Αρχεία Ημερολογίου για Απρίλιος 2018

9 Απρίλιος 2018

Hunt for Australian Spotted Jellyfish - Phyllorhiza punctata

Not seen very often in NZ, the Australian Spotted Jellyfish - Phyllorhiza punctata was spotted at Takapuna Beach on 9 April 2018 so keep an eye out for this species.

The original obs is here

Posted on Δευτέρα 09 Απρίλιος 2018 05:10:38 UTC by tangatawhenua tangatawhenua | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

11 Απρίλιος 2018

Swan River WA - Marine Zone

I always thought that at the mouth of the river where it meets the ocean was where the fresh and salt water mixed and up the river was all fresh, but no. 20kms inland from the mouth of the Swan river it is still salt. Also in this 20km stretch of river is more marine life that what I have seen on the ocean beaches around the Swan river mouth and Perth area.

It is amazing to realise how diverse the marine life is in a river and that there is a marine zone that stretches up into the river. After about 25 - 30kms it does change to a fresh water zone and the water is muddy with zero visability.

So now I have some places to beach comb and play, without having to contend with pounding surf and hardly any beach drift.

Posted on Τετάρτη 11 Απρίλιος 2018 03:01:45 UTC by tangatawhenua tangatawhenua | 8 παρατηρήσεις | 1 σχόλιο | Αφήστε ένα σχόλιο

15 Απρίλιος 2018

Egg case of the New Zealand Draughtboard Shark - Cephaloscyllium isabellum

How is this for an amazing find by @emily_r !

Original Obs here

Posted on Κυριακή 15 Απρίλιος 2018 02:43:25 UTC by tangatawhenua tangatawhenua | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

29 Απρίλιος 2018

Hunt for Philinopsis taronga - A Sea Slug

Only 2 of these have been recorded in NW - on the 23 April 2018 at Ti Point, north of Warkworth and one in Jun 2017 in Matai Bay, Northland.

Can we find some more?

Posted on Κυριακή 29 Απρίλιος 2018 08:52:16 UTC by tangatawhenua tangatawhenua | 4σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο