Αρχεία Ημερολογίου για Ιούνιος 2023

Ιούνιος 05, 2023

#106: Orange-legged Furrow Bee

Observed on May 31

Halictus rubicundus)

On nine bark bush.

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0401 ΠΜ by swells swells | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#107: Western Tiger Swallowtail

Observed on June 1

Papilio rutulus)

There have been many of these in the yard for the past few weeks, but this is the first decent photo.

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0404 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#108: Common Compost Fly

Observed on June 1

Syritta pipiens

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0408 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#109: Symmorphus sp.

Observed on June 1

A potter wasp

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0410 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#110: Nevada Bumble Bee

Observed on June 1

Bombus nevadensis

On Black Locust flower

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0413 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#111: Six-spotted Orbweaver

Observed on June 1

Araniella displicata

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0416 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#112: Euodynerus foraminatus

Observed on June 1

A potter wasp

Posted on Ιούνιος 05, 2023 0420 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούνιος 06, 2023

#113: California Flattened Jumping Spider

Platycryptus californicus

On front porch.

Posted on Ιούνιος 06, 2023 0101 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

#114: Rose Stem Girdler

Agrilus cuprescens

On the raspberry bushes

Utah State University

Posted on Ιούνιος 06, 2023 0105 ΠΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

Ιούνιος 08, 2023

#115: Hunt's Bumble Bee

Observed on June 5.

Bombus huntii

On raspberry flower.

Posted on Ιούνιος 08, 2023 0410 ΜΜ by swells swells | 1 παρατήρηση | 0σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο