief in te richten, vergroot je het woonplezier van je huurders.
   Zelfs met een beperkt budget kunnen al de nodige voorzieningen worden getroffen om wijken en buurten stap voor stap te vergroenen en ook vogels en vleermuizen van passende huisvesting te voorzien.

  2. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  3. 09:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/ Nulmeting voor woningen, Vastgoedportefeuille naar CO2 neutraal, (energie)prestatie te contracteren, Energietransitie staat gepland
  4. 13:00 https://stroomversnelling.nl/agenda/de-shift-sessies/#ronde2 Vraagbundeling naar bouwstromen, Warmtenet op komst of niet? Wij gaan door en wachten niet af,‘Field lab’, vergelijken van scenario’s op basis van monitoring
  5. Dagvlinders, open ogen voor nieuwe soorten
   Kring Maastricht Vlinderstudiegroep https://nhgl.nl/activiteit/agenda
   https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/745413266346594/

  6. https://www.eventbrite.com/d/online/free--events--this-weekend/wildlife/?page=1

  Maart

  31 maart

  1. 28 maart 2021 23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
  3. 20:00-22:00
   Maurice Martens IVN Maastricht staat de ‘Flora van Nederland’ centraal. Het is een online zelfstudiesysteem (website)

  4. 19:30 BLWG Lezing
  5. 19:30 Birding in Kabul Sussex Ornithology Society
  6. Stadsecoloog Geert Timmermans lezing evoluerende Stadsnatuur. "De Wilde Stad". Wat leeft er op de daken, in de straten, in de binnentuinen en langs de oevers? Corantijnstraat in de Westindische buurt. De straat wordt een groene allee die het Rembrandtpark met de Hoofdweg verbindt (afbeelding DS Landschapsarchitecten). De stad heeft meer dan 1000 binnentuinen, die vaak ‘vergeten eilanden’ zijn. De Westindische buurt is een schiereiland met 18 binnentuinen. Het is comfortabel gelegen tussen het Rembrandtpark en Vondelpark en ligt op de vluchtroute van o.a. vogels en vleermuizen. Lezing verborgen op website Buut020 Dineke

  30 maart

  1. TNO
   11:00 Betaalbare zonne-energie van elk oppervlak

  2. 20:00 (IVN) Piet van Breughel ‘limonadewespen’ 5000 soorten wespen in Nederlandhttps://www.ivn.nl/afdeling/veghel
  3. 14:00 Online webinar van Credit Linked
  4. 14.30 - 16.30 uur: Projectbezoek Groningen klimaatbestendige stad via https://eventcam.eu/euvelgunne/ en MentiMeter
  5. 17:30 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 19:30 uur Bergler webinar "Threat Modeling" .NET Voorkom beveiligingsrisico’s in je software applicatie door ze in een vroegtijdig stadium te herkennen
  7. 20:00 J.C. Kapteyn Lezing: Einsteins droom - Van de oerknal tot zwarte gaten - Robbert Dijkgraaf Studium Generale

  29 Maart

  1. 19.30 uur Bossenstrategie desastreus voor BosPaddenstoelen door Rob Chrispijn (NMV) . Zie NatureToday https://www.mycologen.nl/actueel/nieuws/online-lezingen/
  2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.
  3. 19:30 Mathilde For thousands of years, reindeer have shaped many Arctic cultures and communities. Keeping reindeer is a form of subsistence and way of life. Initially as the most important game animal for food, while in Eurasia it transformed to a source of labour, food, clothing, tools, transport, ornaments and accommodation. Up until today, countless cultures are physically and culturally dependent on the spe
  4. 16:00 CANVAS Lemming, the little giant of the North
  5. 18:00 Werkgroepsessie Buurtwarmte
  6. 23:30 Ramsey Nasr bespreekt zijn Boek "De Fundamenten" in Radio1 Oog op Morgen

  28 maart 2021
  23:00 tot 24:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
  The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  1. 20:00 tot 21:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

  27 maart
  NOU Themadag (terug te kijken)

  1. Adriaan Dokter (Cornell University, New York) - Grootschalige migratiepatronen vanuit verschillende vragen en methoden (Amerika en Europa) Birdcast.info
  2. Ruud Foppen (Sovon) - Resultaten van 5 jaar tuintelling , Trichomonas(Groenling)

  26 maart

  1. Het Wad van filmmaker Ruben Smit over de Waddenzee, UNESCO werelderfgoed, deel 2 over Konijnen en Geboortgolf.
  2. BBC Greatest Events, Natuurfilm
  3. The UK has more than 4,000 beetle species and, although a handful may eat plants, many are predators, pollinators and decomposers, feeding both the soil and larger garden visitors such as birds and hedgehogs. Beetles are the unsung heroes of the garden and, like many insects, they need our support!

  26 maart

  1. 18:00 Identifying Devon's Amphibians

  25 maart

  1. 09:00 tot 10:00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
   The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how the https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

  2. 9.30-10.45u Webinar ‘Zo zoemt jouw Gemeente; van papier naar uitvoering’. Voorbeelden bijvriendelijk beleid zoals Hannie Korthof met Groene Cirkels Bijenlandschap , gemeente Voorschoten over n bijenlandschap van beleid naar praktijk, Bijvriendelijkste gemeente Zoetermeer over bloemrijke bermen te veranderen in bijvriendelijke bermen, Bijvriendelijkste gemeente Utrecht over betrekken bewoners bij initiatieven.
  3. (NJN)20:00 Sylvia van Leeuwen van de Nederlandse Malacologische Vereniging. Veranderingen in de Nederlandse mariene weekdierfauna en de monitorprojecten van stichting ANEMOON

  IWG WG 19.30, vanaf 19.15..

  • Opening en korte mededelingen
  • Johan van "t Bosch: inventarisatie van hommels
  • Thijs Briggeman: de vlinder app, het wat, hoe en waarom..
  • Theo Briggeman: een mooie manier van verslaglegging
  • inventarisatie en monitoring 2020


  Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  1. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  2. Rivierengebied: donderdag 22 april
  3. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  4. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  5. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  6. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1
  7. Rivierengebied, donderdag 22 april
  8. Veenmoerassen: donderdag 27 mei
  9. Veenmoerassen, donderdag 27 mei
  10. Beekdalen, donderdag 24 juni
  11. Historische akkers, 23 september
  12. Duinen, 28 oktober
  13. Waddengebied, 25 november
  14. RCE Historische ecologie van de Nederlandse landschappen: Heidevelden en stuifzanden. https://channel.royalcast.com/cultureelerfgoed/#!/cultureelerfgoed/20210325_1


  24 Maart 2021

  1. Mossen en korstmossen zijn goede indicatoren voor de kwaliteit van droge duingraslanden. Hans Toetenel legt uit welke korstmossen je kunt vinden in de duinen en hoe de geschiedenis van het landschap bepaalt welke soorten er groeien. Deze lezing start om 19:30 uur en duurt 45 min
  2. 19:30 Biodiversity Information Service (BIS) Adder Awareness To help increase awareness of adders and their habitat requirements and see greater conservation priority for adders we have this talk on Adders with Nigel Hand.
   TOPICS

  3. Adder ecology
  4. Optimal pek survey periods and methodologies
  5. Habitat and reading landscapes & Managing habitat for adders
  6. Best practice behaviour around adders, including photography
  7. Educational awareness & Recording Adders
  8. The current conservation situation both here and across neighbouring counties
  9. The Brecon Beacons National Park provides a home to a wide variety of species in the varied habitats and landscapes within the park. This informative talk over Zoom will increase your 'adder awareness'.

   This event is one of a series BIS are running to promote the wildlife that makes its home within the Brecon Beacons National Park (BBNP) and is thanks to funding from the Brecon Beacons National Park Local

   1. VWH Hoogkerk Commissie Landschapsplan
   2. ALV WIjkOverleg Vinkhuizen 20:00
   3. BLWG Lezing 19:30
   4. Webinar: One hour of Python, Webinar legt een van onze docenten jou de basis van Python
   5. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.

   1. 00:00 tot 01:00 Seizoen 1 - Aflevering 5 - Chris Packham's Animal EinsteinsCon Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. https://www.ivn.nl/activiteiten

   24 maart
   Meerdervoort

   Wo 24 maart

   1. 20:00-21 00 Chris Packham's Animal Einsteins Seizoen 1 - Aflevering 5 - Con Artists
    animal Einsteins use to survive and prosper in the game of life - from disguising themselves to outwit predators, and kidnapping babies to save their own offspring, to reading our body language to pull off a successful robbery. We start with the ultimate master of disguise - the octopus. Prof Roger Hanlon describes how octopus intelligence rivals that of vertebrates, w https://www.tvgids.tv/tv/chris-packhams-animal-einsteins/26059926

   2. Monitoring rare breeding birds in the UK, by Dr Mark Eaton Sussex Ornithological SocietyThe Rare Breeding Birds Panel was established in 1972 as independent body to collate data and report on the status of the country’s rarest breeding birds. Mark will give an overview of the work of the RBBP, share some of its most recent findings on rare breeding birds across the UK and in southeast England in particular, and show how birdwatchers can help the work of the Panel.

    This talk is a joint event organised by the RBBP with the Hampshire, Kent and Sussex Ornithological Societies and the Surrey Bird Club

   23 Maart 2021

   1. (SOVON)Vanaf 23 maart starten de tellingen voor het project MUS weer.In alle vroegte klinken alle vogelgeluiden door elkaar. Tijdens deze online workshop geven we tips en ezelsbruggetjes om geluiden van de algemeenste soorten in stad en dorp te onderscheiden. De workshop duurt een uur.(SOVON)
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen
   3. 14 jaar lang wordt er in 7 provincies MAS (akkervogeltellingen) met vaste telpunten 10 minuten boerenlandvogels, tellen in vier telrondes in het broedseizoen tot 15 juli.

   23 Maart 2021

   1. Zoogdieren in de UK. Meadow Mammals talk - Conservation Communities Project, talk by Jess Smallcombe from DBRC(Devon Biodiversity Records Centre) https://www.dbrc.org.uk/wildlife-sightings/
   2. https://eisma-media-groep.webinargeek.com/webinar/replay/O8Sizov_gdw/

   Zo 21 maart 2021

   1. Zo 21 maart 2021 20:00 tot 21:00 The naturalist looks at deception, theft and cheating in the natural world, revealing which species are the leading fraudsters and how they fool others into getting what they want. Chris shows how sea otters kidnap pups and hold them to ransom for food, while white-winged choughs pressgang young
   2. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   20 Maart 2021

   1. VKZC a href=https://www.tno.nl/nl/aandachtsgebieden/energietransitie/roadmaps/systeemtransitie/de-sociale-aspecten-van-de-energietransitie/scenario-s-voor-klimaatneutraal-energiesysteem/>Vereninging Van ZonneCentrales 14:00 LezingenDag
   2. 15:00 - 15:30 Lezing van de heer Frank Wouters MSc: “De perspectieven van de handel in waterstof tussen het MENA gebied en Europa” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   3. Resultaten natuurinclusieve landbouw in de Zegenpolder (ZH) door Niels Godijn
   4. Insectenonderzoek in de akkers door Raymond Klaassen
   5. Wulpenonderzoek in Drenthe door Henk Jan Ottens
   6. TerugblikMadeleine Postma
   7. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   8. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   9. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht Vrij 19 maart 2021
   10. 15:40 - 16:10 LezingProf. dr. André Faaij: “De rol van waterstof in de energietransitie” inclusief korte gelegenheid tot het stellen van vragen
   11. (Nederlandse Macologische) 15:40 - 16:10 Bas de Wilde heeft als kind heel wat verzameld op Zeeuwse stranden, en daarna een kleine dertig jaar niet. Sinds twee jaar heeft hij die hobby weer opgepakt, en nu ook vrij fanatiek.
   12. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   13. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   14. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   15. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop 17:05 Het Wad BNNVARA

   19 Maart 2021

   1. Sterrenkijkdagen Nacht 20:00 tot 22:00 coronavirus is deze lezing via een livestream te volgen: http://www.youtube.com/Volkssterrenwacht
   2. Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021
   3. Sterrenkijkdagen kan gratis met Stellarium op je PC. Sterrenwacht Limburg
   4. Sterrenkijkdagen Heerhugowaard Sterrenkijken.nu 2021 met apps Skye, Stellarium, Dr Mindy Howard is voor onderzoek naar NL voor Shell gewerkt en toen voor commerciele vluchten Astronaut geworden. Mindy gaat met Boeing of Virgin Atlantic mee de ruimte in.
   5. 15:00-21:30 Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 CAMRAS Radiotelescoop De Radiotelescoop die er zo heel anders uitziet dan een sterrenkijker ook echt een ander soort instrument is. De radiotelescoop werkt anders (hoe dan?) en ziet andere dingen (wat dan?) dan een gewone sterrenkijker
   6. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken vrijdag 19 maart)
   7. 15:00-21:30 Livestream Landelijke Sterrenkijkdagen 2021 Sterrenwacht Tivoli (Terug Te Kijken za 20 maart)
   8. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   9. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   10. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   11. https://www.bijensymposium.be/ Webinars na bekijken
   12. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   18 Maart 2021

   1. 11:15 https://fb.me/e/1yHVBmQ3S Groninger Landschap LIVE van BroedEiland Polder BreeBaart
   2. 23:15 Podcast Rick McIntyre viewing wolves in Yellowstone
   3. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg (20.00 uur)
   4. 20:00 De Das in de Kop van Drenthe", Natuurplaats Noordsche Veld, Aaldrik Pot via MS Teams. In 1959 constateerden twee medewerkers van het toenmalige Rijksinstituut voor Natuurbeheer in een excursierapport dat zich bij Westervelde de laatste bewoonde dassenburcht van Drenthe bevindt. Een jaar later bleek ook deze burcht verlaten. Duizenden jaren lang hoorde de das bij het Drentse landschap en ineens was het afgelopen. In 2006, ruim 45 jaar later, werd pas weer een bewoonde burcht aangetroffen. Vanaf dat moment onderzoeken een tiental vrijwilligers..
   5. Youtube Skylarks Stephen Moss will be in conversation with Lucy McRobert to launch his latest book, Skylarks with Rosie – out 18 March 2021. They will discuss their shared passion for the natural world and how the past year has encouraged people to connect with the landscapes and wildlife around us in new ways.
    Signed copies of Skylarks with Rosie: A Somerset Spring will be available to buy from Mr B’s Emporium. Order your copy here.
    As spring arrives, Stephen Moss's Somerset garden is awash with birdsong: chiffchaffs, wrens, robins and more. Overhead, buzzards soar, ravens tumble and the season gathers pace.
    But this equinox is unlike any other. As the nation goes into lockdown, Stephen records the wildlife around his home, with his fox-red Labrador, Rosie, by his side. When old routines fall away, and blue skies are no longer crisscrossed by contrails, they discover the bumblebees, butterflies and birdsong on their local patch.

   6. "Wolves of Yellowstone", Rick McIntyre is one of the most celebrated wolf experts in America, rising at dawn nearly every day to study the wolf packs. He worked as a naturalist and wolf interpreter for the National Park Service at Yellowstone since 1994, giving lectures and field tours to tens of thousands of students and tourists. Wolves of Yellowstone
   7. 24:00 Dr. Pat Abbott's OnTopic lecture, Mission Trails Regional Park YOUTUBE " Geology of Mission Trails Regional Park, Forms in Four Phases
   8. 21:00 Skylarks with Rosie: Stephen Moss in conversation with Lucy McRobert
   9. 19:30 Linde Slikveer Cursus KNNV
   10. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   17 Maart 2021

   1. WarmteCamera lezing Grunniger Power
    18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.

   2. (VogelBescherming)Hoe kunnen we natuurherstel en andere opgaven met elkaar combineren?
    Woensdag 17 maart kunt u vanaf 19.20 uur inloggen, vanaf 19.30 uur starten we met Studio Meer IJsselmeer.

   3. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bioindicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland
   4. Youtube Hupkes legt uit wat de voor en nadelen zijn Studim Generale Kunnen we kunstmatige intelligentie nog wel doorgronden.
   5. Korstmossen en mossen worden al sinds jaar en dag gebruikt als bio-indicator om de effecten van zure regen en stikstof op de natuur te bepalen. Laurens Sparrius en Henk-Jan van der Kolk laten de laatste trends zien aan de hand van monitoring in de provincie Friesland.
   6. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   7. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   8. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   9. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


   16 Maart 2021

   1. Workshop 13u30 tot 14u30: “De bij en de landbouw: waar zit de win-win? De lezingen komen na het bijensymposium online. https://mailing.west-vlaanderen.be/l
   2. Buurtwarmte Grunniger Power 18:45,we starten om 19:00. Om 20:00 ronden we de sessie af.
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. (KNNV) KaapVerdie reis KNNV, terug met de boot
   5. Eerste Broedvogelinventarisatie van de nieuwe Binnenveldse Hooilanden’, door Linus van der Plas
    De Binnenveldse Hooilanden is een nieuw natuurgebied met een omvang van 170 hectare, gelegen in het Binnenveld, het veenweidegebied tussen Wageningen, Ede, Rhenen en Veenendaal. Het gebied is gezamenlijk ontwikkeld door Staatsbosbeheer, de plaatselijke boerencoöperatie en Stichting Mooi Binnenveld (beheerder van een stuk aangekocht via crowdfunding). De ontwikkeling van de flora en fauna in de Binnenveldse Hooilanden zal in de komende jaren gevolgd worden, en de daarvoor benodigde inventarisaties zijn in 2020 al deels gestart, ook al waren al

   6. ‘Inventarisatie van de flora van Natura 2000-gebied De Hellen’,
    door Herman Thunnissen (KNNV Rapport)
    IVN Wageningen De Hellen is een bijzonder natuurgebied. Het vormt samen met de Bennekomse Meent het Natura 2000-gebied Binnenveld. Het gebied ligt in het laagste deel van de Gelderse Vallei en wordt gevoed door basenrijk kwelwater afkomstig van de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug, dat ervoor zorgt dat er gebufferde, schrale bodems aanwezig zijn. Beide gebieden zijn restanten van een voorheen uitgestrekt blauwgraslandgebied in de Gelderse Vallei. De Hellen vormt momenteel een gevarieerd laagveengebied met broekbossen, struweel, rietlanden, trilvene

   15 Maart 2021

   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   2. Buurtwarmte Grunniger Power
   3. https://knnv.nl/agenda/page/2/
    https://old.waarneming.nl/waarneming/view/208787406?_popup=1

   4. Video of the Beginners Guide to Camera Traps, focusing on the camera trap being used in the Watching Nature Recover project, the Browning Recon Force Advantage, is now available to watch on the Biodiversity Information Service Youtube channel.
    https://youtu.be/7zXUYs5ctVw or you can find a link on our website home page www.bis.org.uk , where you will also find details of all of our events and how to get involved in biological recording of the wildlife you see.

   5. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   6. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   7. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   8. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   14 Maart 2021

   1. NMV Voorjaarslezing Winterhoutzwammen door Machiel Noordeloos
   2. KNNV Wageningen en omstreken organiseert in 2021 een cursus herkennen van bloembestuivende insecten (wilde bijen, hommels en zweefvliegen) met behulp van foto’s.


  10. https://knnv.nl/agenda/page/2/
  11. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
  12. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
  13. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie


  14. 11 Maart 2021

   1. Blauwe kiekendief en velduil in het Waddengebied: een update & hoe verder?
   2. 11 april 16-17 uur.( CoP beken en Rivieren.)

   10 Maart 2021

   1. (BLWG)Voor mossen en korstmossen zijn begraafplaatsen belangrijke leefgebieden. Henk-Jan van der Kolk laat zien wat er allemaal groeit.
   2. Webinar Kleine marterachtigen VZZ Zoogdiervereniging
   3. Akkervogels ,Velduilen en Grauwe Kiekendieven
   4. Succesvol communiceren en sensibiliseren over bijen en pesticiden
    door Fre Fonteyne op 8 maart van 11u00 tot 12u00

   5. Wie surft mee met de bij?
    door Wouter Dekoninck op 8 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

   6. Do's en don'ts van een zoemrijk openbaar domein: een bloemlezing door Bart Vandepoele op 9 maart van 11u00 tot 12u00
   7. Van gazon tot bloemenrijk grasland: ervaringen uit Aalst door Bart Backaert op 9 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur
   8. Stinsenplanten bij de Ennemaborg
   9. Bijvriendelijk bermbeheer, nog een lange weg te gaan?
    door Arnout Zwaenepoel op 11 maart 2021 van 13.30 tot 14.30 uur

   10. De bij en de landbouw: waar zit de win-win?
    door Lieven Devreese
    op 16 maart van 13u30 tot 14u30

   11. Webinars Afl 2,3,4,5,6,7 over Bijen en Hommels in Vlaanderen en Belgie

   9 maart

   1. SOVON App AviNest hoort bij het Meetnet Nestkaarten van Sovon. In deze workshop laten we je stap voor stap zien hoe de app werkt
   2. SOVON Workshop LIVE ATLAS vogeltellingen voor LiveAtlas. Hoe kun je heel laagdrempelig en uitdagend vogels tellen voor de wetenschap?
   3. SOVON Joost van Bruggen en Albert de Jong.
    Lastige vogelgeluiden van dit moment.

    Is het een Zwartkop of toch een Tuinfluiter? Welk roepje is nu van de Tjiftjaf, en welke van de Fitis? Een uur lang luister en oefen je mee. Laat je verrassen en speel de quiz mee.

    • 08:56? - Zwartkop en Tuinfluiter
    • 20:15? – Snor en Sprinkhaanzanger
    • 31:05? – Bosrietzanger en Spotvogel
    • 39:38? – Braamsluiper en Grasmus
    • 49:48? – Pimpelmees en Koolmees
    • 56:30? – Boompieper en Graspieper


   6 maart

   1. Vlinderdag Vlinderstichting 2021
   2. Presentaties Vlinderdag Vlinderstichting 2021
   3. YouTube Vlinderdag Vlinderstichting 2021

   3 Maart 2021

   1. (BLWG)Bryoloog Henk Siebel verzorgt de woensdagavondlezing met de titel Wie doet het met wie hoe vaak in Tortula? Waar leidt dat toe en wat zien we hiervan? Over het wijdverspreide fenomeen van bastaardsoortvorming bij mossen.
   2. https://knnv.nl/agenda/page/2/
   3. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   4. https://www.mycologen.nl/onderzoek/educatie/online-lezingen/
   5. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   Februari

   1. Jeroen van ‘t Bosch (EIS-Kenniscentrum Insecten) gaat ons informeren over het inventariseren van hommels.
   2. Thijs Briggeman (Esri Nederland) gaat ons informeren over het gebruik van de app die hij heeft ontwikkeld om in het veld makkelijk en snel inventarisatie gegevens te kunnen verzamelen i.
   3. Theo Briggeman licht toe welke afspraken er zijn gemaakt over de verslaglegging van inventarisaties en monitoringstrajecten en op welke wijze de verslaglegging verder kan worden verbeterd.
   4. https://vwg-alkmaar.nl/lezingen/

   24 februari

   1. (BLWG)Waar liggen de belangrijkste gebieden voor mossen en korstmossen in Nederland? Laurens Sparrius (BLWG) legt het uit.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   21 Februari 2021

   1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)

   20 Februari

   WerkGroep FloraKartering Drenthe (WFD Drenthe)

   1. Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   2. Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   3. (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard


   Genootschapsdag 2021

   1. Vier thematische blokken met acht lezingen van elk 25 minuten.
   2. Blok 1 Landschap
   3. Olaf Op den Kamp - Natuurgebieden in Limburg. Een impressie uit de boekenserie Natuurlijk Maastricht, Natuurlijk Kerkrade, de Geleenbeek en Natuurlijk Roermond
   4. Blok 2 Ongewervelden
   5. Reinier Akkermans - Highlights uit de waarnemingen van Limburgse wantsen
   6. Blok 3 Flora en Paddenstoelen
   7. Wiene Bakker - Onderzoek naar pioniergemeenschappen op rotsbodem in Zuid-Limburg
   8. Blok 4 Fauna
   9. Henk Schmitz - Gladde slangen in een woonwijk aan de rand van Nationaal Park De Meinweg

   20 Januari 2021

  15. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink

   (1/(2))Hommel BumbleBee Symposium 2021

   19 Februari

   1. Bouwend Nederland, LTO Nederland, Natuurmonumenten en LandschappenNL dilemma’s en keuzes rondom de schaarse grond in Nederland. In het debat ‘Keuzes voor ons landschap!’ gaan kandidaat-Kamerleden in discussie over het grondgebruik en de ruimtelijke inrichting van Nederland.

   17 Februari

   1. (BLWG)Henk-Jan van der Kolk (BLWG) legt uit welke beeldherkenningsapps je kunt gebruiken voor mossen en korstmossen en laat aan de hand van voorbeelden zien waar je op moet letten om tot een goed resultaat te komen.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   10 februari

   1. (BLWG)Wat zijn korstmossen? Waar komen ze voor? Laurens Sparrius (BLWG) vertelt hoe het zit.
   2. https://knnv.nl/agenda/?category=lezing
   3. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen

   1. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/wildlife/
   2. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/birds/
   3. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/raptors/
   4. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/mammals/
   5. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/bats/
   6. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/state-park
   7. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/veluwe/
   8. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/natuur/
   9. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/otters/
   10. https://www.eventbrite.co.uk/d/online/camera-trap/
   11. JNM Youtube Webinars Pissebedden, Wrn.nl, Orthoptera, Wilde Bijen   17 November 2020- Webinar 'Boekweit: teelt, herkomst en meer' door landbouwkundige Peter Brul.
   27 Oktober 2020 - Webinar 'Wilde ideeën perceel Oud Ade' door studenten Universiteit Leiden

   133. Agenda Excursies, Lezingen , Resultatenm Presentaties   Bumblebee Conference EIS Leiden

   1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
   2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
   3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
   4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
   5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
   6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
   7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

   Poster presentations February 20th 2021:

   click here for YouTube, click below for separate PDF's

   1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
   2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
   3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
   4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
   5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
   6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


   Saturday February 27th 2021

   1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
   2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
   3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
   4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
   5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

   Poster presentations February 27th 2021:

   click here for YouTube, click below for separate PDF's

   1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
   2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
   3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
   4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
   5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
   6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

   Other research posters (not presented)

   21 Februari 2021

   1. (Land van Ons) Webinar Boekweit en je gezondheid door Rineke Dijkinga (12.00 uur)
   2. (Land van Ons) Webinar Het belang van bodemleven door Matty Berg(20.00 uur)
    20 Januari 2021

   3. (Land van Ons) WebinarAls je de bodem wilt verbeteren moet je beter kijken door Ties Temmink
   4. 17-11-20: Boekweit, teelt, herkomst en meer door landbouwkundige Peter Brul
   5. 27-10-20: Wilde ideeën perceel Oud Ade door studenten Leidse universiteit

   .

   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

   19 december 2020

   Noord-Hollandse Natuurdag 2020

   1. Lars Buckx - Ringstation Vinkenbaan Van Lennep; 60 jaar ringonderzoek
   2. Vleermuismigratie over kust en zee door Sander Lagerveld
   3. Stadsflora van de Lage Landen door Ton Denters
   4. Presentatie themanummer Smient Tussen Duin & Dijk
   5. De ringslang in Amsterdam, historie en 25 jaar broeihopen door Geert Timmermans
   6. Trekvissen in het Noordzeekanaal door Marco van Wieringen
   7. Resultaten insectencamera’s door Marten Schoonman
   8. Muggen en grutto's op plas-drassen door Dick Melman
   9. Hoe komen smienten de winter door? Door Piet Zomerdijk
   10. Effect klimaatverandering op waddenvogels door Jeroen Reneerkens
   11. 50 jaar Samenwerkende Vogelwerkgroepen in Noord-Holland door Hans Stapersma
   12. Nachtvlinders van het Noordhollands Duinreservaat door Luc Knijnsberg   27 November 2020

   Lezingen Landelijke Dag 2020 In de drie streams vind je een afwisselend programma over onder andere exoten en watervogels, het programma van de NOU over viseters en van Jaarrond Tuintelling over vijf jaar vogels tellen in Nederlandse tuinen.

   1. 1 Overige Lezingen
   2. 2 Program NOU
   3. 3 Jaarrond TuinTelling
   4. Exoten
   5. Boerenlandvogels
   6. Postcasts
   7. Arte Zoogdieren
   8. Ard MediaThek Erlebnis Erde: Haie eiskalt!
   9. Regelink TelemetrieOnderzoek Watervleermuis Suiker Unie Groningen
   10. Ecologisch Onderzoek Herinrichting Suikerunie Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw
   11. De SuikerZijde Gemeente Groningen, weinig natuur, weinig hoogbouw

   November

   Op zaterdag 14 november vond de 2020-editie van de RAVON-dag plaats, het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers, onderzoekers en geïnteresseerden die zich bezighouden met reptielen, vissen en amfibieën. Dit jaar om bekende redenen geheel online, in de vorm van een webinar.
   Je kunt het hele ochtendprogramma integraal terugkijken. Wil je een specifiek onderdeel zien? Klik dan hieronder op een tijdcode. De live stream van de RAVON dag werd verzorgd door Yellenge (www.yellenge.nl).
   1. 00:00? Welkom door Ruud Foppen (dagvoorzitter) en Jean Eigenman (Raad van Toezicht)
   2. 08:45? 'De salamanderetende schimmel: een onzichtbare pandemie?' door Annemarieke Spitzen
   3. 31:30? Video: Vrijwilligersdag 2020
   4. 34:50 : 'Red de Paling' door Martijn Schiphouwer
   5. 47:45? Video: Vrijwilligers in Beeld
   6. 51:39? Prijzenfestival door Rob van Westrienen
   7. 1:08:00? 'De stikstofproblematiek nader uitgediept' door Maaijke Weijters
   8. 1:39:32? Lezing 4: 'Het Deltaplan Biodiversiteitsherstel' door Koos Biesmeyer
   9. 2:08:36? Videopresentatie: Werkgroep Adderonderzoek Nederland
   10. 2:12:51? Videopresentatie: Snake Patrol Suriname

   September 2020

   5 September
   Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020 DIOPSIS insectencamera
   https://www.slideshare.net/SOVON/presentations
   https://www.youtube.com/SOVONVogelonderzoek/playlists

   1. Friese Vrijwilligersdag Natuur 2020: Marten Schoonman

   133-Agenda Excursies, Lezingen , Resultaten Presentaties

   NPO SpeelLijst Natuurdocumentaires,| Watch hundreds of award-winning documentaries, anywhere, for free,|
   NPO SpeelLijst Documentaires,|
   Documentaires,|
   NPO Radio Doc s,|
   NPO Radio Doc s,|
   IDFA,|
   IDFA,|
   NPO Collectie Documentaires , Devon Wildlife Trust Playlist

  16. NCRV Natuur in de Stad Groningen
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
   natuurserie over puur natuur op onverwachte plekken. Klaas van Nierop probeert de oorspronkelijke plantensoorten weer terug de stad in te krijgen. Peter Bulk maakt een boottocht door de singelgrachten. Lees meer
   https://www.npostart.nl/NCRV_1250035
  17. 133. Agenda, Excursies, Lezingen, Results, Presentaties
   Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 28, 2021 0237 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

   Ιούλιος 25, 2021

   134. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

   1. The recent talk on pollinators I gave to @cumbriawildlife
    for their 'Get Cumbria Buzzing' initiative is now posted online: https://youtube.com/watch?v=100obiZc5oI. Sound quality on first 2-3 slides is really poor than suddenly becomes really good so

   2. Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

    Our Nature Reserves - Joe Murphy, Senior Reserves Officer

   3. Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
    ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’

    Lezing Arnold van den Burg (4 maart 2021):
    ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
    Arnold van den Burg:
    ‘Ecologische impact van stikstofdepositie in Nederland en maatregelen voor natuurherstel’
    Ecoloog Arnold van den Burg bestudeert de effecten van overmatig stikstof in Nederlandse natuurgebieden op diverse soortgroepen. In zijn lezing gaat hij ook in op onorthodoxe maatregelen voor herstel: zo is hij betrokken bij het project waarbij grote delen van de Ginkelse Heide werden bekalkt met meer dan een miljoen kilo vermalen schelpen.

   4. Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

    Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw
    Wim de Vries:
    ‘Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw’
    Hoogleraar Wim de Vries (Wageningen University & Research) bestudeert al jaren de emissie van stikstof uit de Nederlandse landbouw en de effecten daarvan op klimaat en de natuur. In zijn lezing gaat hij in op de oorzaken van de stikstof onbalans in Nederland en haar gevolgen voor lucht en waterkwaliteit en maatregelen die de Nederlandse regering kan nemen.

   5. 16 -Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service

    16 - Beginners Guide to Camera Traps BIS, Biodiversity Information Service
    The Beginners Guide will cover the history of traps, what they are and how they work. The camera trap being used in the 'Watching Nature Recover' project (Browning Recon Force Advantage) will be covered in more detail along with the basics of setting up, where to locate your trap and what to do with the images and videos on your camera. This event is part of the 'Watching Nature Recover' Local Nature Projects for Powys and for the Brecon Beacons National Park.

   6. 17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021

    17 - When the Animals Come to Town: East Coast Wild America (1-3) Planet Earth 07/04/2021
    Pushed out of their natural habitat, wild animals are making a home for themselves in North American cities. In this first episode a look at how animals of the East coast Appalachian forest are faring in areas of human habitation.

   7. 18 - When the Animals Come to Town: West Coast Wild America (3-3) Planet Earth 07/04/2021

    18 In the American West, urban development has disrupted the habitats of Kit Foxes, Beavers and Mountain Lions. The diverse ecosystem of one of the richest and most dynamic regions on Earth is under threat, with each species reacting differently to the encroachment of man.

   WFD Drenthe 10 Februari 2021
   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

   134-Oorzaken, gevolgen en aanpak van de stikstof-onbalans in de Nederlandse landbouw

   https://www.inaturalist.org/posts/47811-134-oorzaken-gevolgen-en-aanpak-van-de-stikstof-onbalans-in-de-nederlandse-landbouw

   Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 25, 2021 0812 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

   135. API v2 WebScraper OpenRefine

   If anyone’s interested in helping to test, I’m going to start opening up a test of v2 of our API on the obs detail page. You can test any observation page by appending test=apiv2 to the url, e.g. https://www.inaturalist.org/observations/71283655?test=apiv2 7, and curators will soon see a banner at the bottom of the page with an option to make the preference for v2 stick (and to opt-out).

   In theory there should be no change in functionality, but in practice there are probably still some bugs.
   https://forum.inaturalist.org/t/obs-detail-on-api-v2-feedback/21215
   If you’re curious, API v2 will shift from a static response schema to one that’s more customizable, which should hopefully allow us to save everyone on bandwidth by reducing API response sizes, as well as deal with a lot of stability issues in the mobile apps, especially on older devices with limited memory.

   WebScraper OpenRefine

   1. Wikidata-for-place-names-and-wikipedi
   2. HUB Every URL is built as a bridge between two points, an origin and a destination:https://hub.toolforge.org/ The separation between the origin and the destination is expressed in the URL by the ?: everything before the ? aims to identify the origin, everything after identifies the destination. A small web service playing the role of a hub between Wikidata ids, sitelinks, external ids, etc, to help people developing tools based on Wikidata or just to give URL wizards some sweet redirections
   3. https://hub.toolforge.org/
   4. https://hub.toolforge.org/

   WebScraper OpenRefine

   1. https://webscraper.io/blog/data-transformation-with-Open-Refine Before
   2. https://webscraper.io/blog/OpenRefine-Introduction

   analysis comes the messy work of evaluating, cleaning, and transforming data. This hands on workshop will introduce a free power tool to get the job done: OpenRefine. We will install Refine, create a project, and get oriented to the many features for exploring and transforming tabular data. Intended for: students, faculty, and staff with an interest in cleaning, transforming, and working with diverse data sources. No experience necessary.

   WFD Drenthe 10 Februari 2021
   10:10 Terugblik op veldseizoen 2020 en vooruitkijken naar 2021 (PDF) – Ben Hoentjen
   10:30 Boerenveensche plassen (PDF) of via YouTubeHero Moorlag
   11:05 (Veranderingen in) de flora op Spitsbergen (PDF) of via YouTubeChristophe Brochard

   Αναρτήθηκε στις Ιούλιος 25, 2021 0811 ΜΜ από ahospers ahospers | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

   Αρχεία