Το Ημερολόγιο του Bears of Southern California

Αρχεία Ημερολογίου για Νοέμβριος 2020

Νοέμβριος 13, 2020

Large bear goes trick-or-treating in California

Original source: https://www.google.com/amp/s/www.upi.com/amp/Odd_News/2020/11/02/Large-bear-goes-trick-or-treating-in-California/9691604336941/

By Ben Hooper
Nov. 2, 2020 at 12:14 PM

A California resident's doorbell camera captured the moment of a visit from an unusual late-night trick-or-treater: a large bear.

The footage, recorded hours after the last trick-or-treaters visited the Monrovia home, shows the bear sniffing around the porch decorations, apparently seeking wayward pieces of candy.

The bear walks up to the door and sniffs before turning around to leave.

"Costumes this year are too good," the resident joked in a Twitter post.

Posted on Νοέμβριος 13, 2020 0556 ΠΜ by out_west_jess out_west_jess | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο