Μάρτιος 13, 2022

Plants of the Bodie Hills, 2022 Edition

I've posted the latest update of "Plants of the Bodie Hills" (in Mono County, CA, and Mineral & Lyon Counties, NV) on the Downloads page at BodieHillsPlants.com. It's a free PDF, 5.1 mb, 122 pages.
Blog post here: https://bodiehillsplants.com/2022/03/12/plants-of-the-bodie-hills-2022-edition/
Downloads page here: https://bodiehillsplants.com/downloads/
Happy botanizing! Additions, corrections, and other feedback always welcome.

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 13, 2022 0141 ΠΜ από tmessick tmessick | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Μάρτιος 29, 2020

iNaturalist in the Bodie Hills

Botany in the time of Covid-19 is a mostly virtual endeavor, for now. My plans to spend more time in the Bodie Hills and Beyond this spring and summer are postponed. The counties and states I am so eager to visit (all a 3 to 6 hour drive from home) are discouraging tourism. Fortunately, there is iNaturalist! ....
https://bodiehillsplants.com/2020/03/28/inaturalist-in-the-bodie-hills/

Αναρτήθηκε στις Μάρτιος 29, 2020 0331 ΠΜ από tmessick tmessick | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιανουάριος 15, 2018

Plant Lists for the Bodie Hills and Grover Hot Springs

Those interested in Sierra Nevada and Great Basin botany may like to look at two plant checklists available as free downloads on my web site: https://www.BodieHillsPlants.com/downloads/

Plants of the Bodie Hills: an Annotated Checklist (parts of northern Mono County, California, and Mineral and Lyon Counties, Nevada).

Plants of Hot Springs Valley and Grover Hot Springs State Park, Alpine County, California (in collaboration with Ellen Dean of UC Davis).

Αναρτήθηκε στις Ιανουάριος 15, 2018 0513 ΠΜ από tmessick tmessick | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Αρχεία