230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Beheerdersdag op vrijdagochtend 24 september 2021.

Wat gebeurt er op het gebied van houtbouw en hoe zorgen we voor voldoende geschikt hout?
Hoe maken we het beheer in overgangsgebieden tot een succes? Hoe gaan we om met ‘nieuwe’ zoogdieren zoals de wasbeer(hond), goudjakhals en wolf? Wat kunnen we leren van de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Dit en nog veel meer hoort u tijdens de Beheerdersdag, aanstaande vrijdag.

De digitale Beheerdersdag is op vrijdagochtend 24 september, van 10:00 – 13:00 uur, en bestaat uit een plenair programma en parallelle sessies. Deze worden gestreamd op drie plekken op de website Beheerdersdag.nl. U kunt uw vragen aan de sprekers stellen via AhaSlides op uw telefoon.
Alle presentaties zijn later ook terug te kijken via YouTube. We sluiten de ochtend af met de Grote Online BeheerdersdagQuiz.

De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien..

PLENAIR

10:00 uur 10:10 - 10:40 uur 11:55 - 12:25 uur 12:30 - 12:55 uur
'Studio' 1

Opening


Opening Beheerdersdag door Vera Dalm (directeur VBNE)

Uitvoering van de Bossenstrategie in de praktijk
Bart Krol, Marianne van der Veen (Projectleider Uitvoering Bossenstrategie) en Sander Wijdeven (Staatsbosbeheer) meer informatie

Natuurbeheerders moeten hun natuurgebieden de komende jaren weerbaarder maken tegen de risico’s van onbeheersbare natuurbranden. Dit vergt een integrale aanpak en een andere inrichting van de gebieden. Wat kunnen we leren van bijvoorbeeld de grote natuurbranden van de afgelopen jaren? Jelmer Dam (Instituut Fysieke Veiligheid) is Landelijk Coördinator Natuurbrandbeheersing. Hij toont praktijkvoorbeelden en vertelt over de ambities en toekomstplannen rond het landelijk specialisme Natuurbrandbeheersing.

De Grote Online BeheerdersdagQuiz


o.l.v. Klaas de Jong (Natuurmonumenten)

We hebben deze ochtend een aantal plenaire onderdelen/presentaties en een aantal parallel(keuze)-sessies. De verschillende presentaties worden live gestreamd via onze website en zijn vrij toegankelijk. Naderhand zijn ze ook via deze website terug te zien.

Parallelsessies

10:45 - 11:15 uur 11:20 - 11:50 uur
'Studio' 1

De toekomst van houtbouw
Eric de Munck (Centrum Hout)
meer informatie

De ambities uit de Bossenstrategie, klimaatverandering: we hebben de komende jaren veel en mogelijk ander plantsoen nodig. Niemand wil natuurlijk achter het net vissen. Welke soorten zijn momenteel populair en hoe zorgen we ervoor dat er genoeg geschikt plantsoen beschikbaar is? André Wijnstra (Boomkwekerij Kloosterhuis/ Cultuurgroep Bos- en Haagplantsoen) vertelt over de beschikbaarheid en kwaliteit van plantsoen.
'Studio' 2

Insectvriendelijk beheer in agrarisch gebied
Anthonie Stip

(Vlinderstichting)

meer informatie

Hoe werken beheerders, eigenaren en vrijwilligers samen om ook buiten natuurgebieden, natuur weer haar plek teruggeven op het strand? Paul Verhoeff (Het Zeeuwse Landschap) en Chris Vreugdenhil (LandschappenNL) vertellen over ‘Het Groene strand’: “Samen brengen we natuur en natuurbeleving terug op meer dan de helft van de Nederlandse stranden. Voornamelijk door een ander beheer – niet meer machinaal maar juist handmatig schoonmaken – en rust voor (broedende) vogels.”
'Studio' 3

Nieuwe zoogdieren: lust of last?
Glenn Lelieveld

(Zoogdiervereniging)

meer informatie

Om natuur in Nederland duurzaam te kunnen beheren moeten we op landschapsniveau kijken wat nodig is voor behoud van die natuur. Dit betekent bijna automatisch dat je verder moet kijken dan de huidige grenzen van de natuurgebieden. Vaak kom je dan terecht in het aangrenzend boerenland en zijn maatregelen daar nodig om de natuur te herstellen. Denk aan verhogen van grondwaterstanden en het verminderen van uitstoot van nutriënten via het water en de lucht. Tegelijkertijd is het van net zo groot belang om in deze zogenaamde overgangsgebieden een toekomstperspectief te creëren voor de boeren die daar zitten, want zij zijn de beheerders van het landschap in deze overgangsgebieden. Dus van welke oplossing profiteren de natuur én de boer? Evelien Verbij (BoerenNatuur) en Fen van Rossum (Natuurmonumenten) vertellen over de uitdagingen bij beheer van overgangsgebieden.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september

Natuur Bos Beheerdersdag 2020.

https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/
Digitale Beheerdersdag 2020 trekt meer dan 330 deelnemers. Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio's ingericht waarvandaan de presentat
https://beheerdersdag.nl/digitale-beheerdersdag-trekt-meer-dan-330-deelnemers/

Het was nog spannend tot op de ochtend zelf, met alle digitale uitdagingen, maar we hebben een bijzonder leuke en toch ook interactieve digitale Beheerdersdag gehad! Op Landgoed Marienwaerdt waren drie studio’s ingericht waarvandaan de presentaties live werden gestreamd. Het programma werd door rond de 330 individueel ingelogde mensen bekeken. We zagen ook beelden voorbij komen van collega’s die gezamenlijk op groot scherm keken (via 1 account); het totale aantal kijkers lag dus nog hoger!

Interactie en terugzien presentaties

Tijdens de presentaties werd er ook onderling gechat door de deelnemers, en werden vragen gesteld richting sprekers. Voor zover mogelijk werden die tijdens de sessies beantwoord. Er was niet altijd tijd om (alle) vragen te beantwoorden, dus er volgen nog wat vragen en antwoorden op deze website. Het slotstuk van de ochtend was de Grote Online BeheerdersdagQuiz, met meer dan 100 deelnemers!

Hieronder vind je de presentaties (pdf) die tijdens de Beheerdersdag gebruikt zijn.

Voor wie de digitale Beheerdersdag heeft moeten missen:

De opnames van de live-presentaties staan nu ook online (YouTube).

Veel dank aan alle sprekers, deelnemers, technici en Marienwaerdt voor het mogelijk maken van deze bijzondere editie. We hopen jullie volgend jaar (vrijdag 24 september 2021) weer in levenden lijve te mogen ontmoeten!

Presentaties Beheerdersdag(pdf) 2020

 1. Lennard Jasper & Jeannet Hulshof – Hoe gaan we om met de wolf in Nederland?
 2. Jakob Leidekker – De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen
  Vragen en antwoorden bij presentatie Jakob Leidekker

 3. Uko Vegter – Effecten van droogte naar te grote hoogte?
 4. Hugo Vernhout – Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden; tegenstanders of teamgenoten?
 5. Wouter Delforterie – Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer
  Vragen en antwoorden bij presentatie Wouter Delforterie

 6. Jasprina Kremers & Paul Copini – Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos
 7. Gerrit-Jan van Herwaarden – Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap
 8. Rob Messelink – De Bossenstrategie: een sneak preview

In het Vakblad NBL van september 2020 stond een Beheerdersdag-themadeel met bijdragen van Jakob Leidekker (Zichtbaar wild of een stabiel gemengd bos?) en Wouter Delforterie, Jasprina Kremers en Paul Copini (Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer). Het vakblad is via onderstaande link te bekijken.

De digitale Beheerdersdag werd je aangeboden door:

de Bosgroepen en de VBNE i.s.m. LandschappenNL, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, Kennisnetwerk OBN, Nederlandse Vereniging van Rentmeesters, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Probos, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging, Colland Arbeidsmarkt, Natuurnetwerk Gemeenten & Rijksvastgoedbedrijf.

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 12. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 13. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 14. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 15. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 18. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 19. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2019


Op deze pagina vind je de beschikbare presentaties van verschillende workshops die tijdens de Beheerdersdag 2019 zijn gegeven. Hier kun je het programma van 27 september 2019 nog terugzien.

 1. De gevolgen van droogte en hitte op onze bossen – Peter Roskams ea (INBO Vlaanderen)
 2. Urban forestry 2.0 – de 3 Ps – Annemieke Visser-Winterink (Borgman Beheer)
 3. Tijdelijk akkerbeheer voor het ontwikkelen van kruidenrijke graslanden – Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie)
 4. Landschapsgeschiedenis Wisselse Veen – Harm Smeenge (Bosgroepen)
 5. Hoe verleid je mensen tot veilig werken – Yvonne Kok (VBNE)
 6. Afrikaanse varkenspest – Kathleen Vanhuyse (Hubertus Vereniging Vlaanderen)

Presentaties , Literatuur, Referenties 2020

 1. https://beheerdersdag.nl/terugblik/
 2. https://vakbladnbl.nl/wp-content/uploads/VNBL_sept2019_def.pdf
 3. https://beheerdersdag.nl/presentaties/
 4. De presentatie Van Rene Jochems op de beheerdersdag 2017
  http://www.bodemennatuur.nl/wp-content/uploads/2017/09/Van-pitrus-naar-blauwe-knoop.pdf

 5. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presntatie-Houtverkoop-in-eigen-regie-Beheerdersdag-2017.pdf
 6. https://beheerdersdag.nl/wp-content/uploads/Presentatie-Handboek-STOWA-Beheerdersdag-29-sep-2017.pdf
 7. https://wimhuijser.nl/presentatie-boek-populier-tijdens-beheerdersdag-2017/
 8. https://www.ranox.nl/wp-content/uploads/2017/10/20170929_Beheerdersdag_Breuksnoeien.pdf
 9. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 10. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 11. https://www.youtube.com/channel/UCubsBi-tSbZHnOhOvyKM7fw/videos
 12. Gerrit-Jan van Herwaarden: Meer houtwallen, heggen en singels in het Nederlandse cultuurlandschap - G.J. van Her... https://youtu.be/bR8Uihjxm1k
 13. presentatie van Jasprina Kremers @stichtingprobos en Paul Copini Klimaatslimme boomsoorten voor het Nederlandse bos. https://youtu.be/90H45muemSk
 14. presentatie van Hugo Vernhout (Landgoed Vilsteren) terug. Pacht, duurzaamheid en lange termijn zekerheden - Hugo Vernhout (Beheerd... https://youtu.be/_mSDzZUr84Q
 15. presentatie van Uko Vegter @drentslandschap terug. Effecten van droogte naar te grote hoogte? - Uko Vegter (Beheerdersdag 2... https://youtu.be/jTUWtRl3At4
 16. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 17. presentatie van @W_Delforterie terug. Uitgangspunten van klimaatslim bosbeheer - Wouter Delforterie (Beheerder... https://youtu.be/HWfJLMzZRhs
 18. presentatie van Jakob Leidekker @HogeVeluwe terug. De relatie tussen in het wild levende dieren en (terrein)doelen - Jakob Le... https://youtu.be/Ms9j_eWQkm4
 19. Zoals 'De Bossenstrategie: een sneak preview' van Rob Messelink (Beheerdersdag 2020) #bossenstrategie https://youtu.be/ps-Hc0BEkk8
 20. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw
 21. presentatie van @LennardJasper & @JeannetHulshof : (Hoe gaan we om met) De wolf in Nederland - Lennard Jasper & Jeannet Hulshof https://youtu.be/bj6F3iUOmgw

Presentaties Beheerdersdag 2017


Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Op de Beheerdersdag wordt u in vier workshoprondes bijgepraat over allerlei actualiteiten. De onderwerpen lopen uiteen van natuurbeheer tot bosbouw, van het werken met vrijwilligers tot de laatste inzichten uit onderzoek. De Beheerdersdag is wat voor u als u:

zich afvraagt: hoe houd ik oude, ecologisch waardevolle lanen veilig?
uw kennis over de Gedragscodes Bosbeheer en Natuurbeheer wilt bijspijkeren;
meer wilt weten over de essentaksterfte;
wilt weten welke factoren de prijs van rondhout bepalen;
benieuwd bent naar de laatste ontwikkelingen rond de NSW.
Dit is een greep uit het programma. Het volledige overzicht van workshops vindt u op beheerdersdag.nl/programma

De FPG-workshop over het landgoedmodel is wegens omstandigheden afgelast. Een artikel hierover kunt u vanaf 19 september lezen in het Vakblad Natuur Bos Landschap.

Infomarkt
Ook dit jaar is er weer ruimte gemaakt voor een infomarkt. Ruim 30 bedrijven en organisaties presenteren zich hier. Ook de FPG zal met een stand aanwezig zijn.

230-Natuur Bos Beheerdersdag 24 september
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/groningen-een-stad-apart.html
https://www.vanlauwerstoteems.nl/publicaties.html
• 'Oersloten' in Ubbega [2019]
• Een pikante vergissing [2019]
• Abt Menko over de Fivel en de kerk te Wittewierum [2019]
• Meten en rekenen. De Semslinie van 1615 [2018]
• De Marcellusvloed en de Eemsdijk [2018]
• Het Boterdiep en de Chinese baby's [2018]
• Lageweg en Boterdiep te Bedum [2018]
• Twee foto's van Farmsum [2017]
• Groningen tegen de bisschop? [2017]
• Nogmaals (de) Oosterhoogebrug [2017]
• Drie vergeten toponiemen [2016]
• Wacht nog even met het herschrijven van de geschiedenisboekjes! [2015]
• Vriendschap en eendracht op z’n Gronings [2011]
• Graven bij Stootshorn. De verbinding tussen Groningen en het Oldambt gedurende de oorlogsjaren 1580-1594 [2010]
• Een inspirerende vergissing [2010]
• ‘Vrij ende freesch’. Stad en Lande in de middeleeuwen [2008]
• Van Reductie tot Provincie [2008]
• Een bewogen ambtenaar [2006]
• Duivenpost [2003]
https://www.vanlauwerstoteems.nl/een-kronkelend-verhaal.htmlThank you for registering on our Introduction to habitats in Plymouth Webinar! A recording of this is now available at https://youtu.be/fnMp-QsnHnA

We hope you enjoyed the session & are keen to discover more of the wonderful wildlife & greenspaces in Plymouth! As mentioned during the webinar, we have some upcoming events and we would love to see you there:

*Thurs 7th Oct, 6pm – 7pm, How to Rewild! Online Q & A with Devon Wildlife Trust: Ed Parr Ferris * (Conservation Manager) will be giving an intro on the ecological side of rewilding and will be answering questions from you! Register your place at https://tinyurl.com/rewildingqa

Thurs 14th Oct, 6pm – 7:30pm, Rewilding in your community – Ideas into Action Online Workshop: Pau Read from POP Ideas will be running this bespoke workshop for any individuals or informal groups who would like to do a rewilding project. Register your place at https://tinyurl.com/gmideasintoaction

*Fri 8th Oct, 10am - 2pm: Shoresearch Training Day at Wembury Beach: Join Devon Wildlife Trust’s *
Wembury Marine Centre and Green Minds for a Shoresearch training day - explore the coast, discover wildlife & take part in this national citizen science survey! Register your place at https://tinyurl.com/gmshoresearchtraining

Real Ideas Immersive Dome – have your say on how we can include nature in Plymouth’s new immersive dome by completing this quick Green Minds survey: https://forms.gle/jUdgTcebm6kwD3Q39

We have just released our latest newsletter, where you can find out more about what has been happening this summer & exciting opportunities to get involved: https://mailchi.mp/199282e3345a/gm-september21-newsletter


Let op dat je je vraag stelt tijdens de betreffende presentatie. Om zelf een vraag te stellen en om de vragen van anderen te zien, klik je op ‘een vraag stellen’.

 1. Helaas hebben we een hosting-probleem. Jullie kunnen kijken via:http://twitch.tv/studio1_bgl http://twitch.tv/studio2_bgl http://twitch.tv/studio3_bgl
 2. https://www.twitch.tv/studio2_bgl

https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/KN_1678993
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/je-eigen-ijskoffie-verrassend-goedkoop-en-snel
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/16-09-2021/KN_1725010
https://www.npo3.nl/keuringsdienst-van-waarde/bye-bye-met-de-bij-vriendelijke-plantLivestream via YouTube

https://www.weekendvandewetenschap.nl/live/ WEEKEND VAN DE WETENSCHAP LIVE
MET KLAAS VAN KRUISTUM
WEEKEND VAN DE WETENSCHAP OPENT DIT JAAR MET EEN SPECTACULAIRE LIVESHOW VANUIT NEMO OP DE ZATERDAG EN DE ZONDAG GEPRESENTEERD DOOR KLAAS VAN KRUISTUM (ZAPPLIVE, KLAAS KAN ALLES).

En deze livestream kun je dus gewoon bekijken met je voeten op tafel, vanuit je eigen huis via deze website en via ons Youtube-kanaal. Ook zijn we live vanaf onze Facebook-pagina. Zaterdag- en zondagochtend vanaf 9.30 uur tot ongeveer 11.30 uur. https://www.youtube.com/c/weekendvandewetenschaplive

Kun je niet live meekijken? De livestream is op een later moment ook terug te kijken. De reportages zijn ook los terug te kijken op onze website.

https://www.facebook.com/WeekendvandeWetenschap/ middels is ons volledige programma bekend: op 2 en 3 oktober openen we om 9.30 uur met een spectaculaire liveshow vanuit NEMO, gepresenteerd door Klaas van Kruistum met sidekick Anna Gimbrere. Maak je klaar voor een show vol bijzondere gasten. Wat dacht je van onder meer André Kuipers, Boy Vissers, Robbert Dijkgraaf , Diederik Gommers, Jaap van Dissel, Frans de Waal - Public Page, Erik Scher… Meer weergeven

https://www.youtube.com/watch?v=NUpT5PV9JBY
Een nietsvermoedende kip wordt plots belaagd door een havik. De andere boerderijdieren zien het gebeuren en schieten te hulp. Eerst een andere kip en daarna komt een geit eropaf gerend. Met succes, de havik vliegt ervandoor! Beelden van Jaap Beets.
ideo: Butt out! Moment goat and rooster rush to save chicken from hawk attack
In an attack that lasted just 17 seconds, a hawk attempted to prey on a farmer's chicken, but a goat and a rooster managed to save the bird. Incredible CCTV footage shows the hawk dive-bombing a brown chicken.

Share this video: Video:Hero goat and rooster rush to rescue chicken pal from a hawk attack

Heroic goat and rooster save chicken from hawk In amazing footage captured on CCTV on a farm in the Netherlands last week, a goshawk is seen dive-bombing a chicken in a paddock. In amazing goat saves chicken from hawk footage captured chicken hawk on CCTV Goat on a Chicken farm in Hawk the Netherlands last week a goshawk is seen dive bombing a chicken in a paddock Feathers begin flying as the hen attempts to escape but the hawk sharp talons refuse to let go Almost immediately a fearless rooster marches over to help the hen and to give the hawk a good seeing to A goat then rushes over too and proceeds to ram the hawk with its head in an attempt to save chicken Eventually the bird of prey lets go and the fowl rush into a nearby hutch for."PROGRAMMA LEZINGEN

Zwarte gaten, neutronensterren, en rimpelingen in de ruimtetijd

Spreker: Chris van den Broek (Nikhef)

Tijd: 11:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Door het hele universum heen gaan superkleine rimpelingen van de ruimtetijd. Ze zijn zo klein dat we er niets van merken. En pas sinds vijf jaar hebben we de instrumenten om ze te meten. Maar nu het kan, kunnen zwaartekrachtsgolven ons veel nieuwe dingen leren. Zo kunnen natuur- en sterrenkundigen op een nieuwe manier kijken naar zwarte gaten, neutronensterren en donkere delen van het heelal. Ontdek het wonderlijke universum van zwaartekrachtsgolven tijdens deze lezing.

Op jacht naar een nieuwe natuurkracht

Spreker: Suzanne Klaver (Nikhef)

Tijd: 14:00, locatie: Turingzaal Science Park 125

Natuurkundigen bij Nikhef willen op het allerkleinste niveau weten hoe alles is opgebouwd en werkt. Met behulp van deeltjesversnellers als de Large Hadron Collider op CERN doen ze hier onderzoek naar. De huidige modellen beschrijven vier fundamentele natuurkrachten en verschillende soorten en vormen van elementaire deeltjes. Maar wat nou als er toch een andere natuurkracht in het spel is? Tijdens deze lezing leer je meer over het onderzoek met deeltjesversnellers en de ontdekkingstocht van de betrokken onderzoekers.

Wat heeft Leonardo da Vinci met smartphones te maken?

Spreker: Bart Weber (ARCNL)

Tijd: 11.45 – 12.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Of je nou een stukje loopt, een kopje vastpakt of de voordeur opendoet, wrijving en contactvorming ontstaat de hele dag door. Wrijving speelt ook een cruciale rol in machines met bewegende onderdelen. Maar hoe hoog is de druk eigenlijk die deze onderdelen op elkaar uitoefenen? En hoe zit het met wrijving in de uiterst geavanceerde machines die de computerchips maken voor onze smartphone? Deze vragen beantwoorden we graag tijdens onze lezing. En we laten zien hoe dit alles terug te voeren is tot een icoon in de wetenschap: Leonardo da Vinci.

Over smartphones, chips en atomen

Sprekers: Joost Frenken (ARCNL) en Maarten Voncken (ASML)

Tijd: 14.45 – 15.15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Ben je benieuwd naar de technologie in je smartphone en computer? En hoe het kan dat computer- en geheugenchips steeds maar weer kleiner en efficiënter worden? Tijdens deze lezing beantwoorden we deze en andere vragen. Zo kom je meer te weten over de ASML machines waarmee de chips gemaakt worden en het natuurkundig onderzoek van ARCNL. Bij ARCNL op het Amsterdam Science Park onderzoeken we bijvoorbeeld de opwekking van het extreem ultraviolet (EUV) licht dat gebruikt wordt in de nieuwste generatie computerchipmachines.

Live programming: programmeren als boetseren

Spreker: Tijs van der Storm (CWI)

Tijd: 15:30 uur, Locatie: Turingzaal 125Programmeren is het opschrijven van instructies (de broncode) die de computer daarna uitvoert. Terwijl het programma draait ontdek je soms fouten in de broncode, die repareer je dan, en je start het programma opnieuw. Dit is een beetje als boogschieten: je richt, schiet, en als je mist, begin je opnieuw. Wat als je het programma nooit hoeft te stoppen, en het altijd blijft draaien tijdens het programmeren? Dan zou je tijd kunnen besparen in het begrijpen van wat je programma doet. Dit heet “live programming”: terwijl je programmeert krijg je continu feedback over het gedrag van je programma. Programmeren als boetseren dus: het materiaal gaat vloeiend over in wat je handen doen, en omgekeerd.

The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion (In English)

Spreker: Steven Pemberton,

Tijd: 12:30 uur Locatie: Turingzaal, Science Park 125


Technological changes in society seem to be accelerating: in fact you can go back tens of thousands of years and discover an alarming pattern: they are accelerating at an exponential rate. If they were once happening every 100 years, then after 100 years, they were happening every 50 years, and then every 25 years.

If you follow this line, you see that it converges on a time, apparently not too far in the future, where paradigm shifts are happening daily. Can this really be? One suggestion is that that is the point where computers become smarter than us, and it is the computers doing the design, not us. By then, the whole world will be interconnected by the internet of things; will we be ready for a world where we are no longer the smartest? Will computers remain at our service? And can we prepare in time? There were already warnings in the 60s about the impending climate crisis, and we are still not really doing anything. We are fundamentally slow-moving. What are the chances we can prepare for the AI crisis in time?

Hoe maak je een lichtdeeltje een miljard keer feller dan de zon?

Spreker: Femius Koenderink (AMOLF)

Tijd: 13:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Om nog beter naar microscopisch kleine materialen te kunnen kijken hebben we extreem geconcentreerd licht nodig. Maar hoe krijg je licht zover dat het zich voegt naar onze wensen? Nou, bijvoorbeeld door het op te sluiten zodat het gevangen zit zonder bewegingsruimte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, maar er is een oplossing. We graveren op de nanometerschaal slimme structuren in glas of in metaal. En dan is het licht heel even gevangen in deze structuur, waarna het al snel de uitgang vindt en aan ons ontsnapt. Meer weten? Kom naar de lezing of kijk online.

Gaten, hobbels en bobbels: zo maak je een slim materiaal

Spreker: Martin van Hecke (AMOLF)

Tijd: 16:15 uur, locatie: Turingzaal, Science Park 125

Slimme materialen veranderen onze wereld. Denk aan het bijzondere materiaal van sportschoenen waardoor wereldrecords gebroken worden. Maar voordat je zo’n materiaal hebt moet je op ontdekkingstocht. En dat kan prima zonder microscoop. Door te experimenteren met gaten, hobbels en bobbels in een rubberen kubus of een plastic vel komen we al veel te weten. De wiskunde helpt ons verder om eigenschappen te programmeren in het materiaal. Soms ontstaat gedrag dat je niet verwacht. We verrassen je graag tijdens onze lezing.

De ontdekking van Plantics: Kunststoffen uit planten

Spreker: Gadi Rothenberg (HIMS) | Nederlands |

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Hoe vaak bedenk je iets dat het leven van mensen echt kan veranderen en de wereld een betere plek kan maken? Tien jaar geleden ontdekten we bij toeval een nieuw type polymeer gemaakt van 100% plantaardige verbindingen. Onze materialen zijn ongevaarlijk, niet giftig en kunnen op aardolie gebaseerde kunststoffen in de bouw, meubels en verpakkingen vervangen. In de lezing vertel ik hoe we deze materialen hebben ontdekt en bespreek ik de voor- en nadelen van het maken van polymeren uit biomassa.

Een feestje met e

Spreker: Han Peters | Nederlands

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Zonder 1 kom je nergens, pi is heel interessant, i spreekt tot de verbeelding en de gouden ratio is vast van grote schoonheid. Maar het mooiste getal is zonder enige twijfel het getal e. Zonder e geen parende konijnen, geen rente op je rekening en geen pandemie. Dat laatste zou natuurlijk niet verkeerd zijn, en rente krijg je momenteel toch niet, maar er zijn nog genoeg redenen over voor een feestje met het getal e.

Graaf tel en de 3,5 miljard dollar vraag

Spreker: Jeroen Smid, Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Tellen kunnen we bijna allemaal. Toen ik jong was leerde ik vleermuizen tellen met Graaf Tel. Nu ik wat ouder ben tel ik examens die ik moet nakijken. Maar wat is tellen eigenlijk? En is tellen wel zo kinderlijk eenvoudig als het lijkt? In dit praatje denken we na over de dingen die we tellen en hoe tellen zich verhoudt tot de concepten die we gebruiken. We zullen zien dat tellen met verschillende filosofische puzzels samenhangt en dat het zelfs een verschil van drie-en-een-half miljard dollar kan maken.

Improving the Buurtbudget: Can Mathematics and Computer Science help?

Spreker: Simon Rey (ILLC) |Engels

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

The buurtbudget, known as participatory budgeting in English, is a democratic process aiming at involving citizens in public spending decisions. In several neighborhoods of Amsterdam, residents already can vote for community-driven projects to be paid for from public funds. However, organizing this process is not straightforward, especially when it comes to making a decision based on the ballots that have been submitted. During this talk, we will see why some natural procedures to determine the winning projects suffer major drawbacks and how to circumvent those drawbacks.

From Cosmic Particle Showers to SARS-CoV-2 containment

Spreker: Tina Pollmann (IoP)| Engels

Tijd: 11:00-11:45 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

A large part of the matter in the universe is missing. That is: we see a certain amount of matter (stars, gas, and so on) in the sky, but when we measure the gravity that matter exerts on stars and galaxies, there appears to be much, much more. The additional gravity could come from particles that we haven’t discovered yet – but how do we prove such particles exist? Can we make them in the laboratory, or detect them coming from outer space? Tina Pollmann explains how she and her group try to detect the elusive dark matter.

Pratende Planten

Spreker: Martha van Os | Nederlands

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.05 Science Park 904

Planten zijn over het algemeen stille wezens. Toch wisselen ze voortdurend informatie uit met hun omgeving. Door middel van geurstoffen communiceren planten hun lief en leed naar elkaar, en zelfs insecten reageren op een stille schreeuw om hulp. In deze lezing leer je meer over hoe planten “praten” en voor wat voor uitdagingen de green life science wetenschappers aan de UvA staan. , Wetenschap voor een gifvrij milieu, Annemarie van Wezel, Tijdens deze lezing wordt ingegaan op wat onderzoekers van IBED aan stoffen gebruiken, hoe ze het voorkomen ervan in het milieu meten, hoe ze de risico’s beoordelen en wat we kunnen doen om de risico’s te verminderen.

Fantastic Worlds and Where to Find Them

Spreker: Eleanor Spring (API) | Engels

Tijd: 12:15-13:00 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

Are we alone in the Universe? What other worlds could support life? Can we find these worlds, and how? These are just some of the questions that astronomers who specialise in the study of exoplanets – planets outside our Solar System – are working to answer. In this talk, I will present a short history of the study of exoplanets, and explain some of the big challenges facing astronomers who want to know more about these elusive distant worlds. This talk will be given in English, with slides written in Dutch.

Oh, Rats! building a monitoring program to count amsterdam’s rat population

Spreker: Caitlynn black (IBED)| Engels

Tijd: 13:30-14:15 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Regulating rodent pest populations is ultimately a human behavior issue, not something that can be remedied with control efforts alone. Although rats are a well-known pest in Amsterdam, little is known about the size of their population and where their population is growing. In collaboration with the larger ARISE project (https://www.arise-biodiversity.nl/), we are developing a long-term monitoring program to develop non-invasive and scalable monitoring techniques to understand the city’s rat population dynamics and behavior.

De Natuurkunde achter Corona Verspreiding

Spreker: Daniel Bonn (IoP) | Nederlands

Tijd: 14:45-15:30 uur, locatie: C1.110 Science Park 904

Aerosolen, minuscule druppeltjes die vrijkomen bij bijvoorbeeld spreken of hoesten, spelen een belangrijke rol in de verspreiding van het coronavirus. Als we de natuurkunde van deze aerosolen beter begrijpen, kunnen we daarmee dus ook adviezen over ventilatie- en afstandsregels beter onderbouwen. De onderzoeksgroep van Daniel Bonn doet met behulp van laserlicht onderzoek naar het gedrag en de verspreiding van aerosolen van allerlei verschillende groottes.

De Binnenkant van Zwarte Gaten

Spreker: Theo nieuwenhuizen | Nederlands

Tijd: 13:30 – 14:15 uur, locatie C0.05 Science Park 904

Zwarte gaten zijn de vreemdste objecten in de kosmos. De grote vraag is hoe ze er van binnen uitzien. Kan een zwart gat een kern hebben, waarin Higgsdeeltjes en lichtdeeltjes naast elkaar zitten? In sommige gevallen zou je dat moeten kunnen zien als twee zwarte gaten met elkaar botsen. In deze lezing vertelt Theo Nieuwenhuizen hoe het zit.

Snellius – Driving scientific research in the Netherlands

Speker: Valeriu Codreanu, SURF, this session will be in English

Tijd: 14:45 – 15:30 uur, locatie: C0.110 Science Park 904

During this session, we will present the acquisition process and the motivations that led

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden


 

"Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper

https://vimeo.com/event/1277501

Nederlandse Bijenhoudersvereniging - 28 september 2021 from AR Video on Vimeo.


Nederlandse Bijenhoudersvereniging - 28 september 2021 from AR Video on Vimeo.

Αναρτήθηκε από ahospers ahospers, Σεπτέμβριος 20, 2021 0432 ΜΜ

Σχόλια

Δεν υπάρχουν ακόμα σχόλια

Προσθήκη σχόλιου

Συνδεθείτε ή Εγγραφή για να προσθέσετε σχόλια