Το Ημερολόγιο του City Nature Challenge 2023: eThekwini

Αρχεία Ημερολογίου για Φεβρουάριος 2023

27 Φεβρουάριος 2023

Marine zone added

After 3 years of participating in the Challenge, eThekwini's focus is moving beyond the terrestrial and intertidal biodiversity realms. We are excited to have added the marine zone and look forward to seeing observations of our City's marine life.
Therefore, we plea for partners within the Aliwal Shoal, Sharks Board, ORI, Ushaka marine, SAAMBR, and of course the many fishermen and women across our city to participate in this year's CNC

Posted on Δευτέρα 27 Φεβρουάριος 2023 19:35:38 UTC by suvarna suvarna | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο