Αρχεία Ημερολογίου για Δεκέμβριος 2018

2 Δεκέμβριος 2018

Lightning talk at California Naturalist Regional Rendezvous

On October 28, 2018, I gave a lightning talk at the second California Naturalist Regional Rendezvous in the Sierra Bioregion at Nevada City, CA. It was my first talk at a conference after poster sessions at the 2017 California Naturalist Conference and the 2018 California Native Plant Society Conference. Unfortunately, I was unable to complete my talk, in part due to too much light washing out my slides on the screen, but mostly due to poor planning on my part. I put a poster copy of my last slide on one of the tables at the venue, but no one was interested in discussing it with me. I was a little bit disappointed in the lack of interest. I'm learning that preparing these progress reports is mostly for me. It forces me to make a snapshot of my project.
Progress through 2018 can be found on the poster at: http://www.sierrahiker.com/L_leeana_progress_poster_Oct2018.jpg

Posted on Κυριακή 02 Δεκέμβριος 2018 20:41:51 UTC by sekihiker sekihiker | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

6 Δεκέμβριος 2018

Understudied Areas of Sierra National Forest

This is a link to a powerpoint for a lightning talk I was unable to present at a California Naturalist meeting in Nevada City, October,2018.
http://www.sierrahiker.com/under-studied_areas_of_Sierra_NF.ppt

Posted on Πέμπτη 06 Δεκέμβριος 2018 02:58:38 UTC by sekihiker sekihiker | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο

23 Δεκέμβριος 2018

Field Season Reports 2018

Here is a link to a summary of my 2018 field season: http://www.sierrahiker.com/Hiking2018/index.html

Posted on Κυριακή 23 Δεκέμβριος 2018 19:22:41 UTC by sekihiker sekihiker | 2σχόλια | Αφήστε ένα σχόλιο