Το Ημερολόγιο του Cypress Hills Provincial Park

Σεπτέμβριος 26, 2021

Cypress Hills Provincial Park Lepidoptera Survey

To date, survey work has led to the documentation of 17 families and 150 species in the park. Of those listed 4 are considered rare and are 12 uncommon, of these 1 species only known from this park. As for S-rankings there is 1 S1S2 and 3 is S2S3 species.

To learn more and see the species list visit: https://www.researchgate.net/project/Cypress-Hills-Provincial-Park-Lepidoptera-Survey

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 26, 2021 0459 ΠΜ από mothmaniac mothmaniac | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία