Αρχεία Ημερολογίου για Σεπτέμβριος 2021

Σεπτέμβριος 02, 2021

Вышла статья в Русском орнитологическом журнале

Наблюдения и фотографии участников проекта включены в статью "Горихвостка-чернушка в Кировской области".

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 02, 2021 0901 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 07, 2021

Вышла статья в Русском орнитологическом журнале

Наблюдение и фотография участницы проекта @vyatka включены в статью "Горная трясогузка в Кировской области", опубликованную в Русском орнитологическом журнале.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 07, 2021 0713 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 15, 2021

10 000 наблюдений в 2021 году

За весь 2020 год было внесено чуть больше 8 тысяч наблюдений.

По состоянию на 15 сентября самый массовый вид птиц 2021 в нашем регионе - полевой воробей. Самые редко наблюдаемые с начала года виды - водяной пастушок, малый погоныш, крапивник, белая лазоревка, соловьиный сверчок, овсянка-крошка, средний крохаль, ходулочник, обыкновенная горлица, большая горлица, белая куропатка.
Самый активный наблюдатель - @lyuda59 (3157 наблюдения), больше всех видов с начала года встретила @vyatka (180).

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021 0914 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

5 кировчан вошли в ТОП-100 лучших российских наблюдателей птиц лета 2021 года

Итоги подведены в проекте "Birds of Russia"

Участник проекта @votinceva-elena оказалась на 9 месте в топе российских наблюдателей текущего лета (134 вида за 3 месяца).

@lyuda59 на 45 месте (88 видов), @woodmen19 - на 47 (87 видов), @anisimov-43 - на 53 (82 вида), @vyatka - на 65 (74 вида).

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 15, 2021 0924 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 01, 2021

Очередной участник проекта прошел порог в 100 видов

@kalinogor Желаем дальнейших успехов и новых интересных находок!

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 01, 2021 1019 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 06, 2021

200 видов с начала года

По состоянию на 06.09.2021 в проект включено 202 подтвержденных вида от 41 наблюдателя.

Самые наблюдаемые виды 2021 года - полевой воробей, зяблик, черный коршун, большая синица, серая ворона, снегирь, дрозд-рябинник, чечетка обыкновенная, европейская сорока, лесной конек.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 06, 2021 0222 ΜΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 09, 2021

Итоги августа

Всего за последний месяц лета 2021 года в проект "Птицы Кировской области" добавлено 1233 наблюдения (461 в 2020 году) от 15 наблюдателей (12 год назад). Учтено 136 видов птиц. В августе 2020 было встречено 110 видов.

Год назад птицей августа была кряква. В этом же году топ самых наблюдаемых птиц августа 2021 года выглядит следующим образом:

 1. Зяблик - 81 наблюдение
 2. Черный коршун - 73
 3. Обыкновенная горихвостка - 41
 4. Полевой воробей - 40
 5. Белая трясогузка - 39
 6. Лесной конек - 36
 7. Обыкновенная каменка - 34
  8-10. Серая цапля - 25
  8-10. Кряква - 25
  8-10. Европейская сорока - 25

Самыми редкими сфотографированными видами августа стали: обыкновенный поползень, домовый воробей, мородунка, большой веретенник (Киров), зеленая пеночка, скопа, обыкновенный сверчок, болотная камышовка, тетерев, желотоголовая трясогузка, восточный соловей, деряба, овсянка-крошка, грач, красноголовый нырок, лебедь-кликун, ястреб-тетеревятник, черная болотная крачка, черныш, поручейник, большая горлица (Кирово-Чепецкий район), крапивник, белоспинный дятел, пятнистый конек, краснозобый конек (Мурашинский район), малая крачка (Котельничский район), кулик-сорока (Советский район).

В августе 2021 птиц в Кировской области наблюдали: @anisimov-43; @elena-votinceva; @vyatka; @lyuda59; @aleksey_loginov; @woodmen19; @svetlana_novik_vyatka; @ekaterina_korf_19; @timik_0896; @grishaborn; @alenka_kiri; @tatyanav; @ver_ba_nika; @naturalist24663; @uleus_.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 09, 2021 0651 ΠΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Σεπτέμβριος 29, 2021

Новые достижения!

Наши поздравления участникам проекта за очередные достижения - первому участнику, достигшему отметки в 200 видов птиц исследовательского уровня (@vyatka), а также очередным участникам, достигшим отметок в 100 (@svetlana_novik_vyatka) и 50 (@grishaborn) видов птиц.

Αναρτήθηκε στις Σεπτέμβριος 29, 2021 0220 ΜΜ από anisimov-43 anisimov-43 | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο