Το Ημερολόγιο του Biodiversity of the Oceania islands

Οκτώβριος 01, 2022

Biodiversity of Tuvalu, 1 October


Congratulations on the Tuvalu Independence Day!
I want to thank the observers who have helped to promote natural science of Tuvalu.

Rank User Observations Species
1 @dpom 64 41
2 @sam1160 12 2
3 @clinton 5 4
4 @hsiangchi 4 3
5 @vn709 2 0

Rank User Species Observations
1 dpom 41 64
2 clinton 4 5
3 hsiangchi 3 4
4 sam1160 2 12
5 @rvanoh 1 1

Discover the biodiversity of Tuvalu in this project: https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-tuvalu

Αναρτήθηκε στις Οκτώβριος 01, 2022 1240 ΜΜ από nikita_gerasin nikita_gerasin | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 23, 2022

Biodiversity of New Caledonia, 24 September


Congratulations on the New Caledonia Citizenship Day!
I want to thank the observers who have helped to promote natural science of New Caledonia.

Rank User Observations Species
1 @pl_stenger 11 488 1 967
2 @juju98 7 739 1 770
3 @damienbr 6 068 734
4 @jeanro 3 134 638
5 @johan98800 2 832 497

Rank User Species Observations
1 pl_stenger 1 967 11 488
2 juju98 1 770 7 739
3 @benoit_henry 1 034 2 432
4 damienbr 734 6 068
5 jeanro 638 3 134

Discover the biodiversity of New Caledonia in this project: https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-new-caledonia

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 23, 2022 0707 ΜΜ από nikita_gerasin nikita_gerasin | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 15, 2022

Biodiversity of Papua New Guinea, 16 September


Congratulations on the Papua New Guinea Independence Day!
I want to thank the observers who have helped to promote natural history of Papua New Guinea.

Rank User Observations Species
1 @myrmecophil 783 123
2 @shelley_b 408 117
3 @markuslilje 368 338
4 @daniel_fischer_ 349 122
5 @daan_hoffmann 328 189

Rank User Species Observations
1 markuslilje 338 368
2 @jim-anderson 191 215
3 daan_hoffmann 189 328
4 @nikborrow 168 193
5 myrmecophil 123 783

Discover the biodiversity of Papua New Guinea in this project: https://www.inaturalist.org/projects/biodiversity-of-papua-new-guinea

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2022 0645 ΜΜ από nikita_gerasin nikita_gerasin | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία